Omnen dimittite
spem, o vos intrantes!
Staff, és tagok által keresett karakterek

 
• Lelkek erdeje •
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Hell or Heaven


Lelkek erdeje VQSi8OZ
☩ Történetem :
☩ Keresett személy :
☩ Reagok :
1058
☩ Rang :
Staff
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Vas. Okt. 14, 2018 12:18 am
Következő oldal


***
Szabad a játéktér

reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Amara


Lelkek erdeje SZMvs5t
☩ Történetem :
☩ Reagok :
42
☩ Rang :
The Darkness
☩ Play by :
Lyndsy Fonseca
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Hétf. Aug. 07, 2017 8:30 pm
Következő oldal


Abaddon & Amara
You don't have to die to go to hell
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Nyaka óhajomnak megfelelően bicsaklik hátra, tekintete pedig, amiképpen kívántam, rám szegeződik. A látottak s tapasztaltak végett nem vártam döbbenetet vagy rettegést mélyen ülő íriszeiben, a belőlük áradó magabiztosság azonban némiképpen ront az összképen. Mondhatnám, jobban szeretem, mikor a tartózkodás, netán félelem ölt formát fivérem teremtményeinek otromba ábrázatán, de őszintén szólva egyáltalán, semmiféle formájukban nem kedvelem e világ gyönge lakóit, testvérem játék babáit.
- Kapcsolat? - billentem oldalra finoman a fejemet, mialatt visszaengedem magam mellé a kezemet. Nincs többé szükség arra, hogy állát érintsem ujjaimmal, legalábbis nem tervezem az elkövetkezendő momentumokban a nyakát törni. - Félreértesz. Nem lesz közöttünk semmiféle kapcsolat, felhasznállak pusztán, amire kellesz, mert így döntöttem - közlöm vele, mielőtt még messzemenő ábrándokba ringatná magát okán annak, ő egyelőre elkerülte a lényemmel járó pusztítást. Bensőjének kaotikus képkockái alapján persze nem csodálom, még fojtogató végzetének láttán sem csappant meg önbizalma és nagyravágyása. Nem mintha különösképpen érdekelne, miként említettem, a saját érdekeim, amelyek egyedül hajtanak.
- Nem sok mindenbe avatott be a Fivérem benneteket, jól mondom? - kérdésem inkább költői, mintsem olyan, amelyre feleletet várnék, hiszen, ha tisztában lenne a nagyszerű dimenziófoszlányuk által rejtegetett titkokkal, vélhetően az én kilétemről is akadna szemernyi elképzelése, ám láthatóan ez nincsen így. - Megteremtette ezt a cirkuszt, feltöltötte parádés majmokkal, kikiáltva szabad akaratukat, mégis annyi mindent eltitkolt előlük, hogy ez a szabad akarat sohasem lehetett igazi. Hogyan lehetne, mikor soha sem voltatok tisztában a végzetetekkel? - magam sem tudom, miért elegyedek bele mélyebben a témába, talán, mert a hosszú éonok alatt felgyülemlett düh és haragvás nem tud sokáig megmaradni béklyói között. Egyelőre szavaim folytán hatolnak át porhüvelyem kevésbé óvott szegmentumain, de ki tudja, meddig tudom még hátráltatni a sötét, igazságért ordítozó örvénylést.
- Egész végig itt voltam közöttetek, ebben a lángoló koszfészekben, egy, a Fivérem által készített börtönben. S most, hogy végre kiszabadultam, el kívánom pusztítani. Hol van, tehát? - mondanivalóm alatt lassú, kimért sétába kezdtem, csupán konkrét kérdésem feltétele előtt állok meg, s villantom ürességtől kongó tekintetemet a füstlényre.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Abaddon


Lelkek erdeje Tenor
☩ Történetem :
☩ Reagok :
332
☩ Rang :
Lovas, a Háború
☩ Play by :
Cam Gigandet
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Hétf. Júl. 31, 2017 9:22 pm
Következő oldal


When worlds collide
Amara & Abaddon
Music • szószám: Ide • Credit:HellOrHeaven

Végtelenbe nyúló, senyvedő lelkektől duzzadó sötét erdő. Ameddig csak a szem ellát s még azon is túl. Az abszurd nyugalmat hirtelen hatalmas energiarobbanás szakítja meg. Felfoghatatlan erők szabadultak el a páros közt. Az idegen nő ereje elképzelhetetlen a számomra, de úgy vélem mások számára is, persze ez speciel cseppet sem izgat, már az, hogy másik mit gondolnak, vagy épp mit nem. Az én erőn ötvözve a gyűrűjével végül sikerrel megszabadít béklyómtól. Féltérdre emelkedem s már épp csapnék a földbe dühömben, hiszen eszemben sincs magam könnyen adni, Én vagyok a pusztító, nem adom a bundán történjék bármi. De ekkorra már előttem van, vékony ujjai állam alá döfnek s úgy emeli fel tekintetem, nyakam hátra is billen a mozdulatát követően. Időm sincs reagálni, gyors, hihetetlenül. De most sem a félelmet látja rajtam, ó nem. Nem olyan fából faragtak. Ujjai államon maradnak s így egyenesedem fel, kihúzva magam. Némán hallgatom a szavait míg a végükre nem ér. Kiderül végül ki is ő valójában, tudásom foghíjas, ki kell derítsem pontosan ki is ő. Mert hát úgy látszik lesz rá alkalmam, egyelőre nem óhajt elpusztítani, nagyszerű. Ha én a sötétben tapogatózok akkor vélhetően más is, és ez jó, nagyon is jó dolog. Az érzés amit belém ültetett, nincs ínyemre, de tudom, a béke, a nyugalom nem az én világom, az számomra sosem jó dolog. Szavait hallgatva mosoly húzódik arcomra. - A sötétség, Amara, örvendek a szerencsének. Az én nevem Abaddon, a pusztítás. Ez egy bimbódzó kapcsolat kezdete úgy látom. - Amit éreztem belőle és a szavai, ő volna isten ellentéte, ha ez igaz akkor ez a jelenet a jövőnket pecsételheti meg. Már pedig belülről látva mire is képes, nincs okom kételkedni benne. Már már szemtelen magabiztosság árad belőlem, mint mindig, minden helyzetben, hiszen mitől tartsak? Most jelentette ki, hogy nem akar elpusztítani, ha meg még is, hát tenni ellene nem sokat tudok majd, de megpróbálok, nem adom magam csak úgy, ezt ha belém látott s érezte erőm akkor bizonyára ő is tudja. - S még is, mi volna az amit ennyire keresel, Amara? - Teszem fel végül a nagy kérdést, az erő viszonyokat felmértük, ő nyert. Ettől még a kíváncsiságom megmarad, érdekel mit szeretne megtalálni, vagy is megtaláltatni egészen pontosan.

reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Amara


Lelkek erdeje SZMvs5t
☩ Történetem :
☩ Reagok :
42
☩ Rang :
The Darkness
☩ Play by :
Lyndsy Fonseca
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Vas. Júl. 30, 2017 2:37 pm
Következő oldal


Abaddon & Amara
You don't have to die to go to hell
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Szemöldökeim hintésnyi összevonásával méregetem az alvilági lényt, csekély értetlenséget sugározva az irányába. Egészen elképesztő, miféle önhittséggel áldotta meg fivérem az unaloműzésre szánt játék babáit, ám mindennél is könyörtelenebb lépés volt a részéről a szabadságuk és egyedülálló, megismételhetetlen voltuk illúzióját csepegtetni beléjük. Olykor mégis eltűnődök, valóban úgy lenne, ahogyan ezek az eltiporni való, kérészéltű porszemek vallják? Testvérem csakugyan a saját ábrázatára teremtette volna ezeket a mihasznákat? Amennyiben igazak az elgondolásaik, nagyobb a baj, mint eddig hittem.
- Esetleg én? - felelek bugyuta kérdésére, noha nincsenek reményeim aziránt, végre megértené, mivel is áll szemben. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy kénytelen tovább kíváncsiskodni, s miként számomra is kapóra jön magányos társasága, hát nem fosztom meg a tudás hatalmától. Ábrázatán persze mosoly ül, az univerzum szélén megrekedt, szorgos hangyák elevenségének az általuk egyik leggyakrabban megvillantott formája, alig várom tehát, hogy a végeláthatatlan nyugalom és üresség érzetével levakarhassam róla. Nagyobb pusztításokra vagyok hivatott a fivérem által Földnek nevezett cirkuszban, viszont annak sem vagyok ellenére, ha egyenként kell elhervasztanom teremtményeit gyáva bujdoklásának megtöréséhez.
Az ujjaim alatt fogant víziók célt érnek, a pokoli létforma elméjébe furakodó, mérgező karmok nyomán pedig magam is látomásokat nyerhetek a tudatalattijából, valójának igazából és mozgatórugóiból. Féktelenség, harag, frusztráció, akár még hasonulhatnánk is, mi ketten, de a legnagyobb különbség akkor manifesztálódik közöttünk, mikor a legmélyebb pontján érinti az univerzum sötétjének mezítelen volta. Akár egy szűk ketrecbe zárt madárka, vadul próbál kitörni a végeláthatatlan ürességből, fejvesztve igyekszik megharcolni a létezését elfojtó némasággal. Érzem, amint egyre hevesebben izzik a bensője, s még valami más is mellette.
Mindeddig behunyt szemhéjaimat komótos lassússággal emelem fel, hogy szemrevételezhessem a teste mellett feszengő ujjain díszelgő gyűrűt, amelyből különös, ámde már jól ismert energia pulzál. Fivérem óta nem tapasztaltam effajta kettősséget, a vonzalmat és a taszítást egyazon alakba rendeződötten, utóbbi mégis nagyobb teret követel magának, miként az alvilági létformából felszabaduló őrjöngés végre képessé válik kitörni kalitkájából. Mindenkori erőm visszanyeréséhez láthatóan még szükségem lesz a lelkekre, ha egy effajta alantas lénynek hatalmában állhat méterekre lökni magától puszta dühe okán, azonban a világ minden, végeláthatatlan és megmérhetetlen ideje az én szolgálatomban leledzik.
Érkezésem guggolva történik, egyik tenyerem fáradhatatlan súrlódásának és támasztásának köszönhetően. Ellenben a férfialakban tetszelgő teremtménnyel, jómagam hamar felegyenesedek a földről, és egy kósza gondolat okán befoltozom a porhüvelyemen esett lyukakat, sérüléseket. A kezemen megállapodott, forró porszemeket a ruhámra száműzöm egy kevésbé elegáns mozdulattal, majd ismételten oldalra döntve fejemet, süllyesztem le sötétellő pillantásomat a lényre. Feltételezése némi meglepődésre sarkall, persze nem hibáztathatom mindazok után, hogy szembesítettem eltiporható, kicsiny valójával.
- Egyelőre nem szándékozlak elpusztítani. Felkeltetted az érdeklődésemet - jelentem ki könnyedén, elcsendesült, színtelen hangon. - A Sötétség vagyok, a nagy istenetek ellentéte. Amarának is neveznek, bár, ha ennyi idő után nem jöttél rá magadtól, kötve hinném, sokat mondana neked ez a név - közlöm, mialatt nyugodt tempóban ismét megközelítem a földön négykézláb térdeplő mivoltát. Nem sietem el, hiszen a sürgetés, a kapkodás, a cselekedetek fejvesztve történő váltogatása a halandó lét egyedüli átkai, engem nem fojtogatnak az idő rideg béklyói és vaskarmai. Ó dehogy…
Amint újból centikre állok előtte, és amennyiben még nem tápászkodott fel, úgy lehajolok hozzá, és a pusztulás csókjait magán hordozó ujjbegyeimmel finoman megemelem feszengő állát. Meglehet jobban, mint azt humanoid teste alapvetőn engedné, de ez cseppet sem zavar.
- Te fogsz segíteni nekem megtalálni egy igazán fontos valamit.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Abaddon


Lelkek erdeje Tenor
☩ Történetem :
☩ Reagok :
332
☩ Rang :
Lovas, a Háború
☩ Play by :
Cam Gigandet
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Kedd Júl. 11, 2017 8:33 pm
Következő oldal


Amara & Abaddon
When worlds collide 


Az erdő lüktet, mozog mondhatnánk úgy is: Él. Groteszk egyveleg ha belegondolunk, hogy valójában mi élteti. Egy férfi áll az egyik fa törzsét támasztva, s nem messze tőle egy nő, végtelennek tűnő ruhája lomhán veszi körbe alakját.
Reakciója halovány mosolyt csal orcámra s közben ellökve magam a fától lépdelek le a kicsit alacsonyabban lévő kis tisztásra melyből éppen jóízűen falatozgatott a kisasszony. Akiről továbbra sem tudom kifiaborja. Többnyire tudni szoktam ki jár kel a régiómban, fontos kis mozzanata ez ténykedésemnek, nem jó ha tudatlanul engedek be váratlan vendégeket. Ilyesmit nem engedhetek meg. Épp ebből kifolyólag keltette fel érdeklődésem ez a sötét ruhás nőszemély. Mondhatnám nősténynek de nem szívlelem az effajta megnevezést. Meg aztán, nem tudom mi is létezésének oka, főként azt sem, hogy az ittlétének mi is pontosan. Legalább is egyelőre. Karjaim kellemes lezserséggel fonom keresztbe mellkasom előtt miközben felé lépdelek.
- Pedig hát ki más tudná jobban, mint maga a birtokos, hogy hol is terem a legjobb gyümölcs a földjén, nem de?
Állapodok meg végül tőle csupán néhány lépésnyire, s költői kérdésem végére éppen ekkor érek. Választ nem várva folytatom kíváncsiskodásom és kérdezek rá, hogy végül is azért ugyan mondja már meg, hogy ki is ki éppen a termésem zabálja. Mire végül befejezi a pikniket és felém indul. Mozdulatlanul s arcomról letörölhetetlen parányi vigyorral várom közeledését. Nem tartok tőle, a félelem valahogy nincs ínyemre és a beszariakat sem kedvelem. Szavaira arcomon az "alig várom a kimerítő válaszod" tekintet ül ki, de nem sokáig marad vendég ábrázatomon. Mozdulata szinte észrevétlen marad a számomra de nincs időm elmélkedni a részleteken mert keze már tapad is arcomhoz, hogy rám zúdítsa vízióit. Koromszín fellegek végeláthatatlan tengere, fékezhetetlen villámok dühöngő ostroma, mindez kedvemre való, érezheti a valóm, érezheti maga is ha rám csatlakozott - bárhogyan is tette azt - hogy a lényen, a pusztításból ered, a fékezhetetlen rombolásból és az enyészetből. De a képsorok lassan körém fonódnak, a fellegek minden irányból elzárják a világot előlem. Nyomasztó, hogy nem tombolhatok a felhőkben cikázó villámsereggel. Tombolni akarok, dühöngeni, szabadulni a béklyóból, de nem megy. A lényem el akarja pusztítani a nyugalmat, a fekete békét melyet éppen rám zúdít, a békét mely az igazi ellenpólusom. Cselekvésem inkább ösztönös mintsem tudatos volna, addig hergelem magam, míg a gyűrű fel nem izzik ujjamon. Minden erőt szabadon engedek s ha ez valóban segít és valóban így lesz akkor a féktelenséget engedem el, Önmagam teljes valóját. Ha valóban képes efféle fordulatot venni a történet akkor vélhetően a kettőnkből felszabaduló hatalmas energia iszonyatos erővel szakít ketté bennünket és repülünk hátra métereket. A talajon csúszok végig felszántva a mérgezett földet.
Félelem, a félelem dühöt szül a düh pedig a pusztításhoz vezet. Egy pillanatra megéreztem mi az, mi az igazi ellenségem, mit eddig is tudtam, de eddig nem volt ki képes lett volna szembesíteni vele. Cikáznak a fejemben a gondolatok de képtelen vagyok összerakni a kirakóst. Nem tudom mennyi idő telt el, azt sem tudom számít e az idő bármit is, számomra semmiképp. A fejemben még záporoznak a fekete fellegek ahogy felém úszva közelednek. Négykézláb próbálok tápászkodni s zihálva tekintek a talajra, a szemeim feketéjében ott kavarognak az idegen nő látképei. Az arca villan be, rideg, semmit mondó tekintete, a sötét ruha mely lomhán omlik alá. Belemarkolok a földbe. Néhány légvétel majd megszólalok.
- Ha az enyészetbe taszítasz, legalább hadd tudjam, ki a pusztítóm?
Mondom ki s négykézláb helyzetből előbb felemelem a fejem, állkapcsom megfeszül. Ez az erő, tudnom kell, kell nekem.
Ha eddig nem jutunk el, s nem vagyok képes szabadon engedni erőmet, úgy maradok a vékony ujjak fogságában, küzdök ellene, nem vagyok könnyű ellen, de hogy meddig bírom a nyugalmat nos az már kérdéses, a kezében vagyok, de egyáltalán nem a pusztulástól vagy tőle félek. Egyik sem hoz rám riadalmat. A békesség az ellenségem, a gyenge pontom, ki kell irtsam magamból, ha ezt túlélem...


reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Amara


Lelkek erdeje SZMvs5t
☩ Történetem :
☩ Reagok :
42
☩ Rang :
The Darkness
☩ Play by :
Lyndsy Fonseca
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Szer. Ápr. 26, 2017 5:00 pm
Következő oldal


Abaddon & Amara
You don't have to die to go to hell
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Az éjfeketévé rothadt lelkek akár a fivérem által teremtett földbe ivódó esőcseppek, bőröm felszínét érintve azonnal eggyé olvadnak lényemmel, momentumról momentumra erősítve azt. Szempillantás alatt szertefoszlanak az utazásommal járó enyhe, mégis érzékelhető fáradalmak, s amint helyrebillen belső egyensúlyom, pusztán egykori hatalmam visszaállításán fáradozok a továbbiakban. Tenném legalábbis, amennyiben egy vélhetően pokolbéli létforma nem venné a bátorságot megközelítésemhez. Jelenléte alapvetően nem zavarna meg ráérős táplálkozásomban, ám újdonsült formát öltött merészsége a megszólításomban kiteljesedve már kellően felbosszant ahhoz, félbehagyjam az erőm duzzasztására tett kísérletemet.
Eddig behunyt szemhéjaimat kínzó lassúsággal emelem fel, íriszeimet a tisztes távolban ácsorgó alakra vezetve. Lénye akár a környező fákon csüngedező, feketéllő lelkek, egyedüli különbségük csupán abban rejlik, a velem szemben álló már kiteljesedettebbnek érzik. Különösebben azért nem érdekel, miféléből tevődik össze s magát milyen fajként tartja számon, létezésének egyedüli indoka a fivérem öncélú játszadozása évmillióknak előtte, avagy éppen annyit ér a szememben, mint bármelyik másik, a Föld felszínén futkározó bugyuta kis hangya.
- Nincs szükségem egy magadfajta tanácsára - szólalok meg kimért hangon, dühömnek pusztán aprócska szegmentumát csempészve kijelentésembe. Tán azt hiszi, akár egy centit is mozdulnom kell ahhoz, hogy ezt az egész erdőt magamba szippantsam? Nem mintha magyarázattal tartoznék egy eredendően pusztulásra ítéltetett porszemnek.
Pilláimat rögvest vissza is hunynám, folytatván lakmározásomat, ám az ostobája csak nem képes annyiban hagyni a dolgot. Igazán könnyű volna kozmikus porrá avanzsálni gyöngécske lényét, mégsem csettintek, hogy mindezen ábrándomat valóra is válthassam. Fejemet helyette enyhén oldalra döntöm, ismét végigmérve szánni való alakját. Egészen előnyös a tény, senki nem képes megismerni igaz valómat, ugyanis mostanra már bizonyosan temérdek társa állna körbe, igyekezve visszatuszkolni kényelmetlen börtönömbe. Viszont nincsenek itt, egyikük sincs tisztában azzal, a végzetük csupán karnyújtásnyira leledzik, szóval akár fel is használhatnám ezt a kósza példányt céljaim megvalósításához.
- Ezt én is kérdezhetném - szólalok meg végül, mialatt nyugodt, lágy tempóban megindulok az alak felé. Amennyiben nem hátrál vagy menekül gyáva kutya módjára, egészen közel merészkedem hozzá; karnyújtásnyira, ha úgy tetszik. - De ha már ilyen kíváncsi vagy, megmutathatom - nyúlok felé mindkét kezemmel, amíg tenyereimmel közre nem fogom az ábrázatát. Nem figyelmeztetem, egyszerűen átitatom elméjét mindazzal, ami bennem kavarog. Fullasztó, sötét fellegekkel, a bennük cikázó vad, kíméletlen villámok látványával, az univerzum feketeségével... Feneketlen ürességgel, s a nyomasztó némasággal, amelyet éjfekete árnyak ölelnek körbe.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Abaddon


Lelkek erdeje Tenor
☩ Történetem :
☩ Reagok :
332
☩ Rang :
Lovas, a Háború
☩ Play by :
Cam Gigandet
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Hétf. Ápr. 03, 2017 11:11 pm
Következő oldal


Amara & Abaddon
When worlds collide Idő. Eddigi létem alatt sosem érdekelt az idő múlása, számunkra hasztalan és értelmetlen mértékegység. De az utóbbi szakaszban bizony akarva akaratlan érzékelem, hogyan peregnek a pillanatok. Ezt nevezik az emberek „idő múlásának”. Igen, azt hiszem így van. Ha kellett vártam, hogy teljen, ha kellett cselekedtem azonnal. De most, most változik a világ és vele együtt én is. Ügyelnem kell mikor kivel és mit csinálok, figyelni vagyok kénytelen az Időt. Csalfa dolog, hiszen dolgozhat ellenem is, de a pártomat is foghatja és valóban paradox gondolat de, csupán az Idő maga a megmondhatója, hogy hogyan is lesz végül.
De azt hiszem a filozofálásra most ennyi Idő elengedő is lesz.

Délnek tartok, régióm leg délibb területén elterülő, Lelkek Erdeje az úti célom. A táj hamar változik, a talajt zöld réteg borítja, mintha csupán fű zöldellene amerre a szem ellát. Csalóka illúzió, mert ez bizony nem fű. Mohaszerű, mérgező szőnyeg terül el az erdő egész, hatalmas kiterjedésű talaján. Ránk ugyan semmi hatása, de a haldokló lelkek megannyi fáját nagy erőkkel táplálja. Mondhatni egyfajta szimbiózisban élnek, a koromszín fák lombjait gyarapító lelkek egy részét magukba, másikat a zöld moha szőnyegnek adják, cserébe a zöld förtelem élteti a fák törzseit. A törzseket melyen hatalmas szakadékként tátongnak annak odvas ajkai, mikkel az erre tévedt tudatlanokat kebelezik be és emésztik az idő végtelenéig, természetesen, e táplálékon is osztozva jó cimborákként. Oda vissza, nagyszerű kölcsönösen hasznos együttlét. Egy ősidőkben bekövetkezett kataklizma végterméke az egész vidék.
Pokoli hátasomon haladok határozott elszántsággal furakodva előre, hogy a lelkek fái közül néhánnyal, tulajdon erőmet növelem, a rám néző eseményekben bizonyosan gazdag napokra felkészülendő.
Kellemes tempójú haladásomat egy kicsiny emelkedő mögül előtáruló látvány lassítja le.
Az út közepén egy furcsa képződmény manifesztálódik. Vélhetően, ami elsőként kicsúszna bárki ajkain az a „Mi a…?!” Hihetetlen elmés megjegyzés volna. De ez nem történik meg, csupán orcámra ül ki egyetlen röpke pillanatra és úgy döntök még tisztes távban elhagyom hátasom nyergét, mi valójában egy 9 szarvval megáldott (vagy inkább elátkozott) négylábú rémség mintsem a klasszikus ló volna. Gyalog szerrel közelítem meg a jelenséget és ahogy lépdelek felé egyre jobban bizonyosodom meg róla, hogy egy nő alak az aki éppen a gondosan gyűjtögetett, elkárhozott lélekfák gyümölcseit dézsmálja. Normál esetben az ember (vagy jelen esetben a démon) gondolkodás nélkül venné létét a pofátlan betolakodónak és ítéltetné válogatott kínszenvedésre, vagy esetemben azonnali pusztulásra. Egy egysejtű szintjén lévő intelligenciával rendelkező bizonyosan így is tenne. De azért akad itt néhány dolog mi átfut elmémen ez által meggátolva ezen cselekménysort: Egy nő az észak keleti régió egyik eldugott zugában ki nyilván nem a halandók közül elkóborolt, unatkozó egyén lehet. Egy lény aki éppen tömegesen szipolyozza magába a kárhozott lelkeket, mindenféle fennakadás nélkül emésztve fel a környezetet és alakítva ki egy kisebb kis kopár tisztást az erdőmben. Nos lássuk be, ezen gondolatok tudatában azért sikerül arra a következtetésre jutnom, hogy nem akárkivel van dolgom. Hogy kivel, nos azt csak egy módon tudhatom meg. Bő 10 méterre, tisztes távban állapodok meg, hátam egy fának vetem, mondhatni helyet foglalok úgy szemlélem a ténykedését míg a fenti gondolatok mind lefutnak elmémben. Végül megszólalok.
- Amarra, van egy sűrűbb rész, ott több a termés.
Biccentek is fejemmel parányit ha felém fordítja tekintetét. Öltözékem egyszerű, pokolian jó, bőr kabát, mely még elegánsnak is mondható, és ideális a helyi viszonyokhoz, mellé fekete nadrág és bőrcipő dukál. Szeretem a lezser eleganciát, ideális a rangomhoz. De ez jelenleg teljesen mellékes. Hogy gúnynak szánom e megjegyzésem avagy komolyan épp tulajdonomat kínálom neki, nos ez jó kérdés, orcámon ott pihen egy egészen halovány, biztató, mondhatni kellemes mosoly.
- És, mellesleg, ki is vagy Te pontosan?
Folytatom végül miután megmutattam neki a helyet, mert hát még sem ártana megtudnom, hogy ki rendez pikniket a tulajdon erdőmben...
Lelkek erdeje 4c6735804cc6f10590189da89fbf41bd


reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Amara


Lelkek erdeje SZMvs5t
☩ Történetem :
☩ Reagok :
42
☩ Rang :
The Darkness
☩ Play by :
Lyndsy Fonseca
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Vas. Ápr. 02, 2017 9:59 pm
Következő oldal


Abaddon & Amara
You don't have to die to go to hell
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ha néhány héttel ezelőtt bárki azt állította volna, hogy ily’ hamar visszatérek a végtelennek ható időn át engem fogságban tartó ketrec otthonául szolgáló koszfészekbe, biztosan nyakát töröm az illetőnek… Ehhez képest mégis itt vagyok, hátam mögött a bejáratomként szolgáló füstkapu pamacsokban oszladozó ködjével, a lényemet kísérő villámfoszlányok utolsó akkordjaival. Közönnyel telt íriszeimet kimért lassúsággal ringatom végig a környezeten, elégedettséget dédelgetve magamban erőm kitartása okán. Szabadulásomkor elképzelhetetlennek tűnt, hogy ajtókat teremtsek világok között, alig voltam képes két, emberekről mintázott lábammal a haladásra, ám láthatóan jó szolgálatot tettek az idő közben magamba szippantott lelkek. Nem tapasztalok többet, mint enyhe fáradtságot, talpaim biztosan támasztják a talajt, egyensúlyom is kifogástalan.
Úgy vélem, a halandók ilyenkor húznák önelégedettségtől telt mosolyra bosszantó ajkaikat, én azonban továbbra sem tervezek sajátosságaikkal élni. Az egyedüli, mit kívánok, az egykori börtönöm elpusztítása, hogy többé senki oda vissza ne találjon zárni. Fivérem persze az egyedüli, aki erre igazán képes lehetne, akkoriban a tollasai segítségét is megkívánta az árulása, de nem szeretnék elvarratlan szálakat magam mögött hagyni. Pusztán az a kérdés, merre keressem?
Tekintetemet lassan a perzselő, szinte lángokban úszó felhőkre emelem, aztán az éjfekete lombkoronájú fákra, melyek bosszantó mocorgását ezúttal már nem tudom figyelmen kívül hagyni. Szemöldökeimet enyhén közelítve egymáshoz szemlélem meg jobban a lombkoronáik jóformán hullámzó voltát, az apró, sötétellő falevelek össze-összeütközését, miként önálló életet élve mozgolódnak. Nem átallom lecsippenteni az egyiket, s ahogy közelebb emelem az arcomhoz, kínoktól szenvedő sikoly furakodja magát a hallójárataimba… Nem hittem volna, hogy öntudatlan rögvest a táplálékforrásomhoz - holmi lélekgyűjtő helyhez - egyengetem magamat, ám ostoba volnék nem kihasználni a tálcán kínált lehetőséget.
Ajkaimat résnyire nyitva szippantom magamba a falevélen csüngő, torzult lelket, majd a földre ejtve az elszáradt növénydarabot, kitárom oldalvást a karjaimat, hatékonyabb módját választva ezúttal a lakmározásnak. A környezetemben ücsörgő fákról, akár az olaj, úgy csordulnak alá a feketéllő csemegék, majd araszolnak fel a ruhámon keresztül, honnét aztán a bőrömbe, a lényembe ivódva válnak eggyé velem.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Ajánlott tartalom
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear


Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt
Következő oldal


 
Előző téma megtekintése Következő téma megtekintése Vissza az elejére 
1 / 1 oldal

Permissions in this forum:Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
-
Ugrás:  Árnyak Mögött
Belépett TagjainkFajaink létszáma●●●●●●●●●●●●
Jelenleg 42 felhasználó van itt :: 7 regisztrált, 0 rejtett és 35 vendég :: 2 Bots

• Fajaink száma •
Arkangyal
2/2
Leviatán
8/6
Angyal
1
Démon
13
Bukott Angyal
3
Ember
2
Félvér
3
Harcos Angyal
5
Vadász
6
Nephilim
6