Omnen dimittite
spem, o vos intrantes!
Staff, és tagok által keresett karakterek

 
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Hell or Heaven


Sziklaszirt VQSi8OZ
☩ Történetem :
☩ Keresett személy :
☩ Reagok :
1058
☩ Rang :
Staff
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Kedd Ápr. 23, 2019 5:45 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : 1, 2  Next


***
Szabad a játéktér

reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Cassael


☩ Történetem :
☩ Reagok :
280
☩ Rang :
Szeráf
☩ Play by :
Misha Collins
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Szer. Dec. 26, 2018 5:53 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : 1, 2  Next


Sariel & Cassael
The Light Shines In The Darkness
Zene: Logos • Szószám: 405 • Credit:

Az ajkairól alácsorduló könnyed és határozott nemleges felelet óhatatlan megakadásra késztet. Hitetlen mosolyom elillan az ábrázatomról, a szemöldökeim között nyugvó árkok pedig mind inkább elmélyülnek. Ezúttal kéretlen ironizálás nélkül hallgatom végig mondandóját, noha a ludak és a disznók szerepét kevésbé tudom értelmezni Amara pusztításának kontextusában. Nyilván az állatvilágra is kihatással lehet a… Ohh… Minden bizonnyal valamiféle hasonlat volt ez, igaz, sem a ludakkal, sem a disznókkal nem azonosulnék szívéjjel. Tán jobb is, ha ennyiben hagyom a dolgot.
Testsúlyomat egyik lábamról a másikra helyezve vetem oldalvást a tekintetemet az éjszaka sötétjébe burkolózó, ugyanakkor az élettől teljes fák soraira. Közel sem idomulnak a börtönvilág kopár, karcsú és nyúlánk fajtáihoz, jól esik hát megpihentetni a szemeimet rajtuk. Egyszerű volna elveszni a látványukban, a tenger zabolázatlan szele ringatta leveleiken merengeni, mégis, az arkangyal újonnan felcsendülő hangja visszarántja a figyelmemet az előttem jó néhány méterre ácsorgó alakjára, illetőleg a nyakam irányába bökő ujjára.
- A szerénységnek ehhez semmi köze, Sariel - szólalok meg végül, mellőzve mindennemű kedveskedést vagy alázatot. Csakugyan nem a képességeim szemérmes elkendőzése a visszakozásom forrása, ellenben a tény, Ramiél és Ophilia tudásához képtelenség felérnem. De még ha lenne is rá módom, a láda fogsága és a hosszúra nyúlt kínok visszavetik a hajlandóságomat, arról nem is beszélve, változatlan küldetésemnek tartom a szelencében tartani Mammont. A Pusztító már dolgozik a mennyei irattáros megmentésén, míg Ramiél Amarát igyekszik gyengíteni a közvetlen közeléből. Több energiát és időt pazarolna a kiszabadulásom, mint amennyi haszon származna belőle.
- Ramiél? Legjobb tudomásom szerint mindösszesen megjátssza az átállást. Máskülönben örömmel dolgoznak össze a Pokol szolgáival, köztük biztos akadna, aki jobban műveli a rúnák tudományát - jelentem ki, vakon ragaszkodva a szelence fogságához és a Wallenbergnek rebegett ígéretemhez. Hosszú ideje az utóbbi tényező hajt s képes elviseltetni a börtönvilág sivár végtelenségét, lehetetlennek hat egyéb megvilágításból szemlélni hát a létezést s amannak mozgatórugóit.
- Mint mondtad, pusztán a megoldás egy része lennék. Nem vagyok pótolhatatlan, Sariel - jegyzem meg türelmetlenül. - Nem tudom, Ramiél miért éppen rám gondolt, ám bizton veszem, nem számolt az Atyánk teremtette láda korlátaival. Nem a belőle való kijutásra készült - teszem hozzá érdektelenül, ellenére annak, a tudatom egy rejtett, mélyen fekvő zugában ott motoszkál a gondolat, nem helyes elutasítanom az arkangyalt, sem a problémának hátat fordítanom. Mégsem képes túlharsogni a kivetülés fenntartása keltette zajt, miként a börtönvilág sötétellő mágiája mindinkább próbál visszarántani a karmai közé. Belefáradtam ugyanis a küzdelembe, s abba, hallgassak még az elmém józan szegmensére. - Valaki mást kell keresned.


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
spiritual, celestial being

Never have I been a calm blue sea. I have always been a storm
Vendég
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Anonymous


Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Vas. Dec. 16, 2018 11:24 am
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : 1, 2  Next


to Cassael
Vonásai nyúzottak, a börtönlét ennyire megviselne, Cassael? Miért vagy te ott? Pontosan hol is? De szép sorjában, mindennek meg van a maga ideje, nem vagyok a türelmetlen fajta. A munkám által nem is engedhetem meg magamnak. Nem is oly könnyű mindig levadászni a Bukott angyalkákat, most, hogy az Úr nem hívja magához őket. Azonban nem az a fajta Végrehajtó voltam, aki élvezkedik státuszában, alig várja a következő áldozatot. Én csak hideg tekintettel, könyörületmentes szívvel teszem, amit kell. Minden tettnek ára van, ha valaki megteszi, viselje méltó szívvel és büszkeséggel a következményeket, akko legalább nem szánnivaló és van benne acélosság.
No de elkalandoztam...
- Nem - feleltem játszi könnyedséggel. - Mert te csak a megoldás egyik része vagy, a rúnáid nem működnek a többi nélkül. És ha elmondanád, Amara még gyorsabb tempóban falná fel a halandó világot, hogy esélyünk se legyen. Sok lúd, disznót győz elv hatályba lépne. Botor tett lenne - ráztam meg enyhén a fejemet. A világ megborulna egyensúlyából és vége lenne, elbukna mindenki. Már pedig úgy gondoltam, Isten azért tűnt el, hogy teszteljen minket, hogy kiálljuk-e a próbát, vagy sem. Van-e értelme a világ mozgatásának, ha még mi is elfordulunk tőle? Amara idejét kell elnyújtanunk, hogy esélyeinket növelhessük, és az egyik itt volt előttem, még ha csak hívott formában is.
- Ne légy szerény, a tudás ott van a fejedben - hangsúlyképp böktem a nyakán ülő részére. Minden abban a koponyában, amire szükségem van. Ismertem szimbólumokat, de nem volta specialistájuk, sosem öltem ebbe időt - látszik is az eredmény. De ki mondta, hogy egyedül kéne mindenre megoldást találnom. Végül is, az angyalok egy család? - Ahogy Zephyr, Ophilia és Ramiél is Amara áldozata lett. Te vagy a második, aki érti a rúnák ilyen szintű működését. Már pedig Ophilia lezárta Zephyrt rúnákkal, Ramiél pedig vérét adta, hogy nehogy elmozduljon Michael bázisáról. Veled megoldható, hogy Zephyrt visszahozzuk, majd pedig a többieket. - Kicsit kezdett égetővé válni a dolog már, ha Ramiél Amara egyik szolgája, ki tudja, mikor lesz a többi ark is sorban - ideje lesz értesítenem őket. Mi tudjuk legjobban az óénoki nyelvet, ha mi sorban elesünk...
Ilyen rémképeken nem most kell gondolkodni. Még.
Sóhajtottam egyet. - Szükségem van rád, Cassael. - Nagyon.
A bibi ott van, hogy egy börtönben raboskodik, de ha ezen múlik, kihozom onnan. Ha Ő a megoldás, az minden árat megér.
- Cserébe kihozlak. Mit tudsz a ládádról? - várat csak kövekkel lehet építeni, kellenek az információk, hogy tudjam hol és miképp keressem meg és remélem, ezért nem Ophiliához kell fordulnom, hogy megtudjam, mert annak nem lesz baráti vége. Nem lehet baráti vége, bármennyire is belesajdul szívem. Sötétsége nem pusztíthat tovább.
Cassaelt figyeltem, minden rezdülését
"Uram, adj hitet, adj erőt, adj reményt és én hirdetni fogom neved. "

//ha bármi javítás, pm Smile//
 
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Cassael


☩ Történetem :
☩ Reagok :
280
☩ Rang :
Szeráf
☩ Play by :
Misha Collins
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Vas. Dec. 09, 2018 1:43 am
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : 1, 2  Next


Sariel & Cassael
The Light Shines In The Darkness
Zene: Logos • Szószám: 327 • Credit:

Az arkangyal mozdulatát leképezve az én fejem is oldalvást biccen, várakozó, legfeljebb a türelmetlenségen osztozó tekintettel figyelve kisimult vonásait, melyek még magukon hordozzák a Mennyek dicsfényét. Akkoriban a bűnösök szárnyának leszegése volt Sariel feladata, ám ha nem ezért idézett meg, úgy mi dolga van éppen velem? Kétkedéseim ellenére nem kérdezősködök, nem faggatózok, egyszerűen csak hagyom, megtalálja a szavait s elmondja a felkeresésem indokát, mely momentumokon belül holdvilágot is lát. Kár tagadnom, a vallomás némiképp meglep, mégsem szakítom meg az elbeszélését, látván, hajlandó a folytatásra különösebb megjegyzés nélkül is a részemről.
Nos, ha az őt küldő kiléte megilletődésre sarkallt, úgy az ok egyenesen megdöbbent. Ábrázatomon viszont nem az értetlenkedés összetéveszthetetlen vonásai vetnek árkot, hanem egy hitetlen mosolyéi. Képtelenség hiszen, hogy Ramiél ezért akasztotta nővére nyakába a megtalálásom terhét, holott semmi hasznomat nem vehetik.
- Mondd, nővérem, ha efféle rúnák birtokában lennék, nem kürtöltem volna még világgá a megoldás nyitját? Mármint, nyilvánvalóan a bezárásom előtt - helyesbítek, ugyanis elképzelésem sincsen arról, az ark miből jutott erre a következtetésre. Tény s való, a rúnákhoz jól értek, a Mammon csapdába csalásához alkalmazott komplex pecsét megalkotása óta tekintélyes mértékben nőtt a tudásom a szimbólumok kapcsán, de hogy a Sötétség kiűzésére akadna módszer a kezemben? Ha van is, egyelőre nem tudok róla. - Ismerője vagyok ritkaságoknak, ám attól tartok, Ramiél nagyobb bizalmat fektetett belém a kelleténél. Vagy még nem mondtál el mindent, amit tudnom kellene - emelem vissza egyenesbe a fejemet, továbbra sem moccanva a helyemről, habár a felpezsdítő eszmecsere okán ezúttal találnék kedvet köröket róni. Sariel újabb kérdése sem segít a nyugalmam visszaszerzésében.
- Ophilia félreinformált. Meglehet, nem kimondott véletlenségből, előtte találkozott a Sötétséggel s szánakozását fejezte ki iránta - vonom meg a vállaimat. Tán néhány napja, hete, hónapja, éve - ki tudja, mennyi idő telt el a szelencébe kerülésem óta - nem ekképpen feleltem volna, hanem vállaltam volna a felelősséget önnön hibáimért. Ám azóta bőséggel volt időm gondolkodni, és Abaddon felbukkanása, illetve az általa hozott információk tekintetében minden olyan egybevágónak hat.


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
spiritual, celestial being

Never have I been a calm blue sea. I have always been a storm
Vendég
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Anonymous


Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Szer. Nov. 28, 2018 8:48 am
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : 1, 2  Next


to Cassael
Megfásultam az idő alatt, amit Ramiéllel töltöttem. A szálak gubancolódtak és itt volt az ideje, hogy végre magam is belenyúljak. Fájóan ért a hír, miszerint Ophilia is Amara oldalát bővíti, nem mintha ne derült volna ki az utolsó találkozásunkkor. Éreztem és tapasztaltam a belőle áradó sötétséget és ürességet. Atyám, miért engedted, hogy testvéred ezt tegye? Mi a célja ennek? Mit akarsz megérteni? De ahogy sosem tudtam az Úr gondolatai mögé látni, most sem volt másképp, csak hittem benne, hittem abban, hogy van értelme mindennek, hittem az Ő személyébe, mert nélküle senkik vagyunk.
Kerestem, kerestem, ahogy Ramiél mondta. Kerestem és találtam, ámbár nagyon nem úgy, ahogy vártam, mivel Cassael egy börtönt élvezhetett. Először szántam, utána már kevésbé, de így is, úgy is valahogy meg kell találni a módját, hogy onnan kihozzam, kell Zephyrhez, meg kell tudnom, hogyan is lehet pontosan a sötétet kiűzni, ez az egyetlen lehetőségem, per pillanat.
Nem is voltam rest magamhoz hívni személyét, aki felfénylett előttem. Felfénylett a megviselt arc, az üres szempár, valahogy sugárzott belőle a kedvtelenség, régi fényét elvesztette. Angyal volt és mégsem - egy fogoly, nem több.
- Cassael - biccentettem feléje. - A szárnyadat egyelőre még nem. Tudni fogod te magad is, hogy mikor jövök ilyen szándékkal - döntöttem oldalra a fejemet. Nem mintha ne lehetne, de miért az övét vegyem, ha Gabrielét sem tettem meg. Nyomasztó kérdések, melyekre a döntést nekem kell meghoznom most, hogy az Úr nincs velem.  - Ramiél küldött - kezdtem bele, hátha ezzel pár szóval kevesebbet kell megejtenem. - Ő szerinte olyan rúnák tudásának a birtokában vagy, melyek segíthetnek Amara sötétségét kiűzni egy-egy személyből, mint például Zephyr vagy Ophilia. Igaz ez? - tekintetem az övét kereste. Még ha csak egy kivetített kép, a reakciói nem hazudnak. - Hogy kerültél a börtönödbe? - először egyik, csak utána másik. Felesleges lenne sietni.

//bocsánat a késésért Sad//
 
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Cassael


☩ Történetem :
☩ Reagok :
280
☩ Rang :
Szeráf
☩ Play by :
Misha Collins
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Pént. Nov. 02, 2018 12:06 am
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : 1, 2  Next


Sariel & Cassael
The Light Shines In The Darkness
Zene: Logos • Szószám: 385 • Credit:

~Cassael… Ébredj. Gyerünk, tovább kell mennünk. Cass!~
Szemhéjaim sietősen csapódnak fel Drake erőteljes utasítására. Mellkasom fájón tágul a hirtelen belé tóduló levegőnek hála, s a tudatom még jó néhány kínzó másodpercig keresi a hanghoz tartozó, kemény vonásokból faragott arcot. A terepjárót, amivel útnak eredtünk, a környező szántót, ahol megpihentünk az éjszakára, helyette azonban… Különös morajlás üti meg a füleimet, vad hánykolódás, s bizony újabb momentumok, míg rádöbbenek, egyrészt már nem a vadász társaságában leledzem, másrészt a börtönvilág fogságában egyáltalában nem kellene semmit sem hallanom. Benedvesítve kiszáradt ajkaimat, pillantok el magam mögé, hátha felsejlik Mammon alakja, aki kihasználva szárnyaim sebzettségét s az ebből fakadó aluszékonyságot, rohamozta meg újfent az elmémet csalfa rémképeivel, ám a démonnak nyoma sincs. Ellenben az éjszakában terebélyesedő tengernek, a fehéren fodrozódó, játékos hullámoknak. Még mindig álmodnék?
Óvatossággal, bizonytalan süllyesztem íriszeimet a lábaim elé, melyek mellett félreismerhetetlen vonalak futnak a sáros, puha talajba vésve. Megidéztek volna? Lehetséges ilyesmi a láda áthatolhatatlan falain belülről? Tekintetem ezúttal megemelkedik, egyenesbe szökken, pontosan az előttem ácsorgó, női alakra. Formáit ugyan az éjszaka sötétje öleli körbe, azonban orcáját a hold fénye simítja ezüstösen, ennek okán a kiléte nem fedett. Habár a fogságban töltött idő alatt rohamvást megkoptak emlékeim, az arkangyalt még felismerem. Tán ennek köszönhető, hogy sikerült iderángatnia a lényem egy aprócska darabját, az ő erejük meglehet, képes effajta óhajt kifejteni, megtámogatni s a valóságba ültetni. Már csupán azt nem értem, mi dolga velem a Mennyek Hóhérjának? A szárnyaimért hivatott volna? Ily’ messzire nyúltak ballépéseimnek visszhangjai?
Az álomból hátramaradt, értetlenségtől és aggodalomtól terhes vonásaim kisimulnak, érdektelenné válnak, szemeim tükrén ismét megfásultan törnek meg a környezet fényei, hisz az ösztönösen fellobbanó kérdéseim ellenére nem repes rezzenéstelen szívem a háborgatásért. Jobb volt előtte, az álmokban elmerülve, s úgy tűrve a végtelen ürességet. Eggyé kívántam olvadni vele, elvégre mi értelme a küszködésnek? Megtört szárnyaimat sem kényszerítettem mindeddig gyógyulásra.
- Sariel - biccentek felé akadozóan. - A Mennyek Hóhérja, mondd, mit tehetek érted? Miért idéztél-e világba? - lépek előre egyet, noha a mozdulat olybá tűnik, meggondolatlan volt. A lényem eddigi stabilitása meginogni látszik, kivetült testem megtöredezik a térben, de mihelyst újfent megállapodok, megtalálja az egyensúlyát. Kérdés pusztán, mennyi időre… - Amennyiben szárnyaimat óhajtod, nem kínálkozhatok vele - teszem hozzá hűvösen, igaz, közel sem barátságtalanul. A tudat kínzó jelenlétében legfeljebb a harag, mi felszínre képes törni bennem, ám egyéb érzet? Régen kikoptak már.


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
spiritual, celestial being

Never have I been a calm blue sea. I have always been a storm
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Hell or Heaven


Sziklaszirt VQSi8OZ
☩ Történetem :
☩ Keresett személy :
☩ Reagok :
1058
☩ Rang :
Staff
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Vas. Szept. 23, 2018 10:37 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : 1, 2  Next


***
Szabad a játéktér
Vendég
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Anonymous


Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Csüt. Szept. 06, 2018 6:23 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : 1, 2  Next


to Amara
Gondolati síkon már agyvérzést kaptam és most csak pislogok ki magamból, míg a másik ötletekkel látja el az általam megvetett lényt. Ha Atyám ezt látja...igazából megérdemelném hogy kiátkozzanak, de tényleg! Ahogy Ophilia is, hiába ha segítő szándék vezérel..a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Lehet hogy már rég elvesztem! Elvesztünk! Közben a másik megint csak hajbókol Amara kijelentésére, majd rátérünk a kit miért-hez, amiből egyből megtudom miért engem. Ez roppant veszélyesen hangzik!
- Pontosan így van, Úrnőm!
Bár mohón kaszabolni akart a komor énem, most tudatosul benne, hogy az Aratónak vannak korlátai. Alapjában véve nem is tudnám használni embereken kívül másra, ám Amara érintése után... Ó, Atyám! Félelemmel tölt el a látvány, a másik pedig gonosz mosollyal forgatja meg a kezében. A Halál rászabadul a világra!
- Hálásan köszönöm, Úrnőm! Fegyverem a te akaratod vezérli!
Még egyszer letérdel, majd mint aki láncait letépte megfordul és elindulunk. Ó, tehát azt a részét megúsztam hogy itt lebukjak, a sötét énem annyira hitelesen sötét, hogy attól néha én is megrémülök. Most jut eszembe hogy ott hagytuk Ophiliát, és több száz kilométerre vagyok tőle, ha csak közben el nem hagyta már a helyet. Egyébként hogy vegyem rá a másik magamat hogy visszatérjünk oda?
- Többé nem kel fel a hold, s nem fürdik meg ezüst sugarában a remény!
Mordul a mély hang, magasba emelve az Aratót, közben a szárnyak mozgása felkavarja a port. Csak tudnám mit jelent ez, mert valami jelentése van, ebben biztos vagyok. Miért hajtogatja ezt? Csupán néhány perc és Amara-t magunk mögött hagyjuk a szirten.
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Amara


Sziklaszirt SZMvs5t
☩ Történetem :
☩ Reagok :
42
☩ Rang :
The Darkness
☩ Play by :
Lyndsy Fonseca
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Szomb. Szept. 01, 2018 6:03 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : 1, 2  Next


Ramiel & Amara
Zene: Doom • Credit:

- Az univerzum? - visszakérdezésem ösztönnel fogan, hiszen még engem is elképeszt, mily keveset tudnak Fivérem alantas szolgái a világról, amelyben élnek. Az univerzum nem egy felettünk álló hatalom, nincs felettünk, se mellettünk semmi, nincsen szülőanyánk vagy atyánk, bármi, amiből létrejöhettünk volna. Belőlünk jön létre és bennünk tűnik el minden. Felettébb érdekelne, mi ostobaságokkal tömte még tele a fejüket ezeknek a szorgos kis hangyáknak a nagyhatalmú Istenük, a kérdések mégsem bújnak elő az ajkaim mögül, ellenben lazán összeölelkezve hagyják a tollast tovább értekezni a rabságba ejtésem körülményeiről. Várakozón fúrom tekintetemet az övébe, a magyarázat pedig nem marad el. Alig rándul a szám sarka felfelé, miként rádöbbenek, akad bőséggel ráció mindabban, amit mond. S ezt összeegyeztetve a másik angyal által adott ötlettel…? A végén még kiderül, nem is oly’ hasztalanok ezek a balga, szánni való teremtményei a Fivéremnek.
- Megfontolandó elképzelés - felelek végül csupán ennyit, ugyanis egyetlen szolgálómra sem tartoznak a terveim részletei. Nemes egyszerűséggel ragadok el mindent, mire szükségem lehet, legyen az pusztán egy lélek, mágia vagy holmi tanács, a magyarázkodást meghagyom annak, kinek elszámolással kell felelnie bárki iránt.
Csendben figyelem közben, amint előkerül az arkangyal fegyvere, mi valóban egy kasza formájában manifesztálódik előttem, az ujjai között. Lenyűgözöttséget természetest nem vagyok képes érezni, a kezében tartott penge a gazdájával együtt nem több, mint eszköz az én markomban.
- Utánajártam annak, mit tudsz te, Ramiél. Ez a kasza pedig csak azt képes elvenni, amely számára ki van jelölve. Jól mondom? - kérdésem nem vár feleletre, mihelyst közelebb lépek a szárnyashoz. Karomat előre nyújtom, ujjaimmal éppen, hogy érintem a fegyver élét. Az eszközön villámokként cikázik végig az erőm, felruházva immáron mindazzal, amellyel valóban az én kívánalmamat szolgálhatja az elkövetkezendőkben.
- Mostantól nem szenved efféle korlátoktól. S ha a többit irtod, melyben nincsen lélek eredendően - utalok itt a sajátjaira, meg az alantas fekete szeműekre -, amazok ereje is a kaszába fog szállni. Tedd a dolgod, arkangyal, ne merj csalódást okozni - tekintek rá rezzenéstelenül, várva aztán, hogy útnak eredjen.
Vendég
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Anonymous


Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Kedd Aug. 28, 2018 6:27 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : 1, 2  Next


to Amara
Úgy vélem Amara kellően kiakadt a másik válaszait hallva, ami engem mód felett szórakoztat. A másik inkább szorong és egy icipicit én is, mert mi van, ha ez az életünkbe kerül? Számoltam a lehetőséggel, de ha valóban megtörténik az cudar vég lenne. Türelmetlennek tűnik, míg a másik én aprót fejet hajt neki.
- Minden tiszteletem a tiéd, Úrnőm!
Most kifejezetten előnyös ez a talpnyaló hozzáállás, így elkerülhetjük a dühét..talán.
- Pusztán a tényeket mondtam. Így történt!
Nem, tényleg nem vádaskodott, még ha van egy amolyan bicska nyitogató stílusa. Láttam már vádaskodni és az közel sincs ehhez. Közben Amara tombol. Butának tartom, ha azt hiszi, rá nem vonatkoznak az egyetemes törvények.
- Atyám valóban nem áll feletted, Úrnőm! Az univerzum azonban igen. Ellenben a zár, mely elveszett...
Kezdem elveszteni a türelmem én is, mert Isten barma, mindjárt elfecsegi neki a legfontosabb információt. Jézus ereje! Fogd be! Bár tudom, hiába elégedetlenkedek, kilétem nem fedhetem fel Amara szolgája előtt és rám úgyse hallgat.
- ...a zár, melynek ereje meggyengült, úgy vélem kulcsa lehet Atyánk fogságba ejtésének. Hiszen ellened használta fel, az erejéhez kötötte, és ha ezt megfordítod, akkor felhasználhatod ellene.
Egy apró momentum kimaradt, még pedig hogy a mi erőnkhöz is kötötte, de ezt a jó szolga figyelmen kívül hagyta, most örül magának, elégedett, gonosz vigyorral adózik a Sötétség oltárán. Balfék! No de hogy messzire ne menjünk! Látszólag megúsztuk a haragját, rátérünk arra, miért is kellettem én neki.
- Úrnőm! Ha neked lelkekre van szükséged...
Csendül a mély, búgó hang, közben széttárja karjait, és a jobbal átnyúl az általa kreált dimenzió kapun. Hamarosan előkerül az Arató.
- ...akkor megkapod! Összeszedem mindet!
Most már a két kezében fogja elégedetten, a fegyver pedig csöndes. Hiszen még egyetlen lélek sincs benne. Akkor foglaljuk össze. Amara rám bízza a piszkos munkát. Milyen nagylelkű! És a másik felem, mint valami engedelmes juhász kutya, még hajbókol is hozzá!
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Amara


Sziklaszirt SZMvs5t
☩ Történetem :
☩ Reagok :
42
☩ Rang :
The Darkness
☩ Play by :
Lyndsy Fonseca
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Szer. Aug. 22, 2018 10:55 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : 1, 2  Next


Ramiel & Amara
Zene: Doom • Credit:

Általában véve nem kopírozom a halandók ösztönszerű reakcióit, ábrázatom többségében mereven, hidegen pihen, ezúttal mégsem állhatom meg; szemöldökeim a magasba szökkenve kérjék ki maguknak az arcátlan sértést. Még, hogy én csaltam magamat tőrbe! Pusztítani támad kívánalmam, egyelőre azonban kivárom, mit óhajt még a szememre vetni ez a szemérmetlen kis tollas itt előttem. Semmi különbet vagy elfogadhatóbbat, mint a legelső kijelentése.
- Tőrbe csaltam magamat? Azzal, hogy a Fivéremmel békülni kívántam? Én tehetnék még az ő aljasságáról is? Nevetségesek a vádjaid, szolga - szűröm a fogaim között a szavakat, alig tudván megállni, ne tüntessem el egy kósza csettintéssel, hagyván jelentéktelen füstpamacsként megízlelni a végzetét. Ám emlékeznem kell a kitűzött célra, melynek eléréséhez sajnálatos az efféle otromba jószágok is szükségesek.
- A Fivérem nem áll felettem, így nem is aggaszthatja rám az ostoba szabályait, mit ti bűnnek neveztek. Egyenrangú vagyok ővele, kettőnk közül ő, kinek bűnhődnie kellene, mihelyst megpróbált maga alá gyűrni - íriszeimben düh villan, köröttünk a levegő újfent besűrűsödik, zaklatottan hánykolódik, akár az alant hullámzó tenger, melynek vízcseppjei időről-időre felcsókolnak a szirt tetejére is.
- Efféle sületlenséggel nem tiporhatott volna el, bizonyosan latba vetett mást is rajtatok kívül - faggatózom tovább, ugyanis minden apró kis részletre szükségem van ahhoz, ne sétáljak még egyszer bele ugyanabba a csapdába, ellenben nekik készítsek egy kikezdhetetlent. A szabadulásom részleteire hetykén intek, nem különbül érdekel az, amelyre az elképzeléseim szerint többet nem lesz értekezésem.
- Igen sokat tehetsz még. Ha minden igaz, téged neveznek Kaszásnak, s te gyűjtötted a Mennybe a lelkeket. Nos, lelkekre van szükségem, minél többre - vetem le rá a pillantásomat, visszazökkenve itt léte eredeti céljára. Nem avatom be rögvest, tudni óhajtom, mennyi még benne az önhittség s a szabad szellem.
Vendég
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Anonymous


Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Vas. Aug. 19, 2018 11:49 am
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : 1, 2  Next


to Amara
Valahogy a komor, mindenkibe belerúgok énem is sokkal szimpatikusabb volt ennél a talpnyalónál. Hát hova tette az agyát? Szörnyűlködök a létezésén, meg amit most próbál kifejezni és sajnos elérünk ahhoz a ponthoz, hogy segít ennek a banyának! Ó, Atyám!
- Saját magadat csaltad tőrbe, Úrnőm!
Hangja baritonja egyből csendül a Sötétség kérése hallattán, mintha csak arra várt volna, hogy kiengedjék a palackból.
- A Pokol a bűnősök börtöne, melybe saját magukat börtönözik be. Így a börtön, melyben senyvedtél, nem Atyánké volt, hanem a tiéd. Jól lehet ezt Atyánk hozta ki belőled, bűneidet pedig felerősítették a Pokol szolgái, s velük, meg velünk Atyánk ereje felül kerekedett a tiéden, így a zár sokáig fogva tartott. A Fényhozó pedig gondoskodott róla, hogy sose szabadulj ki onnan!
Először csak hideg, aztán meleg, most meg már forró. Mi több, szegény bátyámat is belekeveri...most már elég legyen! Fogd be! Megfordul a fejemben: nem lenne egyszerűbb csak levetni magam a mélybe? Akkor ez az Isten csapása sem tudna több információt kiszivárogtatni...Nem! Ophiliának is szüksége van rám, azt hiszem. És most már a testvéreimnek is segítenem kell. Félek, ezt rajtam kívül már senki sem oldja meg! Közben a savanyú másik folytatja az értekezletet, én pedig magamban szidalmazom érte.
- Úgy sejtem szabadulásod a körülmények együtt állásának eredménye.
Ördögi mosollyal áll fel az előbbi térdepléséből.
- A bátyám a földön élvezkedik, egy jó ideje már ügyet sem vetve semmire magán kívül. Atyánk eltűnt, így a zár erejét vesztette.
Önelégülten széttárja a karjait, noha tudom, ez nem magának szól, hanem hajbókolás az Úrnő nagysága előtt. Pfejj!
- Mit tehetek még érted, Úrnőm?
Magamban agyalok, hogy nekem erre lennének ötleteim...de halljuk, mit óhajt! Ha megtudom a tervét, azzal már előrébb vagyok.
Ajánlott tartalom
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear


Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : 1, 2  Next


 
Előző téma megtekintése Következő téma megtekintése Vissza az elejére 
1 / 2 oldalUgrás a következő oldalra : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
-
Ugrás:  Árnyak Mögött
Belépett TagjainkFajaink létszáma●●●●●●●●●●●●
Jelenleg 19 felhasználó van itt :: 1 regisztrált, 0 rejtett és 18 vendég :: 2 Bots

• Fajaink száma •
Arkangyal
2/2
Leviatán
8/6
Angyal
1
Démon
13
Bukott Angyal
3
Ember
2
Félvér
3
Harcos Angyal
5
Vadász
6
Nephilim
6