Welcome to hell or heaven frpg
- Staff és tagok által keresett karakterek -

 
• Gyakori kérdések •
reveal your secrets

Hell or Heaven


Gyakori kérdések VQSi8OZ
☩ Történetem :
☩ Keresett személy :
☩ Reagok :
1137
☩ Rang :
Staff
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Hétf. Márc. 23, 2020 4:20 pm
Következő oldal


Gyakori kérdésekFrissítve: 2021. 01. 30.

Ebben a leírásban a világunkat kiegészítő információkat, és az általatok többször feltett kérdésekre adott válaszainkat találhatjátok, amelyek nagyban hozzásegítenek a játék mélyebb, részletesebb megismeréséhez!

Jelenleg az alábbi topikokat érinti:
Világunk
1991 előtt
Angyalok
Démonok
Félvérek
Nephilimek
Bukott angyalok
Leviatánok
Bájitalrendszer
Egyéb


Világunk

Hogyan kell elképzelni a technológiát?
Az apokalipszis 1991-ben köszöntött be, tehát az akkori vívmányokkal lehet számolni. Az egyéni sajátosságokról bővebben a Világunk, technológia leírásban teszünk említést, de a további eszközök, amelyeket hosszasan lehetne sorolni, az akkori fejlettségi szinttel rendelkeznek. Ilyen téren nincsenek laptopok, kizárólag egy-néhány elfekvőben, azok is kezdetleges gyártmányok, nincsen internet, a telefonhálózat érintőleges, de gondolni kell az ingadozó áramellátásra is. Extrém fogyasztást igénylő gépek például csak az adott város engedélyével hasznosíthatóak.

Vannak iskolák?
Elvétve találhatóak iskolák San Franciscoban is, de a normális életre való törekvés New York ismérve. A vadászok városában az elfoglalt vadász-szülők gyermekeinek még egy-egy óvodaszerűséget is üzemeltetnek súllyal az idősebbek, ám általános-középiskolából is akad egy pár, ahogyan egyetemből. A képzések tömbösítve folynak, a diákok azt tanulják, amire van tanár, és később olyan szakmát kell választaniuk, ami a köz hasznára van. Például a teológia nem tartozik ide, arról legfeljebb a templomokban okulhatnak az érdeklődők.

Van külön vadásziskola?
Nem igazán, a vadászokat, legalábbis azokat, akik beleszülettek az apokalipszisbe, már egészen kicsi koruktól kezdve a szüleik vagy mentorok képzik, tehát egyénileg foglalkoznak velük. Persze előfordulhat, hogy az elmélethez összetömörítik a hasonló korúakat a vadászbázison, és egyszerre zajlik a tanításuk, illetve a közös gyakorlás sem kizárt, de erre nem tartanak fenn külön iskolarendszert.

Bárki rendelkezhet autóval?
Habár a világleírásban nem tértünk ki rá külön, a napelemes autók zömét a katonaság, a városok közötti időszakos utaztatók, és a vadászok birtokolják. Limitált a számuk, emiatt nagy becsben tartják őket a városok, nem adják ki őket akárki kezébe. Iskolabusz, és ehhez hasonló városon belüli, bárkinek elérhető eszközök nem igazán vannak, hiszen mindenkinek megvan a maga feladata az adott városrészen, ha mégis utaztatásra lenne szükség, azt a vadászok/katonák oldják meg kérelem útján.

Léteznek másik, megmaradt városok?
Kisebb falvak, településék még elszórtan léteznek, illetve külföldön nagyobb, elkerített városok is akadhatnak, viszont a játék szempontjából New Orleans, Las Vegas, San Francisco és New York kiemelt.


1991 előtti állapotok

Hogy képzeljem el az apokalipszis előtti helyzetet?
Úgy kell elképzelni, ahogy a valós világunkban is zajlottak a dolgok, vagyis 1991-ig ugyanazt a történelmet, világrendet stb vesszük alapul, ami a valóságban érvényes volt. A technológia pont az 1991-es angyaltámadás miatt visszamarad a '90-es évekre jellemzőnél, legalábbis java részben.

1991 előtt voltak már vadászok?
Egyáltalán nem. Az alapító családok New Yorkban, 1991 után építették ki a vadászok rendszerét, s készítették fel az embereket a mostani értelemben vett vadászlétre. Mivel '91 előtt nem tudtak biztosra az emberek a természetfelettiről, így legfeljebb a mi világunkban ismert, komolytalan "szellemvadászok" létezhettek, de a fogalom kizárólag azokat fedte le, akik vadra vadásztak.

Nephilimek akkor is születtek?
Az apokalipszis előtt az angyalok szigorú rendben éltek, legfeljebb egy-kettőnek sikerülhetett úgy nephilimet nemzeni, hogy ne tudódott volna az ki, és ne végezték volna ki a leszármazottját. Az is visszatartotta az angyalokat, hogy nephilimet nemzeni bukással járó bűnnek minősült akkor is, tehát 1991 előtt igazán ritkák voltak a nephilimek.

Félvérek akkor is születtek?
Igen, hiszen a démonokat nem tántorította vissza semmiféle tisztasági fogadalom. Habár ők sem szaladgálhattak olyan szabadon a földön Lucifer engedélye nélkül, így a félvérek száma sem volt olyan kifejezett. Az emberek még kevésbé tudtak róluk, ha pedig valamelyiket tetten érték a képességük használata közben, szigorúan kísérleti alanyoknak fogták be őket vagy elmegyógyintézetbe zárták őket.

A technológia milyen volt?
Az általunk ismert világ 1991-ben ismert technológiájának megfelelően kell elképzelni.

Tudtak az emberek természetfelettiekről?
Olyan módon, mint most, egyáltalán nem. Az angyalok ritkán mutatkoztak, akkor se fedték fel magukat, csakúgy a démonok. Természetesen akadtak a Bibliában mélyen hívők, vagy egyszerű "szellemvadászok", azonban számukra sosem bizonyosodott be úgy igazán a természetfeletti létezése.

Mi volt régen az angyalok feladata?
A megteremtésük után sokan a nagybetűs Teremtéshez segítettek hozzá természeti formák, tavak, hegyek megformálásával, hiszen akkoriban ez még módjukban állt. Később az emberek és a világ felügyelete lett a feladatuk; az őrangyalok, kerubok, erényangyalok közvetetten dolgoztak a halandóakkal, egyengették az útjukat, vigyáztak a számukra kijelöltekre, míg a harcosok inkább egy-egy háborúban vettek részt, a Mennyeket őrizték, a felderített nephilimeket, félvéreket likvidálták a parancsnak megfelelően. Mindezt az arkangyalok koordinálták, mint a hierarchia csúcsán elhelyezkedő angyalok, természetest Isten parancsára.
A rangtalanok is kivették a részüket, vigyázták a Mennyben nyugvó lelkek békéjét, feljegyzéseket készítettek, alásegítettek a rangban felettük állók feladataihoz.

Mi volt régen a démonok feladata?
Tulajdonképpen a feladatuk nem változott a mostaninál. Az emberek bűnbe csalása, a Pokol lelkeinek duzzasztása volt a feladatuk, ám sokszor ez nem merült ki egy-egy halandó megkísértésében. A hatékonyság érdekében nem egy háborút szítottak vagy szálltak be küzdeni, melyben gyakorta találhatták szembe magukat az angyalokkal is.


Angyalok

Van az angyaloknak lelkük?
A lélek kizárólag az ember kiváltsága, annak köszönhetően juthatnak a Mennybe vagy a Pokolba, ez biztosítja számukra az élet élvezetét, az érzések teljességét. Az angyalok effélével nem rendelkeznek, kötelességeik elvégzésében csupán gátolná őket a lélek.

Az angyaloknak saját testük van?
Igen. Mindemellett nem tudnak kiválni belőle, mint mondjuk a démonok, és megszállni porhüvelyeket.

Milyen színű az angyalok szárnya?
Fekete, mióta Isten elhagyta a Mennyeket, és mióta szabadon járhatnak a Földre.

Hogyan gyógyítanak, gyógyulnak?
Mint a fajleírásban is olvasható, szárnyuk olajával, illetve a tollaik elégetéséből képződött hamuval képesek gyógyítani nem csak magukat, de más fajt képezőket is. Az olajat rendszerint mélyebb, súlyosabb sérüléseknél hasznosítják, tollaik hamvát pedig felületesebbeknél.
Önmagukra csupán akkor alkalmazzák ezt a két módot, ha angyalpengétől, vagy abból készült fegyvertől származik a sérülés.

Egyéb esetben önmaguktól begyógyulnak sebeik.

Egyszerű fegyverrel, késekkel is meg lehet őket sebesíteni?
Igen, bár ezek a sérülések legfeljebb csak lelassítják őket. Önmaguktól begyógyulnak, a sérülés mértékétől függ, hogy milyen gyorsan. Amennyiben halálos csapást mérnek az angyalra, egy idő után feltámad.

Isten nélkül is bukásra ítéltethetnek a bűnös angyalok?
A rend idején az Úr bíráskodott a bűnösök felett, és akit bukásra ítélt, annak Sariel, a Mennyek hóhérja szegte a szárnyát. Isten jelenléte nélkül nincs bíró, legfeljebb önbíráskodás, így fordulhat elő, valaki igazságtalanul veszti el a szárnyait, míg mások a legfőbb bűnöket is megússzák.

Mi számít olyan bűnnek, ami bukással jár?
A legfőbb bűnök tartoznak ide, az ezeknél enyhébb bűnök, szabályszegések legfeljebb elzárással, egyéb büntetéssel jártak annak idején. Manapság maximum az számíthat büntetésre, aki rosszkor van rossz helyen, és épp belebotlik a Mennyek egy, még kitartóan hű szolgájába.

Léphetnek-e rangot az angyalok?
Igen, erről bővebben itt olvashatsz a legutolsó pontban: KATT

Lehetnek részegek?
Igen, bár ehhez tetemes mennyiségű alkoholt kell fogyasztaniuk. Nephilimek esetében úgy reagálnak, mint az emberek.

Szükségük van evésre, ivásra, alvásra?
Egyikre sincs különösképpen szükségük, attól még bármelyiket végezhetik. Legfeljebb, ha egy angyal nagyon kimeríti magát, az alvás segíthet neki a gyorsabb regenerálódásban.

Emberből válhat angyal?
Nem. Isten maga teremti az angyalait, embert pedig nem szokott angyallá változtatni a két faj közötti igen jelentős eltérések miatt.

Éreznek az angyalok?
Az angyalok Isten katonái, mondhatni szolgái. Feladataik elvégzéséhez korábban nem volt szükségük érzelmekre, végtére lelkük sincsen. Persze már régebben is előfordult, hogy az emberek között sűrűn járók átvették a szokásaikat, megtanultak érezni is. Manapság ez hatványozottan igaz, a többséget azok az angyalok képezik, akik ilyen-olyan mértékben, de átvették az érzéseket az emberektől, legyen az öröm, bánat, vagy éppen harag és düh.
Csekély hányad ettől függetlenül kitart a régi rendszer, az elvárások mellett, és nem engedi megfertőzni magát az emberi sajátosságokkal, vagy talán még soha nem is tapasztalták őket, mert mindeddig a Mennyben éltek.

Képesek megérezni más fajok mágiáját, energiáját?
Noha erejük teljében, Isten mellett erre képesek lehettek, jelenleg nem tudják megállapítani senkiről első pillantásra a faját vagy a tényt, hogy mágiát hordoz. Jelenleg a leviatánok képesek egyedül a mágia érzékelésére, azonban a fajt ők sem tudják behatárolni.
Kivételes alkalom, amennyiben egy démon szándékkal használja az energiáit egy angyalon, és fordítva, abban az esetben felderíthető a turpisság, de ehhez aktív képesség használat kell.


Démonok

A saját testtel rendelkező démon is megszállhat embert?
Igen, megszállhatnak. Ekkor fekete füst formájában elhagyják az eredeti testüket és átköltöznek az újba. A régi test eszméletlenné és védtelenné válik. Érdemes biztonságos helyen hátrahagyni.

A saját testtel rendelkező démonnak van lelke?
Mivel őket a Sátán teremtette, lélekkel egyáltalán nem rendelkeznek, és soha nem is rendelkeztek, nem úgy, mint alku által "született" társaik.

Ha az eredeti testet megölik, mikor a démon megszállt valakit, akkor meghal?
Nem. A démon csak angyalpengével és csak akkor pusztítható el, ha azt a testet támadják, amelyben tartózkodik.

A saját testtel rendelkező démonok felnőtt testtel születnek?
A démonokat teremtik és ennek megfelelően olyan idős lesz a teste, amennyire teremtője (Lucifer) akarja.

Egyszerű, emberi fegyverekkel is meg lehet sebezni a démonokat?
Igen, bár ezek a sérülések legfeljebb csak lelassítják őket. A saját testes démonok a halálos sebekből újra élednek egy idő után, a porhüvellyel rendelkezők azonban kénytelenek lesznek új testet keresni. A megölt saját testes démon egészen addig kiszolgáltatott marad, míg ismét vissza nem nyeri eszméletét.

Hogyan gyógyulnak a démonok?
A sebek önmaguktól begyógyulnak, a sérülés mértékétől és a fegyver milyenségétől (természetfeletti, vagy emberi) függ, hogy milyen gyorsan.

Démonok lehettek befolyással az emberekre, történelemre?
Természetesen. Ahogy az angyalok, úgy a démonok is kihatnak az emberre és történelmére. Születhettek tőlük legendák, mítoszok, képzelhették őket régen űrlénynek, vagy isteneknek.

Léphetnek rangot a démonok?
Igen és nem ritka, hogy a kívánt rang, vagy cél elérése érdekében bármit megtesznek.

Lehetnek részegek?
Igen, bár ehhez tetemes mennyiségű alkoholt kell fogyasztaniuk. Félvérek esetében úgy reagálnak, mint az emberek.

Szükségük van evésre, ivásra, alvásra?
Egyikre sincs különösképpen szükségük, attól még bármelyiket végezhetik. Legfeljebb, ha nagyon kimerítik magukat, az alvás segíthet nekik a gyorsabb regenerálódásban.

Képesek megérezni más fajok mágiáját, energiáját?
Nem tudják megállapítani senkiről első pillantásra a faját vagy a tényt, hogy mágiát hordoz. Jelenleg a leviatánok képesek egyedül a mágia érzékelésére, azonban a fajt ők sem tudják behatárolni.
Kivételes alkalom, amennyiben egy démon szándékkal használja az energiáit egy angyalon, és fordítva, abban az esetben felderíthető a turpisság, de ehhez aktív képesség használat kell.

Hogyan működik az elementáris képességük?
A környezet adottságait használják fel mágikus úton, például egy pocsolya vizet kiemelve a medréből rá tudnak locsolni másra, egy fáklya lángját ki tudják oltani, vagy fordítva, ilyen módon képesek lakástüzeket okozni, a víz minőségét, nyomását, tulajdonságait megváltoztatni stb

Hogyan kell elképzelni az alkukötésből fakadó halált?
Az alku megkötésével létrejön egy kapocs a démon és az illető között, és amikor ütött az órája a halandónak, a démon vagy maga végez vele, vagy a kényelmesebb megoldással él és pokolkutyákat küld rá. Ebből kifolyólag tudni fogja, mikor hal meg az adósa, ám, ha valamilyen okból természetes halált hal az illető, akkor a démon a kapocs révén megérzi az alku beteljesülését.

Mire jók a lelkek a démonnak?
Minél több lélek felett van hatalma (legtöbbször alku által) egy démonnak, annál erősebb lesz, viszont ezt befektetésnek is veheti, avagy ezekből a lelkekből újabb démonokat kovácsolhat, így közvetetten növelve a hatalmát, seregét.

Hogyan tudja a démon valaki kívánságát teljesíteni?
A démon meglévő képességeit figyelembe véve tud kívánságot teljesíteni. Pl egy halott rokont nem fognak tudni visszahozni az életbe (hacsak nincsen gyorshívójuk a Halál lovasához vagy angyalához), de bűbáj, átokszórás, rúnák létrehozása által sok mindent meg lehet oldani (más kérdés, mennyire lesznek hatásosak/tartósak).

A jelenlegi helyzetben mi lesz a lélekkel, ha lejár az ideje?
Ameddig zárva van a Pokol, és valakinek ez alatt letelik az alku alatt kiszabott éve, akkor kvázi haladékot nyer, mert nem tud meghalni. Ellenben, mikor kinyílik a Pokol, automatikusan meghal az, akinek a lelke alkuhoz van kötve, és már lejártak az évei.


Félvérek

Hogyan képesek elszívni mások életkedvét?
Úgy kell elképzelni, mintha mások "aurájából" táplálkoznának, éppen ezért nincs szükségük hozzá közvetlen fizikai kontaktusra. Aki még tapasztalatlan, az nem tudja ezt irányítani, ha szüksége van feltöltődésre, akarata ellenére megcsapolja a környezetét. Később viszont maguk szabályozzák, mikor és kit/kiket szipolyoznak ki.
Az is elmondható, hogy a tapasztalatlanok csak a közvetlen közelükben lévőket tudják leszívni, míg az idősebb, tapasztalt félvérek több méteres körzetben, több lényt/embert is meg tudnak fosztani a pozitív érzelmeiktől.

Milyen hatással van rájuk, ha sósat esznek?
A sónak hasonló hatása van rájuk, mint a szenteltvíznek; éget, mar, de nem olyan drasztikus mértékben, mint a szenteltvíz. Az ételben lévő só mennyiséghez sokan hozzá tudnak szokni, legfeljebb némi hasfájással kell számolniuk utána.

Milyen mértékben képesek használni a telekinetikus képességüket?
Ennek nincsen igazán korlátja, ám általánosan elmondható, hogy a kor, a tapasztalat és a gyakorlás a mérvadó, illetve, hogy az adott félvér mennyire van feltöltődve. Épületeket értelemszerűen ide-oda rakosgatni nem fognak tudni, de egy autót például megmozdítani, felemelni, akár elhajítani képes lehet egy erősebb félvér. Ugyanez érvényes a precizitást igénylő mozdulatokra. Lehet, hogy apróbb tárgyról van épp szó, ám a gyakorlat, az erő és a koncentráció ebben az esetben is elengedhetetlen.


Nephilimek

Milyen színű a nephilimek szárnya?
Fekete, mint bármelyik angyalé jelenleg.

Elveszíti a képességét a nephilim, ha levágják a szárnyát?
Nem. Sem akkor, ha hagyományos pengével vágják le, sem akkor, ha angyalpengével.

Előfordulhat, hogy 20. életévük betöltése előtt jelenik meg a szárnyuk vagy a képességük?
Semmilyen esetben sem. A 20. életévük betöltése előtti hónapokban, napokban tapasztalhatnak ugyan intő jeleket, mint a hátuk fájdalma, vagy a leendő képességük néha-néha véletlenszerűen megjelenik, emiatt pedig gyanakodhatnak a szemfülesebbek, de komoly, kiteljesedett képességhasználat csupán a 20. életévük betöltése után jelentkezik.

Mi határozza meg egy nephilim képességének hatóidejét, erősségét?
Ez függ az adott képességtől is, ám általánosan elmondható, hogy a kor, a tapasztalat és a gyakorlás a mérvadó. Egy, a képességét frissen felismerő nephilim nem hatékony, jó ideig talán még szándékosan sem tudja alkalmazni a képességét vagy csak rövid időre, míg egy sokat megélt fajtárs érthető módon gyakorlottabb és tapasztaltabb. Persze ez sem igaz abban az esetben, ha a nephilim szándékosan kerüli a képessége használatát, de ez tulajdonképpen minden faj esetében elmondható; gyakorlás, állandó használat nélkül a tudás megkopik.
Ugyanez érvényes a repülés képességére. Talán rendelkeznek szárnyakkal, ám húsz évig fogalmuk sem volt arról, mi fán terem a repülés. Hónapok, évek gyakorlata is szükséges lehet ahhoz, hogy magabiztossággal tudhassák használni a szárnyaikat.

Nephilimek is képesek gyógyítani a tollaikkal?
Nem képesek rá. Csupán a repülés képességével bírnak a szárnyaik révén, illetve egyetlen egyedi képességet birtokolnak a fajleírás alapján.


Bukott angyalok

Démonná válhatnak?
NEM. A bukott angyalok külön fajt képeznek, a bukásuk után nem kötelesek Luciferhez csatlakozni vagy egyéb démonokhoz! Ők maguk semmilyen formában nem válhatnak démonná.

Lejárhatnak a Pokolba?
Nem! Ahogyan a démonok sem járhatnak a Mennybe, úgy a Pokolba sem lehet csak úgy lejutni. Egy magányos bukott számára a megfelelő kíséret nélkül egyenlő a halállal a lemerészkedés. Legfeljebb a Lucifer oldalára álltak, azok közül is a kiváltságosok ismerhetnek kapukat, talán le is járhatnak, de ez egyáltalán nem jellemző!

Tulajdonképpen mi a büntetésük?
Egyáltalán nem az, hogy a Poklot kell szolgálniuk. Az angyali képességeik nélküli örök élet a büntetésük, az, hogy végtelen időkig a tetteik súlyával éljenek. Sokan mégis lehetőségként fogják fel arra, hogy jóvá tehessék bűneiket, és visszanyerjék angyali voltukat. Elveszítik angyalpengéjüket, de lophatnak maguknak újat.

Egyszerű, emberi fegyverekkel is meg lehet sebezni a bukottakat?
Igen, ráadásul ezek a sérüléseik is úgy gyógyulnak, mint bármelyik embernek, révén, már nem rendelkeznek az önregenerálás képességével. Amennyiben egyszerű fegyvertől halálos sebet kapnak, ideiglenesen meghalnak, majd feltámadnak.

Hogyan gyógyulnak a bukottak?
Bármilyen fegyver sebezze is őket, úgy regenerálódnak, mint az emberek. Ellenben csak angyalpengével lehet véglegesen megölni őket.

Lehetnek részegek?
Igen. Valamivel jobban bírják az alkoholt, mint az emberek, de messze nem olyan strapabíróak, mint egykori valójukban.

Szükségük van evésre, ivásra, alvásra?
Elméletileg nem okozhat nekik végleges halált az éhhalál stb, azonban ugyanúgy ki kell elégíteniük a szükségleteiket, mint bármelyik halandónak.


Leviatánok

Dacára annak, hogy Isten kitörölt róluk minden emléket, előfordulhat, hogy valaki emlékezik rájuk vagy visszahozhatóak az emlékek?
NEM. Nincs erre semmilyen mód, végérvényes hatású és mindenre kiterjedő volt Isten tette.

Leviatánok lehettek befolyással az emberekre, történelemre?
Természetesen. Az ókorban is nagy szerepet játszottak, a spiritualitásukkal vezették az uralkodókat, vagy éppen hatalmat csikartak ki általuk. Először i.e. 2580-ban tűntek fel, amikor a nagy piramisok épültek. Később a boszorkányság megjelenésében volt szerepük.

Mikor végeztek Andariellel?
Körülbelül 1000-ben.

Pontosan mikor kerültek elzárásra a leviatánok?
Kr. u. 1490-ben.

Van a leviatánoknak lelkük?
Egy teremtett démon és egy ősi szörnyeteg nászából jöttek létre, emiatt nem rendelkeznek lélekkel.

Milyen próféciát örököltek a leviatánok?
A prófécia szerint az utolsó leviatánra maga az Úr sújt le az idők végezetén. A halála miatt ez a jóslat átszállt a nyolc utódjára.

Milyen színű a leviatánok vére?
Vérük fekete, de híg, vízszerű.

Alapvetően gonoszak a leviatánok?
Nehéz megállapítani. Andariel óhajára sokáig irtották a nő ellenségeit, az embereket betegségekkel, járványokkal fertőzték meg, de később rádöbbentek, hogy nem ez a céljuk a világon. Ők sokasodni szeretnének, a magukévá tenni a bolygót úgy, hogy az emberek gyilkolása helyett inkább átváltoztatnák őket. Ettől függetlenül vérszomjasak, amennyiben a céljuk úgy kívánja, bárkit eltipornak; jó példa erre mindkét szülőjük.

Amara oldalán állnak?
Egyelőre érdekük a Sötétség oldalán állni, hiszen a világban terjeszkedő energiái őket is erősítik.

Milyen lényektől képesek mágiát elszívni?
Minden olyan entitástól, akik mágiát hordoznak magukban; angyalok, démonok, nephilimek, félvérek, bukottak, akár még az elsőktől is. Illetve egymástól.

Képesek felismerni a különböző lényeket?
Nem, pusztán a mágiát képesek érzékelni, legfeljebb annak természetéből és erősségéből adódóan tippelhetnek.

Képesek annyit elszívni tőlük, ami a halálukat jelentené?
Erre nem képesek, legfeljebb annyi mágiát képesek elszívni az áldozataiktól, ami után egyes képességeiket gyengébben tudják használni.

Egyszerű fegyverrel, késekkel is meg lehet őket sebesíteni?
Igen, bár ezek a sérülések legfeljebb csak lelassítják őket. Önmaguktól begyógyulnak, a sérülés mértékétől függ, hogy milyen gyorsan. Amennyiben halálos csapást mérnek a leviatánra, egy idő után feltámad.

Hogyan gyógyulnak a leviatánok?
A sebek önmaguktól begyógyulnak, a sérülés mértékétől és a fegyver milyenségétől (természetfeletti, vagy emberi) függ, hogy milyen gyorsan.

Mennyire ismerhetik a világban a leviatánok gyengeségeit?
Az idősebb angyalok és démonok elfeledett feljegyzésekből tudhatnak a vas iránti ellenszenvükről, ám a halálos rituálét és egyéb gyengeségeiket a játéktéren kell kitapasztalni! Mióta megszülettek, egyetlen leviatán sem halt meg, ezért jelenleg egyedül Isten, aki ismerheti az elpusztításuk módját.

Hogyan működik az elementáris erejük?
A környezet adottságait használják fel mágikus úton, például egy pocsolya vizet kiemelve a medréből rá tudnak locsolni másra, egy fáklya lángját ki tudják oltani, vagy fordítva. Annak okán, hogy gyengébbek a szabadulásuk óta, kisebb mértékben képesek csupán kihasználni az elemi erőket, kivéve a vizet, mivel azt tudják/tudták a leginkább megzabolázni.

Hogyan működik a mágia elszívás képességük?
Igézet nem szükséges hozzá. Fizikai kontaktussal, érintéssel képesek elragadni mások mágiáját.

Képesek összekapcsolni az erejüket, és ezáltal erősebbé válni?
Képesek rá, habár ehhez nagy koncentráció, egymásra hangolódás kell, ami a természetükből adódóan nem feltétlen tud teljesülni. Az erejük növekszik, de nem végtelen mértékben, egy fáklya meggyújtása helyett például házakat tudnak lángba borítani.

Képesek a démoni mágiára?
Részben ugyan démonok, de mivel teljesen speciális a faj, ezért nem képesek mindarra, amire a démonok. Pusztán arra képesek, ami a fajleírásban szerepel, nem többre, nem kevesebbre.


Bájitalrendszer

Hogyan kell elképzelni a bájital-keverési folyamatot?
A bájitalkeverés elég sokrétű, ennek megkönnyítésére röviden leírnánk egy példán keresztül, hogyan lehet elképzelni egy ilyen folyamatot. Illetve egy folyamatábrát is mellékelünk, hogy még könnyebb lehessen átlátni a rendszert.

Spoiler:
 


Csak azokat a jutalmakat használhatom fel keveréshez, amelyeket az Üvegházban szereztem?
Nem, bármilyen jutalmat fel lehet használni keveréshez, viszont amelyek az Üvegházból vannak, azokat kizárólag csak bájital keveréshez lehet felhasználni, hiszen sokszor olcsóbbak.

Miért nem tud bájitalt keverni nephilim/félvér vagy angyal holott vannak mágikus képességeik?
A nephilimek és félvérek sosem rendelkeztek a bűbáj, átoktétel képességgel, így nem keverhetnek. Az angyalok pedig egyelőre megcsappant mágikus erővel mozognak, esetükben később lehet változás.

Hogyan szerezzek be például izraeli skorpiót?
Karakternaplóban, ám páros játékként is ki lehet játszani a dolgot. Utóbbi esetén az utazásra több megoldás létezik; Varázsjegy, Megszentelt arkangyal toll stb, tehát ilyen módon meg lehet oldani, de egy közeli, elhagyatott állatkert is tökéletes beszerző hellyé válhat.

Mikor épült Tindhólmur szigete?
Az építése még Andariel korában, a megölése előtt kicsivel kezdődött el. Hanyatlott az ókor, kellett neki egy bázis, ami csak az övé és a leviatánjaié. Neki köszönhetően férhetnek azonban a szigethez hozzá a démonok is.
A megölése idején, körülbelül i.sz. 1000-ben félkész állapotban volt a sziget, melyet a leviatánok emeltek olyan formába, melyet ma is ismerünk.


Egyéb

Láthatóak a pokolkutyák most, hogy a Földre kényszerültek?
A pokolkutyákat kizárólag a démonok, angyalok és a félvérek képesek látni (ők is csak akkor, ha eléggé fel vannak töltődve). A többi faj változatlanul nem képes őket látni, habár különböző praktikákkal meg lehet határozni a helyzetüket.

A pokolkutyák képesek a szaporodásra, öregedésre?
Igen, képesek rá. Élethosszuk változó, elmondható, hogy a Pokolban vadon élő példányok hamarabb pusztulnak el, mint azok, akik démonokat szolgálnak.

A pokolkutyák bundája lehet világos?
A pokolkutyák élettere miatt nem jellemző a kirívó szőrzet, fekete, legfeljebb sötétbarna bundával rendelkeznek.


Feltöltés folyamatban...

 
Előző téma megtekintése Következő téma megtekintése Vissza az elejére 
1 / 1 oldal

Permissions in this forum:Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
-
Ugrás:  Árnyak Mögött
Belépett TagjainkFajaink létszáma●●●●●●●●●●●●
Jelenleg 13 felhasználó van itt :: 1 regisztrált, 0 rejtett és 12 vendég :: 2 Bots

• Fajaink száma •
Arkangyal
1/1
Leviatán
7/3
Angyal
2
Démon
6
Bukott Angyal
3
Ember
4
Félvér
1
Harcos Angyal
5
Vadász
5
Nephilim
2