Welcome to hell or heaven frpg
- Staff és tagok által keresett karakterek -

 
• kr. u. 1694, Oszmán Birodalom •
reveal your secrets

Anael


kr. u. 1694, Oszmán Birodalom - Page 3 60d6ba3e60932cd2134f1a767c26063372f2ab1c
☩ Történetem :
☩ Reagok :
82
☩ Rang :
☉ i missed it
☩ Play by :
❴ emilia 'beautiful' clarke ❵
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Hétf. Júl. 20, 2020 12:30 am
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2, 3


427
Szó
A feledett megváltás

@Fenrir  && Anael  


A nap fenségesen ragyogó fénye az éjszaka közeledtével alkonyba borult, így festve az égbolt kékszín vásznát a narancs és sárga egymásba olvadó nászává, amely a most vöröslően perzselt homokra vetült. A tikkasztó szárazság enyhülni tűnt, s a hűs levegő lágyan selymlett, búgott a palota ódon oszlopai között magával sodorva a szelet, hogy hamarosan felgyorsulnak az események.

A dicső pompa és jólét ellenére vészterhes idők terhelték a bégek vállát, azonban a szultán mégis kedélyesen járta körbe a termet szívélyes vendégszeretettel üdvözölve a tiszteletreméltókat, valamint drágakövekkel és csecsebecsékkel halmozva el az idegeneket, akik többsége – minden bizonnyal – valamilyen diplomáciai és/vagy hadi támogatás reményében érkeztek eme szent földre. Csakhogy Én – valamint a belső kör tagjai – tisztában voltunk azzal, hogy érkezésük és fáradozásaik valósággal hiábavalóak voltak, hiszen az oszmán sereg jelenleg megtizelődött nem pusztán a halált hozó járványok, hanem a bukott csaták és a háború hosszú-hosszú időre elnyúlása végett egyaránt, amelynél fogva a birodalom nem engedhette meg magának azt, hogy további – külhoni – konfliktusokba bonyolódjon.
Akadtak azonban, akik régebb óta voltak itt, mint mások…
A szultán nyomában lépkedve követtem egészen az idestova három délelőtt óta itt vendégeskedő nyugati szörnyeteghez – akit a palota berkein belül előszeretettel említettek ezen a néven; a zord északi vidékről érkezett támogatást remélve, azonban egyelőre az egyeszséget nem sikerült megköttetni. Tekintetem békésen megállapodott rajta, ahogy viszonoztam biccentését hamar hátrébb is szorultam, ugyanis parancsolóm nyomban magához ragadta a szót és arról kezdett áradozni, hogy miképpen és milyen dicső tettekkel tervez bekerülni a történelem vaskos könyvébe; úgy vélte egy napon istenként fogják tisztelni és neve az idők végezetéig marad fent. S órákon keresztül képes lett volna Önmagáról kreált fabulákat és legendákat terjeszteni, hacsak a vacsora alatt az italába bele nem kevert komló és valeriana nem kezdte volna tompítani, bódítani az érzékeit. Úgy vélte, hogy az elmúlt időszak megterhelte szervezetét, így helyet foglalt az asztalfőn, s mély barna tekintetét végig hordozva a termen határozott úgy, hogy újabb köszöntőt mond, amelyben mindenkinek újra megköszönte az eljövetelét és bizalmát vetette a jó kapcsolatokba, amely remélhetőleg ettől az estétől kezdve számítódik és legalább ezer meg egy éjszakán keresztül tart.

Utamra bocsájtott, mivel az este folyamán úgy vélte már tart igényt mára a szolgálataimra; megköszönve kegyelmét hálásan távoztam az egyre mulató immáron részeges tömegen át alkalmas társaságot kerítve, amely nem volt könnyű feladat, hiszen jómagam sem voltam a palota szívlelt személye, ámde volt valaki, aki tán nálam is rosszabb hírnévre tett szert.
– Az este folyamán nem láttam túl sokat fogyasztani. Nem szívleli tán a helyi… finomságokat? – Léptem mellé.
Ugyan a szultán már nem tartott igényt a szolgálataimra, azonban ez nem jelentette azt, hogy nem bízott meg semmivel.


reveal your secrets

Fenrir


kr. u. 1694, Oszmán Birodalom - Page 3 DMkmpHL
☩ Történetem :
☩ Keresett személy :
☩ Reagok :
114
☩ Rang :
Félvér Herceg
☩ Play by :
Henry Cavill
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Szomb. Júl. 18, 2020 7:46 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2, 3


Red dead redemption
• Zene: ♫♫♫ • SZÓSZÁM: 352
Nehéz megállapítani, hogy a nyugati civilizáció lószartól és húgytól bűzlő utcái facsarják inkább az orrot, vagy a mindenféle füstölőktől, fűszerektől és illóolajoktól terhes palota, amibe úgy esett, hogy vendégül hívtak egy, a hátam közepére sem kívánt vacsorára és mulatozásra. Noha tény és való, az invitálásért hálásnak kellene lennem, ugyanis a küldetésem képzelt sakktábláján arcátlanul nagy mattot adott a kezembe a lehetőség; egyetlen nyüzsgő, zsúfolt helyre tömörítette a fő résztvevőit, s amennyiben jól megfontolom a következő lépésemet, ezt a kört csettintésre megnyerhetem.
- Önthetek italt, Fjölner cselebi? - kimért lassúsággal emelem a tekintetemet a mellettem jelentőségteljes arckifejezést magán hordozó felszolgálóra. Nem ismeretlen a számomra, a több napot átívelő vendégeskedésem alatt gyakorta, habár a feltűnéskeltést mellőző rendszerességgel értekeztünk az itt létem valódi indokáról. A feladatom szempontjából kardinális belső embereket leszámítva mindenki úgy ismer, mint a „furcsa”, „szörnyeteg”, „nyugati” diplomatát, aki a távoli Svéd Livoniából érkezett megegyezést remélni az egyre forrongóbb, otthoni politikai helyzet orvoslásához. Ezen az estén is mindössze a látszat rangomnál és stratégiai fontosságomnál fogva vehetek részt, nem többért.
- Még ne – felelek szűkszavúan, visszafordítva a pillantásomat a kecses, vékony derekú hastáncosok forgatagán át a teremben kóválygó szultánra, és a társaságául láthatóan kényszeredetten szegődött, a miliőből egészen kirívó nőre. Volt elég időm informálódni róla is, a palotát illető megítéléséről, s cseppet sem segítené elő a terveimet, amennyiben a szultán mellett minő véletlenségből őt is likvidálnák a később várható zűrzavarban. Nem, előbb közel kell férkőznöm hozzá és bevonnom a hatalmasságok kíméletlen játszadozásába. Affélékébe, amelyek közül az egyik a magasságok rejtekében, felhő-trónon igazgatja a világát, míg a másik víztükörként cselekszik hasonszőrűen a pokol kénköves bugyraiban.
Mindenek dacára nem hagyom hátra a helyemet, az egyik díszes oszlopot kényelmesen támasztva várom, hogy a szultán maga érjen el hozzám, máskülönben még gyanút keltenék benne a túlzott buzgóságommal. Egyszerre könnyű a dolgom és végtelenül komplikált, hiszen ahhoz, hogy a legmezeibb pontot rátehessem ennek az ügynek a végére, törékeny jégen kell óvatos keringőt járnom az azt megelőző mondat alkotóelemei között. Láthatatlanul, ha úgy tetszik, s mégis, ha netán felém rebbenne a tejfelszőke lány – minél közelebb ér, annál kevésbé hajlik a gondolatbéli nyelvem a nőnek nevezésére – tekintete, előzékeny biccentést intézek felé.


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Nothing is black or white...
Day of judgement God is calling, on their knees the war pigs crawling, begging mercies for their sins.
reveal your secrets

Anael


kr. u. 1694, Oszmán Birodalom - Page 3 60d6ba3e60932cd2134f1a767c26063372f2ab1c
☩ Történetem :
☩ Reagok :
82
☩ Rang :
☉ i missed it
☩ Play by :
❴ emilia 'beautiful' clarke ❵
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Szomb. Júl. 18, 2020 9:42 am
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2, 3


394
Szó
A feledett megváltás

@Fenrir  && Anael  


A halandókban rejlő kárhozat még megannyi évezred elteltével is szomjazta a dicstelen háborúkat, s az azzal járó vérontást nem mástért, mint hatalomért és… értékes területekért legyen az megművelt és megműveletlen. Idegen vidéken és tájakon mészárolták testvéreiket és felebarátiakat, majd rosszabb sorsra ítéltessék a megmaradtakat; rabszolga sorba hajtsák az elesetteket. Mióta megteremtettem figyeltem Őket, a történelmük zűrzavaros alakulását kezdve a Római Birodalom dicső hírnevének leáldozásával, később a hun hódítások visszaverésével és most az Oszmán Birodalom visszafordíthatatlan hanyatlásával II. Ahmed szultán gyenge hatalma alatt.

A pasa palotájában éltem.
A szabadságom nem volt több, mint puszta látszat az aranykalitkám vassal zárt ketrecén belül, hiszen szüntelen éreztem magamon a szultán szolgáinak figyelő tekintetét, akik minduntalan arra vártak, hogy egy kínálkozó alkalommal majd megszököm, azonban hiábavalónak véltem minden kísérletet, míg nem tudtam úgy megtenni egyetlen lépést sem, hogy ne mentesüljem a bosztandzsik figyelő tekintete alól. Óvva intettem magamat a meggondolatlan tettektől. A sorsomba beletörődve, elfogadva azt vártam a kínálkozó alkalmat, hogy megszökhessem immáron két éve tartó rabságomból. Hiába, hogy béklyóm nem nehéz vas volt, hanem könnyed selyem, azonban az szüntelen szorult a nyakam köré napról, napra egészen lassan fojtva meg.
Az udvar, s annak lakói – a lovászoktól egészen a baskadinon át a kalifáig – mindenki egyfajta átokként és romlásként tekintett rám, azonban addig a szultánnak egészen más véleménye volt, hiszen úgy hitte erőt és egészséget kínálok neki különféle gyógyító főzeteimmel, s legalább olyan jó szerencsét hozok neki a csatákban, mind a birodalmi döntésekben – így hát ennél fogva rendszerint kíséreteként tekintett rám kisebb-nagyobb útjai során, s egyetlen pillanatra sem eresztett maga mellől.

Tikkadt forróság uralkodott az udvarban, azonban az emberek mit sem törődtek vele, hiszen nagy volt a sürgés-forgás. Nane, karnafil és adaçayı különleges illata elegyedett a levegőben, ahogy a konyhánál a szolgálólányok hatalmas hússal és gyümölccsel megrakott tálakkal rohangáltak fel, s alá; nagy vacsorához készültek, s a meghívottak között nem csak a család volt, hanem minden bég. A termekben füstölő illata szállt, és telepedett meg. Csábító, idegen illatok itták bele magukat orrjárataimba; különös varázslatként tompította érzékeimet, ahogy kezdetét vette az esti mulatság egyre több számomra is idegen jelent meg, s élvezték a táncosok szórakoztatását.
A szultán minduntalan maga mellett tartott és úgy rángatott magával, mint egy báb; csöndesen követve haladtam mögötte, s mindössze akkor válaszoltam, ha szót kaptam. Megszorultam a háttérben, ám korántsem bántam. Óvatosan, lopva szemlélődtem; valahol elvarázsolt a látvány – gyertya fény kísérte lépteinket, kellemes dallam csábított a háttérben.


reveal your secrets

Anael


kr. u. 1694, Oszmán Birodalom - Page 3 60d6ba3e60932cd2134f1a767c26063372f2ab1c
☩ Történetem :
☩ Reagok :
82
☩ Rang :
☉ i missed it
☩ Play by :
❴ emilia 'beautiful' clarke ❵
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Szomb. Júl. 18, 2020 9:42 am
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2, 3


kr. u. 1694, Oszmán Birodalom - Page 3 Bf03257383e748b6796f38cbfaf79575
Ajánlott tartalom
reveal your secretsHell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2, 3


 
Előző téma megtekintése Következő téma megtekintése Vissza az elejére 
3 / 3 oldalUgrás a következő oldalra : Previous  1, 2, 3

Permissions in this forum:Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
-
Ugrás:  Árnyak Mögött
Belépett TagjainkFajaink létszáma●●●●●●●●●●●●
Jelenleg 14 felhasználó van itt :: 1 regisztrált, 0 rejtett és 13 vendég :: 2 Bots

• Fajaink száma •
Arkangyal
1/1
Leviatán
7/3
Angyal
1
Démon
6
Bukott Angyal
3
Ember
4
Félvér
2
Harcos Angyal
5
Vadász
5
Nephilim
2