Omnen dimittite
spem, o vos intrantes!
Staff, és tagok által keresett karakterek

 
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Amara


Sziklaszirt - Page 2 SZMvs5t
☩ Történetem :
☩ Reagok :
42
☩ Rang :
The Darkness
☩ Play by :
Lyndsy Fonseca
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Kedd Júl. 03, 2018 1:08 am
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2


Ramiel & Amara
Zene: Doom • Credit:

Az arkangyal, miként testet ölt, megrezdül. Nem láthatóan, nem is tudatosan, a lénye az, mi szokatlan módon vibrál fel egy kósza momentumra a kitartott érintésem alatt, mielőtt még elhúznám a kezemet. Korábban nem tapasztaltam hasonlót, habár kivetült létformákat sem gyakorta segítek manifesztálódni a térben. Egyelőre hát nem tulajdonítok neki különösebb jelentőséget, noha el sem feledem megfigyelni az előttem térdeplőt.
- Helyes. Úgy vélhetően azt is tudod, miért éppen a Pokolba zártatok el, és hogyan. Pontosan, részletesen - torpanok meg céltalan, apró lépteimben, hogy visszafordulva hozzá, egyenest a szemeinek szegezhessem a pillantásomat. Feladatot s ajándékot szánok neki ugyan, erről nem feledkeztem meg, azonban még ennél is fontosabb eltörölni a Föld s a Pokol színéről a ketrecet, mi évmilliók hosszán át tartott fogságban. Úgy hiszem, ehhez a legtökéletesebb kulcs egy arkangyal, olyan, amelyik jelen is volt az elzárásom napján.
Sajnálata máskülönben nem gerjeszt bennem szimpátiát, netán ellágyulást. Nem vagyok képes gyöngéd, lágy érzelmekre, ennek folytán enyhülést sem tudok tanúsítani az irányába. A Fivérem bábjaként ugrált annak idején, most pedig az én óhajom szerint cselekszik. A múlt sérelmei egyedül a testvérem személyében lehetnek képesek megingatni, mások pusztán… Eszközök a kezemben.
- Jóvá tenni? Úgy gondolod, évmilliók magányát és büntetését jóvá lehet tenni egy hozzád hasonlónak? Ne álltasd magadat - fordulok el tőle ismét, rideg íriszeimet a hánykolódó tengerre vetve. - Ám, ha mindenáron ez az óhajod… Úgy avass be a részletekbe, mondj el mindent arról a napról, amikor tőrbe csaltatok engem a teremtőtökkel.
Vendég
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Anonymous


Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Szer. Jún. 27, 2018 5:52 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2


to Amara
Hangjából és szavaiból kiütközik a másik számára, hogy mit is szeretett volna, mégsem bünteti meg.
- Úgy lesz, Úrnőm!
Vágja rá alázatosan, fejét még mindig a föld felé hajtva, aztán egy érintés, s hirtelen a testemmel együtt én is a sziklaszirten termek. A másik most kell fel, tekintetét Amara-ra emeli, én pedig síri csendben követem mi zajlik ezek között. Lehetséges hogy a végére értem ide? Jaj, Ophilia! Most hogy én is itt vagyok, ő ott maradt. Elhagytuk! Pánikra azonban semmi lehetőség, Amara kérdése kizökkent a felismerésből. Bár nem tudom mit tervez, úgy tűnik számon kéri a másikat.
- Igen, ott voltam, Úrnőm. Magam is segédkeztem neki, mint ahogy a többi testvérem.
Komor, mély hangon ejti ki a szavakat, mintha bánná. Pedig én nem bánom! Ráfoghatnám hogy én nem ő vagyok, azonban ez nem igaz. Ő a részem, én az ő része vagyok. Ha ő bánja, akkor lehet hogy én is? Miért tenném? Én nem! Akkor ő miért?! Áh, biztosan hatalmába kerítette már a Sötétség, hiszen Úrnőnek hívja ezt a banyát! Teljesen másképp cselekszik, mint ahogy én tenném. Láthatóan nem vagyok önmagam. Én előbb állítanék bele egy kardot, minthogy itt hajbókoljak neki! Szóval csendben, magamban mérgelődve figyelem a folytatást.
- Mondd, Úrnőm. Mivel tehetem jóvá?
Csendül fel a másik megtört hangja. Ne már! El se hiszem hogy valóban bánja a tettét, pedig de! Csak tudnám mi a fenét művel vele Amara!
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Amara


Sziklaszirt - Page 2 SZMvs5t
☩ Történetem :
☩ Reagok :
42
☩ Rang :
The Darkness
☩ Play by :
Lyndsy Fonseca
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Pént. Jún. 22, 2018 12:22 am
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2


Ramiel & Amara
Zene: Doom • Credit:

A vállam irányába billentett fejjel, és megemelkedő szemöldökökkel méregetem az előttem térdeplő, angyali jelenést. Fivérem kétségtelen ostoba teremtményeket kreált a világába, s még a legelsők sem különböznek oly sokban a földön futkosó, szorgalmasan imádkozó hangyáitól. Hisz mit gondolt ez a szárnyas, pusztán a tudatáért s a látványáért hívatnám magamhoz, holott szoros kötelékünk minden célzott gondolatnak kitűnő közeg a terjedéshez?
- Valóban. S legközelebb, ha így tennék, egészedben jelenj meg előttem - jelentem ki hűvösen, és mihelyst a nyugalommal vetekedő közönyösség kezd ismét teret nyerni magának bennem, úgy a köröttünk háborgó örvénylés is csillapodni tetszik. - Feladatom, és egy ajándékom is van a számodra. De előbb - ismét a fejéhez nyúlva, s változatlan a levegőbe kapva kapcsolódok össze a lényével, majd óhajomat kiteljesítvén kényszerítem testét is a megjelenésre. Amint fizikálisan is manifesztálódott előttem végre, odébb lépek előle.
- Mondd csak, Ramiél… Ott voltál, amikor a fivérem elzárt engem a pokol bugyraiba, a feledés és az örök magány börtönébe taszítván? Segédkeztél neki, éppen úgy, mint testvéreid zöme? - kíváncsiskodok, habár hangom színtelenül csendül a süvítő szél zajában.
Vendég
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Anonymous


Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Kedd Jún. 12, 2018 6:00 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2


to Amara
A másik rendíthetetlenül várja az utasításokat, azonban csak kérdéseket kap. Mindig is így beszélt. És miért akarna túl járni az Úrnő eszén? Felfelé emeli a tekintetét, mely egy pillanat erejéig az örvényt csodálja, aztán a sötét lélektükrök Amara arcára vetülnek.
- Szólítottál és jöttem, Úrnőm.
Egyszerű válasz, mint ahogy a jövetelének mikéntje is a legegyszerűbb és leggyorsabb formájában valósult meg. Ezután fejét ismét a földnek szegezi, tisztelettel adózva a Sötétségnek. Tudja honnan jött, tudja miért jött. Nemsokára a világ feketeségbe borul, kezdetét veszi a pusztítás az igazság oltárán és a világnak csúfolt nyomorultak földje az enyészetbe süllyed. A másik tudja ezt, akarja ezt.
- Óhajod számomra parancs.
Amint megérezte a hívást, cselekedett. Látni akarta az Úrnőt, hallani a hangját, tudni akarta milyen feladatot ró ki neki, s igyekezte talán túl jól sikerült. Ha valóban így történt, akkor sújtson le a haragja rá.
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Amara


Sziklaszirt - Page 2 SZMvs5t
☩ Történetem :
☩ Reagok :
42
☩ Rang :
The Darkness
☩ Play by :
Lyndsy Fonseca
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Vas. Jún. 10, 2018 1:09 am
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2


Ramiel & Amara
Zene: Doom • Credit:

Szemhéjaimat szűkítve pásztázom az arkangyal valóját, mely valamiképpen furcsának hat, s nem a benne gomolygó ellenállás, netán egyéb, ostoba érzetek végett. Feketéllő íriszei éppen, hogy egyezkedően villannak a végső pusztítás ideájával, elégedettségemre is válna, amennyiben nem motoszkálna vajmi megmagyarázhatatlan gyanakvás humanoid testem koponyájában.
- Furcsán beszélsz… - állapítom meg változatlan ráncolva a homlokomat, habár tisztában vagyok vele, hogy sokakra teljes őrületként hat, mihelyst az elméjükbe fogadják a sötét energiákat. Könnyedén megeshet, halandók százaihoz, ezreihez hasonulván az arkangyal tudatát is megtörte a nálánál hatalmasabb, teremtőjénél merőben másabb esszencia.
Pillantásom kimérten siklik a szárnyas térdre ereszkedésével szinkronban, ujjaim tétovázás nélkül nyúlnak a feje irányába, hogy ott aztán a hajkorona helyett a tajtékzó levegőbe simuljanak. Ábrázatom hideg kővé dermed az angyali trükk hatására, mialatt visszahúzom ökölbe záródott kezemet.
- Miért így jelentél meg előttem? Netán így kívánsz túl járni az eszemen? - pilláim finoman rebbennek a felerősödő szélkavalkádban, mely hirtelen támadt türelmetlenségemet kinyilatkoztatván a sűrű ködből idéz körénk áttörhetetlennek ható örvénylést.
Vendég
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Anonymous


Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Hétf. Jún. 04, 2018 5:52 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2


to Amara
Bocsi, de  ezt véletlenül már megint kitöröltem, pedig normális reag volt itt!
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Amara


Sziklaszirt - Page 2 SZMvs5t
☩ Történetem :
☩ Reagok :
42
☩ Rang :
The Darkness
☩ Play by :
Lyndsy Fonseca
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Szomb. Jún. 02, 2018 8:13 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2


Ramiel & Amara
Zene: Doom • Credit:

Kietlen pillantásom az alant elterülő, háborgó víztömegre siklik. A fehéren fodrozódó hullámok vadul tajtékzanak a jelenlétem keltette széllökéseknek engedelmeskedvén, a jéghideg pára kellemesen becézgeti a fivérem teremtményei ihlette testem bőrét. Éjfekete, fátyolos ruhám míg elébb az alakomra tapad, addig hátulvást szabadon hánykolódik, kitartón igyekezvén elszabadulni tőlem.
Ajkaim mögül puha sóhaj andalog elő, s rögvest szerte is foszlik a szemből süvítő jelenségben, hogy aztán kilométerek távlatában újra összeállhasson egy egésszé, és egy bizonyos arkangyal fülébe suttogja hívásomat.
Türelmesen várok, az idő sürgetésétől nem tartván, ama város szomszédságában, melyre legelőször leltem a kiszabadulásomat követőn. Alig néhány, halandók által hónapnak nevezett időegységgel korábban még képesek voltak a település angyalai visszavonulásra késztetni, ám az azóta elbitorolt lelkek és energiák kellően felvérteztek ellenük. S mégsem magam kívánok utánuk, vagy az óvón dédelgetett hangyáik után menni, ugyan. Ennél érdekesebb eszköz lapul immáron a kezeim között.
A tenger fölött gomolygó, fekete köd zajos táncába szárnysusogás ver éket, mely arra készteti eddig rezzenéstelen tekintetemet s testemet, hogy hátra forduljanak az arkangyalhoz. Ramiél, a legutóbbi szolgámra bízott feladat sikertörténete. Bánkódást nem éreznék, vagy éppen szomorúságot, mégis elégedettebb vagyok tudván, hogy az elméjébe engedett sötétség az én oldalamra egyengette fivérem egyik legelső gyermekét, s nem lett idő előtt az enyészeté.
- Ramiél… Nem szokásom ügyet vetni fivérem játékszereinek nevére, te mégis különleges vagy - billentem oldalra a fejemet enyhén, méregetve alakját és egyúttal az átállításának sikerességét. Mocorog-e még benne ellenállás, vagy méltán bízhatom rá legújabb feladatát?
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Amara


Sziklaszirt - Page 2 SZMvs5t
☩ Történetem :
☩ Reagok :
42
☩ Rang :
The Darkness
☩ Play by :
Lyndsy Fonseca
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Szomb. Jún. 02, 2018 7:34 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2


Helyszín:
 
Ajánlott tartalom
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear


Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2


 
Előző téma megtekintése Következő téma megtekintése Vissza az elejére 
2 / 2 oldalUgrás a következő oldalra : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
-
Ugrás:  Árnyak Mögött
Belépett TagjainkFajaink létszáma●●●●●●●●●●●●
Jelenleg 21 felhasználó van itt :: 2 regisztrált, 0 rejtett és 19 vendég :: 2 Bots

• Fajaink száma •
Arkangyal
2/2
Leviatán
8/6
Angyal
1
Démon
13
Bukott Angyal
3
Ember
2
Félvér
3
Harcos Angyal
5
Vadász
6
Nephilim
6