Omnen dimittite
spem, o vos intrantes!
Staff, és tagok által keresett karakterek

 
• kr. u. 1694, Oszmán Birodalom •
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Anael


kr. u. 1694, Oszmán Birodalom - Page 2 60d6ba3e60932cd2134f1a767c26063372f2ab1c
☩ Történetem :
☩ Keresett személy :
b e a u t i f u l . c r e a t u r e
kr. u. 1694, Oszmán Birodalom - Page 2 TmOk
Carleigh Bay, the girl with fierce ❵


s u m m e r t i m e . s a d n e s s
kr. u. 1694, Oszmán Birodalom - Page 2 Tumblr_inline_o1dcswv2cF1rifr4k_500
Czozken ❵

☩ Reagok :
71
☩ Rang :
☉ i missed it
☩ Play by :
❴ emilia 'beautiful' clarke ❵
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Szomb. Aug. 22, 2020 1:10 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2


438
Szó
A feledett megváltás

@Fenrir  && Anael  


– Jómagam, úgy hiszem, hogy a kalitkájában raboskodó madár, akkor a legbölcsebb, ha megtanulja kinyitni az ajtót még az előtt, hogy egyáltalán ezt bárki is feltételezné róla. – Orcámat oldalra billentve várakozóan sandítottam fel Rá. – Ön miként vélekedik, mit kellene tennie a madárnak? – Kedvemre való volt az ilyesfajta homállyal átszőtt lágy folyamú beszéd; egészen felpezsdítette ereimben lüktető véremet ez a fajta változatosság és az újonnan szerzett érdekfeszítő társaság, akinek személye – megérkezése óta – több kérdést vetett fel benne, mint amelyekre mindeddig választ kaptam. Azt mondják – még a legbölcsebb tanítók is – a tudatlanság tiszta áldás, azonban Én létezésem óta sokkal inkább bosszantónak véltem, így inkább tekintettem rá úgy, mint egyfajta baljóslatú árny; érzetre, mintha egy aprócska rovar duruzsolt volna a gondolataim között és zümmögött volna a fülembe egészen az őrület pereméig sodorva, nem hagyva egy pillanatnyi megnyugvást sem.
Tekintetem békésen állapodott meg rajta.
Vékony ujjaim a kezemben tartott findzsára szorultak, ahogy őszinte érdeklődéssel és könnyed mosollyal kísértem nem pusztán mozdulatait, hanem élces szavait is. A füstölőtől illatozó, szüntelen bazsalygó szultán után a kissé nyers modor és a legbátrabb katonákat is megfélemlítő termet egészen lenyűgözött; impozáns látványt nyújtott délceg termetével, széles vállaival és kissé távolságtartó fizimiskájával, így nem csoda hát, hogy a nők megneszelve ezt a fajta csalogató veszélyt lopva, ugyanakkor vággyal és ígérettel megtelt tekintettel ostorozták az idegent – s mi tagadás; osztoztam az érdeklődésükben, amely aljasul vonzott hozzá kissé tán közelebb is, mint ahogyan azt illendő vagy elvárt lett volna.
Elfogadva a felkínált kart karoltam belé, ezúttal megtartva a tisztességes távolságot.
Mindazonáltal a lelkemben némi öröm fénylett fel, hogy ezúttal nem egy kéretlen alattvaló társaságában kellett töltenem az estét, hanem valaki olyasfajta mellett, akire jómagam is érdeklődéssel tekintettem ki nem mondott válaszai és magának megtartott fintoraival.
– Kevesebb, mint amelyet szeretnék a magaménak tudni. – Válaszoltam a hűs levegőre érve tekintetem pedig azonnal a kert szélén álldogáló őrre irányult; noha tekintetét előre szegezte, aki egy kicsit is jobban figyelt látni lehetett, hogy követett a tekintetével. – Sajnálatos módon, ha hosszasan kíván időzni a társaságomban, akkor ezzel számolnia kell. – A palota ékessége, ahogy Ő nevezte, szinte egyetlen lépést sem tehetett meg a mustráló szemek elől. De már csak egy kevés időre van szükségem. Ám kifejezetten nehéz volt úgy megteremteni az ideális környezetet a szökéshez, hogy  senki sem kedvelt és nem volt kihez fordulnom; így hát tervem rengeteg időt igényelt, azonban mindaddig mint egy kis állat, úgy kellett követnem a szultánt – kezdetben még nehéz vasláncot is kaptam, hogy kedvére rángathasson magával.
– Meddig óhajt még élvezni a palota adta gyönyört? Jiszen mostanra beláthatta, hogy a szultánnak esze ágában sincsen segíteni Önöknek, mindössze csak az időt húzza… – Okkal merült fel bennem a kérdés, hogy mi végre tartózkodott még itt?


reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Fenrir


kr. u. 1694, Oszmán Birodalom - Page 2 DMkmpHL
☩ Történetem :
☩ Keresett személy :
☩ Reagok :
93
☩ Rang :
Félvér Herceg
☩ Play by :
Henry Cavill
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Szer. Aug. 19, 2020 1:26 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2


Red dead redemption
• Zene: ♫♫♫ • SZÓSZÁM: 452
Nincs semmi megdöbbentő abban, ha egy szultán temérdek szemrevaló asszonyt gyűjt maga köré a magja szétszórására, vagy egyszerű szórakozásra, ugyanígy a rabszolgatartás sem afféle szokás, amin volna mit meglepődni. Ám, hogy egy idegen világ fehérnépét fogadja a bizalmába, és emelje a rangos nőinek szintjére,  már annál ritkább. Azonban a tejfelszőke lány kifinomult arcvonásait elnézve, egy útvesztőt magában rejtő, kéklő íriszeit vizslatva s tudatában annak, az esze is a helyén van, tulajdonképpen semmi meglepő nem akad az uralkodó döntésében, hozzátoldva az aprócska tényt, történetesen holmi szerencsehozónak véli a pártfogoltját. Még nekem is nehezemre esik levenni róla a szemeimet, pedig a diszkréció most mindennél fontosabb, hű katonák és szolgálók pillantásainak kereszttüzében. Elég egy rossz mozdulat, egy sandább tekintet, egy csalfa mosoly, és előbb válik mészárszékké a füstös, bájolgó förgeteg, minthogy kettőt pisloghatnának a vonagló hastáncosok. Nem, az ösztönös kényszer dacára, hogy megengedjek magamnak egy rándulást a szám sarkában élelmes megjegyzése végett, arckifejezésem közömbös marad.
- Meglehet, így van. Éppen annyi esélye van egy vadállat állkapcsai közé zuhanni, mint szerfelett boldogsággal tovább szárnyalni. A kalitka ezt az esélyt veszi el – jegyzem meg kimért hangon, tekintetemet az üres poharamon fixírozva, amit nem sokkal később kitartok a felénk haladó szolgálónak újratöltésre. Továbbra sem iszok, de a látszatot fenn kell tartani. Igaz, ha tudom, hogy momentumokkal később séta kerül kilátásba, nem fáradok.
- Lenne. Cefetül bűzlik ez a hely – bököm ki a lehető legőszintébb egyenességgel, elnyomva magamban egy kikívánkozó fintort, mialatt elrugaszkodok az oszloptól, ami eddig páratlan társaságául szolgált a hátamnak. A közelség-érzet hiányában mindazonáltal nem kell „szenvednem”, a lány bizalmasan lép hozzám, elrebegve sejtelmes célzását, amire újfent kedvem támadna elmosolyodni, mégsem teszem. Rezzenéstelen arckifejezéssel pillantok le a nálam jóval alacsonyabb fehérnépre, akinek a parfümje, netán veleszületett, kellemes illata ilyen intim távolságban akadály nélkül tódul az orrjárataimba és szédíti meg egy áldatlan másodpercre a tudatomat.
- Ugyan… A Svéd Livonia komoly szükségben van – felelem könnyedén, ezúttal nem tudva megállj parancsolni a számra felkanyarodó apró, ámde alávaló mosolynak, ami olyan szaporán párolog le az arcomról, mint amilyen hirtelenséggel megjelent rajta.
Néhány leplezett jel leadását követően a karomat kínálom a lánynak, míg a másikban változatlanul a poharat egyensúlyozom, s amennyiben nem állít meg minket senki, továbbá benne sem támadnak kételyek a felvetését illetően, úgy az útmutatásával kisétálok vele a friss levegőre. Nem titkolom, pokolian jól esik az udvar légtömegének egyszerűsége, amit nem sző át semmiféle füst, pacsulitól bűzlő parfüm vagy ideje korán magát sajtszagúra izzadó vendég. A zsivaj is tompán ér csupán el minket, s révén, némi előnyben vagyunk a minket mustráló őrökkel szemben, a lehető legnagyobb nyugalommal locsolom rá az egyik tetszőleges bokorra a poharamban lötyögő lónyálat.
- Mennyi időnk van, mielőtt keresni kezdenék az udvartartás ékét? - vonom meg az egyik szemöldökömet, egyelőre nem bizalmaskodva mélyebben tegeződéssel vagy látványos kapkodással.


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Nothing is black or white...
Day of judgement God is calling, on their knees the war pigs crawling, begging mercies for their sins.
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Anael


kr. u. 1694, Oszmán Birodalom - Page 2 60d6ba3e60932cd2134f1a767c26063372f2ab1c
☩ Történetem :
☩ Keresett személy :
b e a u t i f u l . c r e a t u r e
kr. u. 1694, Oszmán Birodalom - Page 2 TmOk
Carleigh Bay, the girl with fierce ❵


s u m m e r t i m e . s a d n e s s
kr. u. 1694, Oszmán Birodalom - Page 2 Tumblr_inline_o1dcswv2cF1rifr4k_500
Czozken ❵

☩ Reagok :
71
☩ Rang :
☉ i missed it
☩ Play by :
❴ emilia 'beautiful' clarke ❵
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Vas. Aug. 16, 2020 1:15 am
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2


431
Szó
A feledett megváltás

@Fenrir  && Anael  


Ajkaimon fesztelen, szinte kedélyes mosoly játszott.
Különösmódon – talán lelkem mindmáig gyermeki mivolta okán – kedvemre való volt most az idegen társasága; puszta önző okok végett, mivel némiképpen megkönnyebbültem, hogy megszabadulhattam – vagy éppen osztozkodhattam – a mindeddig szüntelenül engem kísérő és ostorozó gyűlölködő tekintetek rabságából. Noha, bánat telepedett meg a lelkemben, mert a halandók kedveltek és szívesen láttak otthonaikban, azonban ezúttal mértéktelen ellenszenvvel viseltettek irányomba – amely Őket igazolta. Egy napon… Amikor visszatérek ebbe a vadon fűszerezett, érzékiségtől lüktető környezetbe tán előszeretettel fogom magamba szívni a helyi szokásokat, így azonban a kényszer valósággal megmételyezte a tudásvágyam, amely egészen elkedvetlenített, hogy tanuljam és új tudást sajátítsam el.
– A kalitkába zárt madár mindig menekülne a díszes börtönéből. – Állapítottam meg selymes hangon belekortyolva az idő közben eltulajdonított italba; torkom szárazzá vált a fülledt levegőtől, a nyelés kissé nehezen ment. – Azonban, mi van, ha már repülni sem képes és a porba hull? Ínycsiklandó falat lehet egy másik vadállatnak. – A rabságban töltött idő elfeledteti a madárral, hogy kell repülni. A szárnyai elgyengülnek, nem bírja el a testet sem a repkedni vágyó lelket. Az ész követel. A test nem teljesít. Elszomorító. A rabságban tartott madár megtörik, s lemond vagy egészen egyszerűen elfelejti; a szabadság nem több, mint múló tünemény. Vad látomás, bájos illúzió. Senki sem szabad valójában.
– Lenne kedve az Uramnak kiszabadulni a friss levegőre; elveszni esetleg a kinti labirintusban? – Amikor a szultán nem tartott igényt a szolgálataimra és utamra bocsájtott előszeretettel időztem az útvesztőben – olykor annak reményében, hogy elillanhatok az őrök elől, akik minduntalan a nyomomban jártak, keltek. Egyetlen alkalommal tévesztettek szem elől, amelyet csakhamar jelentettek is a szultánnak. Bár ne tették volna és tovább kerestek volna! Aki nem lelt Rám, azt egészen egyszerűen bitóra küldte, kezdetben, azonban amikor a Szultán már több mint a nap felének elteltével sem lelt reám az emberit egészen egyszerűen karóba húzatta; az összes halandó halálának vére az én kezemhez tapadt; a fájdalom, amit később korbáccsal okoztak, korántsem volt olyan erejű, mint a bűntudat, amellyel összezártak egy sötét, nyirkos verembe több héten keresztül el zárva fénytől, s élettől. Majd, mikor szakadt és ázott ruháimba visszatérhettem a lakosztályomba, olyan látvány tárult a szemeim elé, amelyet úgy vélem sohasem feledem; azon askerek fejei, akiket karóba húztak még további hat héten keresztül díszelegtek velem szemben – nappal őket láttam először a hajnali fényben, éjjel mikor lehunytam a szemeimet, őket láttam utoljára; velük álmodtam és az asszonyaikkal, gyerekeikkel… Kísértett tettem következménye. Nappal. Éjjel. Ébren. Álmomban.– Netán felfedni érkezésének valódi célját… – Léptem közelebb hozzá bizalmasan, ügyelve arra, hogy véletlenül se hallja senki a közelünkbe; s bár a zene és a mulatozó társaság elnyomta, sohasem lehet tudni: a falnak is füle van.


reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Fenrir


kr. u. 1694, Oszmán Birodalom - Page 2 DMkmpHL
☩ Történetem :
☩ Keresett személy :
☩ Reagok :
93
☩ Rang :
Félvér Herceg
☩ Play by :
Henry Cavill
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Kedd Aug. 04, 2020 3:37 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2


Red dead redemption
• Zene: ♫♫♫ • SZÓSZÁM: 332
Parádés, ahogy a gazdagság látszatába bugyolált szultán dölyfösen járja a vendégeit, hamis mesékkel ámítva alattvalóit az eljövendő győzelmekről és gazdagságról, holott nem több ő sem, mint egy hataloméhes, esendő, szánni való halandó, aki istennek képzeli magát. Szívem legfőbb óhaja szerint egészen mélyet sóhajtanék, mihelyst meglátom felém közeledni, azonban a feladatom megkívánja az ábrázatom rezzenéstelenségét, amelyet itt vendégeskedésem alatt egyszer sem volt még képes felolvasztani a vidék forrósága. Ugyanúgy elmondható a szultánról is; magas fokon forrongó vérét az alkonyattal leereszkedő hűvös levegő sem tudja nyugalomra ösztökélni.
Végighallgatom az önfényezés felsőfokon űzött tudományát, tiszteletteljes biccentésekkel fogadom a szavait s közben átkozom az ehhez hasonlatos küldetések létét. Nincs bosszantóbb annál, minthogy a kékvérűek között lavírozva megjátsszam a hasonszőrűt, és körültekintőn likvidáljam az arra érdemeset. Jobban szívlelem a közelharc egyszerűségét, egy pengét a szívbe, a torokba, az érzékeny belek közé. Letisztult és problémamentes, mellőzi az áskálódást és a színjátékot, amelyet a fivéreimnek sem csúfolható démonok olyan előszeretettel alkalmaznak. Ezúttal nincsenek velem sokan, alig maréknyian kvártélyozták magukat a sivatag ingatag, pöffeszkedő homokdűnéi közé. Mosolyognak, bazsalyognak közöttük, és mindössze lopva tekintenek felém a lehető legritkábban, tűnődve, mikor érkezik el a momentum, melyben kiélhetik mélyre nyúló aljasságukat.
A szultán távozik, helyét pedig nem sokkal később az események újabb, hatványozottan szemrevalóbb kulcsszereplője tölti be, miként puha léptekkel mellém ér. Kétségem sincs afelől, hogy nem ritka célzó pillantásaim elértek hozzá, s ha más nem, zsigereiben érzi a langyos levegőben megbúvó szikrákat, robbanni kívánó, feszengő energiákat. Nem sejtet kevesebbet a felém intézett, selymes hangon elrebegett kérdése. Felhorkantanék, ha bizton venném a sakktáblán elfoglalt helyét.
- Nehéz megfelelni, túl nagy a választék. Ám van egy sejtésem, hogy nem jobban szívlelem őket, mint kegyed – állapítom meg csöndes, mély hangon, mialatt pillantásomat a teremben forgolódókon vontatom végig. Fodros ruhaköltemények úsznak jobbról a látóterembe, formás csípők tódulnak az érdeklődésem útjába, míg nem messze két összekoccanó pohár tartalmából felcsapódó permet zökkent ki a mustrából. Túl zajos, túl fűszeres, túl… sok. - Elvégre díszes kalitkában még a szárnya szegett madaraknak sem szívügye rostokolni – teszem hozzá, ezúttal neki szegezve metsző íriszeimet.○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Nothing is black or white...
Day of judgement God is calling, on their knees the war pigs crawling, begging mercies for their sins.
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Anael


kr. u. 1694, Oszmán Birodalom - Page 2 60d6ba3e60932cd2134f1a767c26063372f2ab1c
☩ Történetem :
☩ Keresett személy :
b e a u t i f u l . c r e a t u r e
kr. u. 1694, Oszmán Birodalom - Page 2 TmOk
Carleigh Bay, the girl with fierce ❵


s u m m e r t i m e . s a d n e s s
kr. u. 1694, Oszmán Birodalom - Page 2 Tumblr_inline_o1dcswv2cF1rifr4k_500
Czozken ❵

☩ Reagok :
71
☩ Rang :
☉ i missed it
☩ Play by :
❴ emilia 'beautiful' clarke ❵
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Hétf. Júl. 20, 2020 12:30 am
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2


427
Szó
A feledett megváltás

@Fenrir  && Anael  


A nap fenségesen ragyogó fénye az éjszaka közeledtével alkonyba borult, így festve az égbolt kékszín vásznát a narancs és sárga egymásba olvadó nászává, amely a most vöröslően perzselt homokra vetült. A tikkasztó szárazság enyhülni tűnt, s a hűs levegő lágyan selymlett, búgott a palota ódon oszlopai között magával sodorva a szelet, hogy hamarosan felgyorsulnak az események.

A dicső pompa és jólét ellenére vészterhes idők terhelték a bégek vállát, azonban a szultán mégis kedélyesen járta körbe a termet szívélyes vendégszeretettel üdvözölve a tiszteletreméltókat, valamint drágakövekkel és csecsebecsékkel halmozva el az idegeneket, akik többsége – minden bizonnyal – valamilyen diplomáciai és/vagy hadi támogatás reményében érkeztek eme szent földre. Csakhogy Én – valamint a belső kör tagjai – tisztában voltunk azzal, hogy érkezésük és fáradozásaik valósággal hiábavalóak voltak, hiszen az oszmán sereg jelenleg megtizelődött nem pusztán a halált hozó járványok, hanem a bukott csaták és a háború hosszú-hosszú időre elnyúlása végett egyaránt, amelynél fogva a birodalom nem engedhette meg magának azt, hogy további – külhoni – konfliktusokba bonyolódjon.
Akadtak azonban, akik régebb óta voltak itt, mint mások…
A szultán nyomában lépkedve követtem egészen az idestova három délelőtt óta itt vendégeskedő nyugati szörnyeteghez – akit a palota berkein belül előszeretettel említettek ezen a néven; a zord északi vidékről érkezett támogatást remélve, azonban egyelőre az egyeszséget nem sikerült megköttetni. Tekintetem békésen megállapodott rajta, ahogy viszonoztam biccentését hamar hátrébb is szorultam, ugyanis parancsolóm nyomban magához ragadta a szót és arról kezdett áradozni, hogy miképpen és milyen dicső tettekkel tervez bekerülni a történelem vaskos könyvébe; úgy vélte egy napon istenként fogják tisztelni és neve az idők végezetéig marad fent. S órákon keresztül képes lett volna Önmagáról kreált fabulákat és legendákat terjeszteni, hacsak a vacsora alatt az italába bele nem kevert komló és valeriana nem kezdte volna tompítani, bódítani az érzékeit. Úgy vélte, hogy az elmúlt időszak megterhelte szervezetét, így helyet foglalt az asztalfőn, s mély barna tekintetét végig hordozva a termen határozott úgy, hogy újabb köszöntőt mond, amelyben mindenkinek újra megköszönte az eljövetelét és bizalmát vetette a jó kapcsolatokba, amely remélhetőleg ettől az estétől kezdve számítódik és legalább ezer meg egy éjszakán keresztül tart.

Utamra bocsájtott, mivel az este folyamán úgy vélte már tart igényt mára a szolgálataimra; megköszönve kegyelmét hálásan távoztam az egyre mulató immáron részeges tömegen át alkalmas társaságot kerítve, amely nem volt könnyű feladat, hiszen jómagam sem voltam a palota szívlelt személye, ámde volt valaki, aki tán nálam is rosszabb hírnévre tett szert.
– Az este folyamán nem láttam túl sokat fogyasztani. Nem szívleli tán a helyi… finomságokat? – Léptem mellé.
Ugyan a szultán már nem tartott igényt a szolgálataimra, azonban ez nem jelentette azt, hogy nem bízott meg semmivel.


reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Fenrir


kr. u. 1694, Oszmán Birodalom - Page 2 DMkmpHL
☩ Történetem :
☩ Keresett személy :
☩ Reagok :
93
☩ Rang :
Félvér Herceg
☩ Play by :
Henry Cavill
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Szomb. Júl. 18, 2020 7:46 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2


Red dead redemption
• Zene: ♫♫♫ • SZÓSZÁM: 352
Nehéz megállapítani, hogy a nyugati civilizáció lószartól és húgytól bűzlő utcái facsarják inkább az orrot, vagy a mindenféle füstölőktől, fűszerektől és illóolajoktól terhes palota, amibe úgy esett, hogy vendégül hívtak egy, a hátam közepére sem kívánt vacsorára és mulatozásra. Noha tény és való, az invitálásért hálásnak kellene lennem, ugyanis a küldetésem képzelt sakktábláján arcátlanul nagy mattot adott a kezembe a lehetőség; egyetlen nyüzsgő, zsúfolt helyre tömörítette a fő résztvevőit, s amennyiben jól megfontolom a következő lépésemet, ezt a kört csettintésre megnyerhetem.
- Önthetek italt, Fjölner cselebi? - kimért lassúsággal emelem a tekintetemet a mellettem jelentőségteljes arckifejezést magán hordozó felszolgálóra. Nem ismeretlen a számomra, a több napot átívelő vendégeskedésem alatt gyakorta, habár a feltűnéskeltést mellőző rendszerességgel értekeztünk az itt létem valódi indokáról. A feladatom szempontjából kardinális belső embereket leszámítva mindenki úgy ismer, mint a „furcsa”, „szörnyeteg”, „nyugati” diplomatát, aki a távoli Svéd Livoniából érkezett megegyezést remélni az egyre forrongóbb, otthoni politikai helyzet orvoslásához. Ezen az estén is mindössze a látszat rangomnál és stratégiai fontosságomnál fogva vehetek részt, nem többért.
- Még ne – felelek szűkszavúan, visszafordítva a pillantásomat a kecses, vékony derekú hastáncosok forgatagán át a teremben kóválygó szultánra, és a társaságául láthatóan kényszeredetten szegődött, a miliőből egészen kirívó nőre. Volt elég időm informálódni róla is, a palotát illető megítéléséről, s cseppet sem segítené elő a terveimet, amennyiben a szultán mellett minő véletlenségből őt is likvidálnák a később várható zűrzavarban. Nem, előbb közel kell férkőznöm hozzá és bevonnom a hatalmasságok kíméletlen játszadozásába. Affélékébe, amelyek közül az egyik a magasságok rejtekében, felhő-trónon igazgatja a világát, míg a másik víztükörként cselekszik hasonszőrűen a pokol kénköves bugyraiban.
Mindenek dacára nem hagyom hátra a helyemet, az egyik díszes oszlopot kényelmesen támasztva várom, hogy a szultán maga érjen el hozzám, máskülönben még gyanút keltenék benne a túlzott buzgóságommal. Egyszerre könnyű a dolgom és végtelenül komplikált, hiszen ahhoz, hogy a legmezeibb pontot rátehessem ennek az ügynek a végére, törékeny jégen kell óvatos keringőt járnom az azt megelőző mondat alkotóelemei között. Láthatatlanul, ha úgy tetszik, s mégis, ha netán felém rebbenne a tejfelszőke lány – minél közelebb ér, annál kevésbé hajlik a gondolatbéli nyelvem a nőnek nevezésére – tekintete, előzékeny biccentést intézek felé.


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Nothing is black or white...
Day of judgement God is calling, on their knees the war pigs crawling, begging mercies for their sins.
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Anael


kr. u. 1694, Oszmán Birodalom - Page 2 60d6ba3e60932cd2134f1a767c26063372f2ab1c
☩ Történetem :
☩ Keresett személy :
b e a u t i f u l . c r e a t u r e
kr. u. 1694, Oszmán Birodalom - Page 2 TmOk
Carleigh Bay, the girl with fierce ❵


s u m m e r t i m e . s a d n e s s
kr. u. 1694, Oszmán Birodalom - Page 2 Tumblr_inline_o1dcswv2cF1rifr4k_500
Czozken ❵

☩ Reagok :
71
☩ Rang :
☉ i missed it
☩ Play by :
❴ emilia 'beautiful' clarke ❵
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Szomb. Júl. 18, 2020 9:42 am
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2


394
Szó
A feledett megváltás

@Fenrir  && Anael  


A halandókban rejlő kárhozat még megannyi évezred elteltével is szomjazta a dicstelen háborúkat, s az azzal járó vérontást nem mástért, mint hatalomért és… értékes területekért legyen az megművelt és megműveletlen. Idegen vidéken és tájakon mészárolták testvéreiket és felebarátiakat, majd rosszabb sorsra ítéltessék a megmaradtakat; rabszolga sorba hajtsák az elesetteket. Mióta megteremtettem figyeltem Őket, a történelmük zűrzavaros alakulását kezdve a Római Birodalom dicső hírnevének leáldozásával, később a hun hódítások visszaverésével és most az Oszmán Birodalom visszafordíthatatlan hanyatlásával II. Ahmed szultán gyenge hatalma alatt.

A pasa palotájában éltem.
A szabadságom nem volt több, mint puszta látszat az aranykalitkám vassal zárt ketrecén belül, hiszen szüntelen éreztem magamon a szultán szolgáinak figyelő tekintetét, akik minduntalan arra vártak, hogy egy kínálkozó alkalommal majd megszököm, azonban hiábavalónak véltem minden kísérletet, míg nem tudtam úgy megtenni egyetlen lépést sem, hogy ne mentesüljem a bosztandzsik figyelő tekintete alól. Óvva intettem magamat a meggondolatlan tettektől. A sorsomba beletörődve, elfogadva azt vártam a kínálkozó alkalmat, hogy megszökhessem immáron két éve tartó rabságomból. Hiába, hogy béklyóm nem nehéz vas volt, hanem könnyed selyem, azonban az szüntelen szorult a nyakam köré napról, napra egészen lassan fojtva meg.
Az udvar, s annak lakói – a lovászoktól egészen a baskadinon át a kalifáig – mindenki egyfajta átokként és romlásként tekintett rám, azonban addig a szultánnak egészen más véleménye volt, hiszen úgy hitte erőt és egészséget kínálok neki különféle gyógyító főzeteimmel, s legalább olyan jó szerencsét hozok neki a csatákban, mind a birodalmi döntésekben – így hát ennél fogva rendszerint kíséreteként tekintett rám kisebb-nagyobb útjai során, s egyetlen pillanatra sem eresztett maga mellől.

Tikkadt forróság uralkodott az udvarban, azonban az emberek mit sem törődtek vele, hiszen nagy volt a sürgés-forgás. Nane, karnafil és adaçayı különleges illata elegyedett a levegőben, ahogy a konyhánál a szolgálólányok hatalmas hússal és gyümölccsel megrakott tálakkal rohangáltak fel, s alá; nagy vacsorához készültek, s a meghívottak között nem csak a család volt, hanem minden bég. A termekben füstölő illata szállt, és telepedett meg. Csábító, idegen illatok itták bele magukat orrjárataimba; különös varázslatként tompította érzékeimet, ahogy kezdetét vette az esti mulatság egyre több számomra is idegen jelent meg, s élvezték a táncosok szórakoztatását.
A szultán minduntalan maga mellett tartott és úgy rángatott magával, mint egy báb; csöndesen követve haladtam mögötte, s mindössze akkor válaszoltam, ha szót kaptam. Megszorultam a háttérben, ám korántsem bántam. Óvatosan, lopva szemlélődtem; valahol elvarázsolt a látvány – gyertya fény kísérte lépteinket, kellemes dallam csábított a háttérben.


reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Anael


kr. u. 1694, Oszmán Birodalom - Page 2 60d6ba3e60932cd2134f1a767c26063372f2ab1c
☩ Történetem :
☩ Keresett személy :
b e a u t i f u l . c r e a t u r e
kr. u. 1694, Oszmán Birodalom - Page 2 TmOk
Carleigh Bay, the girl with fierce ❵


s u m m e r t i m e . s a d n e s s
kr. u. 1694, Oszmán Birodalom - Page 2 Tumblr_inline_o1dcswv2cF1rifr4k_500
Czozken ❵

☩ Reagok :
71
☩ Rang :
☉ i missed it
☩ Play by :
❴ emilia 'beautiful' clarke ❵
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Szomb. Júl. 18, 2020 9:42 am
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2


kr. u. 1694, Oszmán Birodalom - Page 2 Bf03257383e748b6796f38cbfaf79575
Ajánlott tartalom
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear


Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2


 
Előző téma megtekintése Következő téma megtekintése Vissza az elejére 
2 / 2 oldalUgrás a következő oldalra : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
-
Ugrás:  Árnyak Mögött
Belépett TagjainkFajaink létszáma●●●●●●●●●●●●
Jelenleg 39 felhasználó van itt :: 7 regisztrált, 0 rejtett és 32 vendég :: 1 Bot

• Fajaink száma •
Arkangyal
2/2
Leviatán
7/6
Angyal
1
Démon
14
Bukott Angyal
4
Ember
4
Félvér
4
Harcos Angyal
4
Vadász
5
Nephilim
7