Omnen dimittite
spem, o vos intrantes!
Staff, és tagok által keresett karakterek

 
• Ahriman, a krónikás •
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Hell or Heaven


Ahriman, a krónikás VQSi8OZ
☩ Történetem :
☩ Keresett személy :
☩ Reagok :
1030
☩ Rang :
Staff
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Vas. Okt. 25, 2020 6:50 pm
Következő oldal


Gratulálunk, elfogadva!
Üdvözlünk @Ahriman a Hell Or Heaven FRPG oldalán!reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Ahriman


Ahriman, a krónikás Ff1aae67495685c1281e61d87fff9c3a
☩ Történetem :
☩ Reagok :
1
☩ Rang :
3. a sorban
☩ Play by :
Yon González
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Szer. Okt. 14, 2020 11:25 pm
Következő oldal


Ahriman

Mephisto
Minden élet saját halhatatlanságot teremt magának
Kanon/Saját
Őskövület


Karakter információ
Család -  Akad. Testvérek jobbára. Összesen nyolcan vagyunk, mind különbözőek. Sokszor megfogant már a fejemben a gondolat, hogyan is osztozhatok közös véren és húson egyes testvéreimmel? De soha nem találtam rá megfelelő választ, csak ebben az új világban. A genetika sok mindent megmagyaráz. Bár arra még mindig nem találtam magyarázatot, hogyan keveredhetett össze egy pokoli asszony és egy tengeri sárkány? Ez szimplán már kívül esik a normális értelembe vett genetikán, a tudományon, ez már a transzcendencia témakörébe esik. Vagy a kettő egyesítve adná meg a megfejtést. Transzcendens genetika, vajon létezik eme fogalom? Van még mit megfejtenem, de az idők végezete még messze van, nem igaz?

Mi a beosztásod - Mikor mi. A kezdetek kezdetén Andariel barbára, azaz bérgyilkosa voltam. Később én váltam a leviatánok krónikásává, és bár szeretek mindent dokumentálni, voltak más elfoglaltságaim is, melyek nem ismeretesek véreim előtt a mai napig. Manapság ismét szolgálnom kell egy asszonyt, de a helyzet az, hogy ő sokkal sötétebb, veszélyesebb és kiszámíthatatlanabb, mint Andariel valaha is volt. Nem tudom, mi az igaz terve velünk Amarának, de egyik célom az, hogy kiderítsem a szándékait, hogy feltárjam a gyengeségeit, már ha akad. És mivel jó lélekbúvárnak bizonyultam, úgy döntöttem, az emberi lélek, elme gyógyítójává válok ebben az új világban. Manapság ezt pszichológusnak hívják.

Melyik oldalon állsz? - A véreim oldalán. És mivel a szükség úgy hozta, a Sötétség oldalán is.

Városod - Mindig ott vagyok, ahol épp feladatom van
Yon González
staff, levik
leviatán
3. a sorban

Karakter képességeinek leírása
Töredékben fennmaradt, a ma élők számára már olvashatatlan, megfejtésre váró bőrbevésések egy múzeum pincéjének mélyén elzárva...

FELJEGYZÉS XXV
Megtanultam az emberek nyelvén. Most, hogy már írni is tudok, megállíthatatlanul vésem fel a nyúzott bőrdarabokra, ami megfogalmazódik a koponyámon belül. Andariel az örökkévalóságról karattyol, a végtelenségbe nyúló hatalomról, kezdem unni a pokolból szabadultat, nem kívánok örökké mellette maradni és elsimítani a problémáit.
későbbi megj.: Most már értem, mire gondolt örökkévalóság alatt. Nem öregszem és ha megölnek, feltámadok. Kellemetlen tapasztalat volt ez a számomra, de a gyilkosom számára még kellemetlenebb, mivel ő nem volt képes feltámadni.
megjegyzés 2.: A démon tévedett. A halhatatlanság néha átok, semmint áldás. Tudomásomra jutott a leviatán prófécia. Vajon meddig tart kivárni az idők végezetét? Mikor jön el az a pillanat? És ki marad a végére?

FELJEGYZÉS XXVII
Itt az ideje, hogy magunkról írjak. Különlegesek vagyunk, folyton ezt hangoztatja Andariel. Azt állítja, nincs több belőlünk a világban, csak mi nyolcan. Egyelőre fenntartásokkal kezelem, amit mond. Nem bízom meg benne. A saját anyámban. A velejéig romlott nőszemély, semmiben sem hasonlít a halandókra. Amint tehetem, felkutatom a többi leviatánt, ha ugyan léteznek. későbbi megj.: Nem léteznek!
Külső ismertetőjegyeink (egyénileg változhatnak):
- kígyószemek
- méregfogak
- pikkelyes bőr
- nem vörös, hanem éjszínűen sötét vér
.
.
.
.
- szemfényvesztés későbbi megj.: Saját külsőnkre vonatkozó képességünk, mindenki olyannak lát bennünket, amilyennek csak akarjuk. Sajnos ez nem működik a környezetünkön. Tapasztalat!
- fejlett érzékelés későbbi megj.: Főleg bűvös érzékelés
- sámán képességek későbbi megj.: Rontások, bűbájok alkalmazása tárgyakon és személyeken egyaránt
- erőelszívás kézrátétellel későbbi megj.: Életerő, bűverő elszívása érintéssel. Előbbi korlátokba ütközik, utóbbitól se purcan ki az illető. Tovább is adható, képesek vagyunk bűvös embereket teremteni általa!
- tárgyak, személyek mozgatása a koponyával későbbi megj.: Az elmével, a gondolatokkal, még gyakorlásra szorul!
- a víz ereje későbbi megj.: Nem az adja az energiát, de képesek vagyunk uralni és kényelmesen lehet vele utazni. Megjegyzés 2: A pára is hasznos különböző üzenetek közvetítésére!
- elemek feletti uralom későbbi megj.: korlátozott képesség, a vízen kívül még a tüzet tudom a legjobban az uralmam alá vonni.
.
.
- sebezhetetlenség későbbi megj.: Majdhogynem. Sebezhetőek vagyunk, de a sebeink gyors ütemben begyógyulnak.
.

FELJEGYZÉS XXXII
A gyengeségeink még ismeretlenek, de próbálkozom a megfejtéssel, elsősorban a saját korlátaimat igyekszem feltárni és megismerni.
későbbi megj.: A vasszerkezetekkel vigyázni kell! A só pedig gyengítő hatású, de nem veszélyes.

FELJEGYZÉS CXXIII
Nincs bennünk spiritusz, a halandókkal ellentétben mi üres vázak vagyunk csupán, csak a szív tartja össze a testünk szellem nélkül...
Minden történet rejthet titkokat

(+18)
LEVIATANSUTRA - A LEVIATÁN GYÖNYÖR VEZÉRFONALAI (erősen hiányos részletek)
.
.
.
.

Szerelem. Megfoghatatlan fogalom, a halandók érzéseinek egyik fajtája. A leviatán nem érzi. Andariel nem érzi. Andariel semmit sem érez. De a halandók csordultig tele vannak vele. A szerelem érzése pedig nagyon intenzív érzelemfajta. Arcukra pír szökik a zavartól. De vágynak az érintésre, szinte tüzelnek a nők, miután beértek a szaporodóképes korba. A vérmérsékletük magasabbá válik. A mi esetünkben valószínűleg más a módi, hiszen nem úgy értünk meg, mint alma a fán. Avagy szépen lassan, kivárva a zamatot. Az érzelmi skálánk is gyér, mint a sivatag, így szerelmi gyönyörről nem beszélhetünk. De a testi gyönyört mi is ki tudjuk élvezni. Élvezni azt nagyon tudunk, mindenféle formában.
Jelenlegi kutatásomban a szaporodásunk játszik fontos szerepet. Az már világos, mint a fény, hogy nem tudunk emberekkel, illetőleg démonokkal sem új egyedeket nemzeni, így megmarad a fajon belüli szaporodás kérdésköre. Eddigi kísérleteim során nem jártam sikerrel, a szájközösülés egyik fajnál sem vezet utódláshoz, illetve az se mindegy, melyik nyílásba fészkeled be magad. De az élvezet nem lesz kevesebb attól, ugyanannyi örömmel jár, bármelyikre is esküszik a leviatán. A köpülés és lovaglás sem hozott pozitív eredményt, pedig annak hatásosnak kellene lennie, hiszen a megfelelő résbe hatolsz be és a női egyed irányítja az aktust, az ő gyönyöre vezet el téged is a gyönyör kapujához.
.
.
.
.
Kísérlet VIII - A szerelem művészete
Két testvérem megmutatja, ők mit preferálnak közösüléskor. Az intenzívebb hatás elérése érdekében nővérem félig ráhajol a nyoszolyára, de nem simul rá egészen. Illatos farát hívogatóan, szinte kérlelően a magasba emeli, két kerek holdacska zárja közre fedetlen, nedves lótuszát, mely a gyönyörre vágyik. Fivérem mögé lép, végigsimít a derekán, két tenyerét az oldalán megtámasztva hatol be a kehelybe, a gyönyör barlangjába  és........................................................................
.
.
A simogatások, harapások, karmolások, vad és birtokló ölelések mind fontos tényezők a gyönyör megtapasztalásához és az sem mindegy, hogy...................................................................................................
.
.
.
.
Kísérleti pózok:
- Nirvana✓
- Auparistaka✓
- Indrani✓
- Kanca
- Függeszkedő✓
- Lótusz
- Szamár✓
- Tekeredő kígyó✓

AZ ÖRDÖG ASSZONYÁNAK VESZTE
Eme verselésbe lesz regélve
A pokol ördögi szülöttének vége.
Tekeredik a kígyó, mérgezett-e?
Tekeredik, nyolc is egyszerre.
Megcsillan az éles tőr pengéje
Jár a markolata kézről kézre.
Belémerül a sötét, dús vérbe
A húson, bordán keresztül tör utat az éle.
Jajgat a Pokol urának teremtménye
De sikolyát elnyeli a holdvilág éje.
Dobogó szívet rejt a mellkas mélye,
Kitépi azt Júdás egyik gyermeke.
Méregfog hatol a lüktető melegbe
Ízleli az erőt pikkelyes lénye.
Lám, szép Andariel végül nem ért révbe,
Lelketlen kígyófészke lett saját végzete.

NEGYVENHETEDIK FABULA
A kígyó és a király
A király egy nap szorult helyzetbe kerülé. Segítséget kérvé az arra kúszó kígyótól. A kígyó ekkor azt mondá: "Egyezséget köték veled derék király koronád karbunkulusának fejében". A király elfogadá az egyezséget és megmérkőzék ellenfelével. Egy óvatlan pillanatban a kígyó megmará az ellenfelet, aki beléhal ama mérgezett harapásba, a király így megnyeré a viadalt. Ám a dicső győzedelmi ünnepélyen úgy szólá a kígyóhoz: "Nem adhatám koronám karbunkulusát néked kígyó, de megemlítém nevedet, hősiességed még évszádok múlván is zengé majd a világ!" A kígyó látszólag beletörődvén sziszegve elkúszék, de nem feledé az árulást. Telék-múlék az idő, a király lánya felcseperedé és az erdőben összetalálkozék a kígyóval, aki derék ifjúvá változék őelőtte. A leány hagyá, hogy a kígyó csókkal üdvözöljé. Egyetlen csókjától a leány belé habarodék. A kígyó ráfonódék a királylányra, el nem engedé, szerelmével megfojtá. A király hatalmas haragra gerjedé, mikor megtudá, hogy lányát elcsábítá és megfojtá a kígyó. Elfogatá a kígyót és a palotába viteté, ahol is egy óvatlan pillanatban a kígyó belemará a király bokájába, majd ezt mondá néki: "A kígyó nem felejté az árulást, visszaadá aztat kamatostól. Nem csak koronád karbunkulusa válék végül enyémé, hanem leányod szerelme, élete, a tiedé is. És egész királyságodé. Minden az enyém valé immáron. A dicsőség is!" Így esé meg, hogy a ravasz kígyóból király valék.

E fabula azt igazolá, hogy ne légy fösvény az önző kígyóval, ne cicozzék a leviatánnal, akinek méregfoga valék, mert mindenedből kisemmizék, még az életedből is.

ÓDA A BŰBÁJOSHOZ
Ó, te asszonyok asszonya, alakod kellemes
a szem bogarában látva,
látványod bűveletében meglehet
a férfi kardot ránt, hogy az övé lehess.
Kapott hatalmad
Használva mást soha ne szeress!
Itt állok előtted,
vedd el, amit nyújtok feléd
te tüneményes nőstény!
Halhatatlan titkom immáron a tiéd,
őrizd meg, el ne fecséreld!
Gondozd, míg világ a világ,
mert neked adtam eme bűvösséget
szemrevaló kis halhatatlan virág.
Te vagy az első, az utolsó is te lészen,
végigkísérsz majd az úton, hol vár majd a halál.
Mert az Úr majd lesújt reánk az idők végezetén
Együtt borul reánk a síron túli világ.
De addig is táncra perdülünk eme föld kerekén,
távol esik tőlünk a Mennyország.
Isten kertje lészen a mi Kánaánunk
beporozzuk bűbájjal, vértől maszatos az oltár.
S amint kinő a földből a rózsaszál
bimbóját nyitogatva,
Nem lesz többé semmi határunk.
Lelketlenül is tudlak téged szeretni,
Halandó így nem tudott nőt akarni, s élvezni.
Ó, ha tudnálak, magamba olvasztanálak.
Miféle csáberőt alkalmazol
ellenem, hogy hagytam magam átadni
öled örömeinek?
Karjaidban oltalmazol, tested, s lelked
nekem fogod ajándékozni.
S én birtokba veszem új lakhelyem,
örömöm, megnyugvásom  majd benned lelem.

RABNAPLÓ C
Kereken száz napja tapossuk ezt a furcsa földet véreimmel. Kezdem úgy érezni, azért lettünk itt összezárva, hogy megkeserítsük egymás életét. Rajtunk kívül egy teremtett lélekkel sem találkoztam mindeddig, aki bármilyen információval is szolgálhatott volna erről a helyről. Mindenki máshogy éli meg a helyzetünket. Akad, aki a kijutás lehetőségét keresi, van, aki, bár örül annak, hogy újra együtt ez a bizarr családi forma, de velem együtt még nem veszítette el az épelméjűségét. Olyan is, aki már feladta és magába fordulva elvonult egy csendes zugot keresni és a hiányérzeteit pótolni, illetve, aki a másik valagába tolakodik és a riadalom rabja. Aztán ott van a végtelenül unatkozó testvér is, akinek semmi sem jó, még a lélegzés sem. Mondjuk a hiány nagy úr, de kinek épp mi a hiánya. Nagyon sok mindent lehet itt hiányolni, nemcsak a hatalmat, a kincseket, ereklyéket, az örömöt, érzékiséget, testiséget, a társat, társakat. Mindenki úgy oldja meg és orvosolja, ahogy tudja. Én továbbra is feljegyzéseket írok, tanulmányozok és gyűjtögetek, minden fontosnak vélt elhagyott tárgyat magamhoz veszek és elrejtek. A súrlódások azért mindig előtörnek, főleg az első két nővérünk szereti összeereszteni a karmait. De legalább addig sem unatkozunk, néha kellemes percekkel szolgál a két áspiskirálynő civakodása az üres világunk trónjáért. Fizetőeszköz híján a különböző hasznos, talált holmikban fogadunk a többiekkel, ki nyeri meg az adott kört.

RABNAPLÓ CCCXIII
Egy dús lombú fa árnyékában figyelem a sorban utánam következő öcsém ténykedését. Még mindig próbálkozik. Kitartása dicséretre méltó, már-már vakbuzgó is. A tornya csaknem a felhőket karcolja. Vajon mikor döbben rá, hogy valószínűleg soha nem fogja elérni az áhított szabadságot? Ha nincs kijutás se előre, se hátra, se jobbra, se balra, se lent, akkor fent miért lenne? Nem fogjuk megcsókolni az Atya lábfejét.

Eddigi kísérletei, melyek kudarcot vallottak:
- Világjárás a végtelennek tűnő vidéken
- Vakondtúrás ha széltében nem megy, majd hosszában alapon. Itt nincs olyan, hogy elég mély, széltében és hosszában is végtelen ez a hely....

RABNAPLÓ MMCCCXX
Szót kell ejtenem a hatodik tanulmányomról. Újabb fejleményekkel gazdagodtam ma.
Métely, mely mérgezi az elmét. Első húgom állapota már sokkal rosszabb volt, mint a toronyépítő testvérünké. Fokozatosan kezdett a sötétség az elméjére ereszkedni. Észre sem vette, máris eluralkodott rajta az elmebaj. Már nem vonul el magában óbégatni, rám telepszik és a tűréshatáromat teszteli. És míg ő ezt teszi, én a viselkedését tanulmányozom. A pótcselekvései kezdenek megszűnni. Az áfium túlzott használata miatt a szervezetében megszokás alakult ki, de a megszokás hiánya miatti megvonási tünetek könnyen kezelhetőek a szárított gombából készült porral és főzettel, amit a negyedik testvér fedezett fel az ásatása alkalmával. Szóval az áfium helyett más csodaszer is akad, ez a hely bővelkedik érdekes növényekben. A hatása jóval erősebb, mint a török csodaszeré, de húgom kedélye és viselkedése is rosszabb lesz, miután ismét öntudatára ébred.

RABNAPLÓ ĊXCMMM
Hamarosan elfogy az a felület, amire írhatnék. Talán ezek az utolsó "papírra" vetett gondolataim. Megannyi kérdés lakik a koponyámban, de vajon fogok rájuk valaha is választ kapni? Minden véget ér egyszer, de vajon a mi végünk mikor jön el, meddig leszünk ennek a végtelenségnek a rabjai? Mikor zárul be a körforgás? Szabadok leszünk valaha, vagy itt kell megvárnunk az idők végezetét? Mikor jön el a pillanat? Mi tart még itt bennünket? Miféle bűvös hely ez, hogy nincs kiút? Hisz ahol bejutottunk, ott valószínűleg ki is jutnánk, nem igaz? Talán láthatatlan, hogy nem találjuk? Miféle illúzió képes elfedni az illuzionisták szeme elől az igazságot? Vajon az Atyafi műve ez? És mi folyik odakint? Ő hol járhat most? Még mindig rám vár vagy már elfeledett és továbblépett?
Hell Or Heaven FRPG
- CAELO VEL IN INFERNO -
 
Előző téma megtekintése Következő téma megtekintése Vissza az elejére 
1 / 1 oldal
 Similar topics
-
» A hit

Permissions in this forum:Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
-
Ugrás:  Árnyak Mögött
Belépett TagjainkFajaink létszáma●●●●●●●●●●●●
Jelenleg 35 felhasználó van itt :: 6 regisztrált, 0 rejtett és 29 vendég :: 1 Bot

• Fajaink száma •
Arkangyal
2/2
Leviatán
8/6
Angyal
2
Démon
13
Bukott Angyal
3
Ember
2
Félvér
2
Harcos Angyal
5
Vadász
6
Nephilim
5