⊂ War is peace. Freedom is slavery.⊃
Black as the devil, hot as hell, pure as an angel, sweet as love.

 
Fekete Erőd - Ősi csatamező
The devil's voice is sweet to hear.

Morgaine
'Cause we're hot like hell
avatar☩ Faj :
Demon
☩ Reagok :
33

Utolsó Poszt Hétf. Aug. 14, 2017 1:26 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : 1, 2  Next


An old ally
Amara & Morgaine
Cold as stone • Credit:Szélesen mosolyogva hajtom le a fejemet, látva miként utazik szemöldöke homloka közepére, majd húzódik mosolyra ajkai, szavaim nyomán. Kósza tincseim kibuknak köpenyem alól, s eltakarják arcom egy-egy részletét.
Akaratlanul is arra jövök rá, hogy valamit jól csinálhatok, hogyha képes voltam ily reakciót kiváltani gyönyörű alabástrom arcából.
A fekete föld szinte megsinylette lelkei elvesztését. Ereje már nem olyan, mint régen, s ezt én is megérzem, jelenleg. Emlékszem az itt zajló csatákra, a halott lelkekre, melyek oly erőt adtak földünknek. Halvány mása maradt már csak meg, s sejtésem szerint eme rab galamb terhelhető felelősséggel.
- Játékszereit mégis megunta, röpke párezer év alatt – hajtom oldalra a fejemet, somolyogva bajszom alatt. – Mindazon által kellemes tudni, hogy más családokban sem oldják meg okosabban a nézeteltéréseket.
S ezzel bizonyossá vált megállapításom. Nem gondoltam volna, hogy ennyire bele fogok találni a százas kör közepébe. Hogy Istennek legyen egy nővére? A világ azt gondolná, hogy a Teremtő csak egyedül van, hisz ki érhetne fel hozzá?
Lám itt van egy és talán épp erejét gyűjti.
- A lelkek ily mértékű kiszipolyozása nem fog jóra vezetni. Jól sejtem, hogy ezzel erőt próbálsz szerezni magadnak? – kérdezem, de mindezt csak a biztonság kedvéért. Tán teljesen rossz úton járok, és ha nemlegessel válaszol, akkor bizony nem így fogom folytatni szavaim: - Ha javasolhatom ne egy-egy térségre koncentrálj. A pokol nagy, ám hatalma megroppanhat, s sajnos az csak rossz fényt vet azokra, kiknek céljai vannak velük. A lelkek energiái felbecsülhetetlenek… De talán van egy sokkal jövedelmezőbb térség is, mely, ha a pletykák igazak, egyáltalán kikerült mindenki látószögéből – próbálok segítséget nyújtani neki, rébuszokban beszélve.
Nem lenne rá szükség, mégsem tudok elvonatkoztatni a megszokásaimtól. Megtanultam, hogy ne beszéljek egyenesen, hogy szavaim sokértelművé váljanak, ha épp úgy akarom. Egyelőre csak fel kívánom mérni, miként viszonyul eddigi szavaimhoz.
- Előbb az, ki tagadta, hogy lánya lennék, majd maga fivérem zárt el mindentől, mi egykoron megilletett volna engem – felelem kissé komoran, visszaemlékezve emberi életemre. Kezem akaratlanul is ökölbe szorul. – Fivéred úgy gondolta, hogy engem nem illet meg, mely emberi törvény alkotott meg. Elküldte hát egy szárnyasát, hogy megakadályozza minden egyes mozdulatomat – kevesen tudják azonban, hogy valóban bezárva raboskodtam heteket, hónapokat, tán éveket is? Fogalmam sincs. Egyedüli társam a magány volt, mégsem adtam fel.
Bosszút akartam állni rajtuk, kettejükön. Fivérem meghalt, de az az átkozott szárnyas… Azóta is bújtatja előlem a leszármazottakat, elrejtve szemem elől, ám ő sem képes végzetét tökéletesen beteljesíteni.
- Tényleg igaz lehet, hát, hogy saját képmására teremtett minket – nevetem el magamat halkan, fejem lehajtva.

Amara
'Cause we're hot like hell
avatar☩ Reagok :
18

Utolsó Poszt Vas. Aug. 13, 2017 10:46 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : 1, 2  Next


Morgaine & Amara
Nature is nobody's ally
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lénye átitatott a bizonytalansággal, vagy inkább a körültekintő érdeklődéssel, miként a rajtam csimpaszkodó lelkek mohó táncát figyeli. Szavaim is úgy fest, kétkedést vonnak maguk után, s bár cseppet sem kellene, hogy érdekeljen bárkinek a véleménye, netán az ismereteinek szintje, valahol mégis csak megilletődésre sarkall a lehetőség, mindvégig tudomása sem volt arról, kit látogat oly serényen. Vajon akkor is kitartó társaságomul szegődött volna, ha tisztában van a végzetét ígérő kilétemmel? Egyáltalán számítana bármit a válasz? Kötve hiszem.
A külső szemlélő számára néma, bensőmben azonban igen csak zajosan tomboló világomban fogant megállapításaimat követőn rajtam a sor, hogy lágy ívbe szedjem a szemöldökeimet. Nem igazán rajongok a gondolatért, hogy bármiféle rokonságba, kapcsolatba kerüljek Fivérem teremtményeivel, mindazonáltal félreteszem a kioktatását, s zsörtölődésem helyét egy alig érzékelhető, apró mosolyra cserélem. Nem tart ki sokáig, okán annak, egyáltalán nem kívánok a halandók érzelmi kavalkádjának kinyilatkoztatásai közé csobbanni, egyszerűen csak szórakoztatott a nőnemű hanglejtése. Eddig minden teremtett lélek, kinek hagytam lehetőséget szót váltani velem, a végtelenségig magasztalta testvéremet, nem úgy ez a pokoli lény.
- Persze, hogy nem. Egyszerűbb volt a szőnyeg alá söpörnie, pusztán, mert nem értettem egyet a bugyuta szórakozásával - hamar visszakapaszkodik lényemre a haragvás jól ismert érzete, melyet oly sok minden táplál körülöttem, de csupán egyetlen személy, akire kimondottan összpontosul. Bosszantó némileg, milyen bravúrosan törölte ki világának tudatából az aljasságot, amit elkövetett ellenem, mindenesetre nem hagyom, hogy elvakult bosszúszomjam eltántorítson a célomtól, amiért ebbe a perzselő, túlontúl hangos és zűrzavaros dimenzióba érkeztem. Nem is tétlenkedek soká a kiszipolyozott vidéken.
- Jöjjenek csak… - hirtelen préselem ki tüdőmből a levegőt, egyenesen az orromon át, ekképpen fújtatva a gondolatra, mely egy csoportnyi füstpamacsot hivatott méltó ellenfelemül beállítani. Nem hiszem, bármelyiktől tartanom kellene, de azt kénytelenné válok belátni, hogy számomra ez a világ teljesen ismeretlen. Tehát nem zárkózok el a társaságommá szegődött nőszemély tanácsától, kezem lágy, apró felfelé legyintésével, miképpen a tenyerem a vöröslő égnek néz, jelzem, folytassa gondolatmenetét, ha még óhajtja. Eztán állapodok csak meg, hogy megtudakoljam végre, minek is köszönhető furcsa ragaszkodása. Nem többre persze, pusztán egy jelentéktelen momentumra, hiszen követ ő a kérésem nélkül is.
- Téged ki zárt el? - magam sem tudom, honnét fakad bosszantó kíváncsiságom, mégis érdeklődésemet lelem a füstlény történetében. Tán éppen azért, amiért ő kitartóan látogatott; én is hasonlóságokat vélek felfedezni kettőnk között, amely különös kapocsként manifesztálódik komótosan.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

▲ Zene: Doom   ▲ Credit: Cassie   ▲ Megjegyzés: A két börtöntöltelék xD

Morgaine
'Cause we're hot like hell
avatar☩ Faj :
Demon
☩ Reagok :
33

Utolsó Poszt Szomb. Aug. 12, 2017 9:07 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : 1, 2  Next


An old ally
Amara & Morgaine
Cold as stone • Credit:Enyhe távolságtartással viseltetik irányomba, azonban ezen nem is csodálkozom olyannyira. Évszázadokon állt élt egy apró ketrecben, gomolygó füstként volt bezárva, mozgástól, szabadságtól eltiltva. Hasonló körülmények között meglehet, hogy én már rég fejét vettem volna, ki velem szemben áll.
- Ezt viszont örömmel hallom - somolygok orrom alatt. Talán csodálkozhat, hogy ebben mi örömöm lelhetem. De ha már kellemetlen volt, hasztalan mégsem. Az pedig minden kapcsolatnál, melyet ki akarunk alakítani igazán helyénvaló kezdésnek, nem így van?
Merészen tekintek sötét íriszeibe, mégis ott nyugszik sajátjaimban a meghunyászkodás lehetősége. Nem tudni, hogy ki ő, de eltökélt szándékom, hogy kiderítem.
Felfont szemöldökkel nézem, ahogy néhány lélek, miként kapaszkodik fel éjfekete ruháján és nyeli el őket, testébe, lényébe zárva azokat. Szavaira azonban az imént felvont jelenség immár ráncolásra készteti homlokomat.
Fivér? Teremtményei, talán Lucifer, de nem, lelkekről beszél. Fogaskerekeim kattognak olajozott elmémben, s merész megállapítást teszek, mely talán nem igaz, de… Legfeljebb valóban ostobának tart.
- A Nagyfater nem sűrűn büszkélkedik, hogy teremtményei mily nagynénivel is rendelkeznek valójában - hajtom oldalra fejem, érdeklődve tekintve rá.
Talán nincs igazam, talán ő is csak egy angyal, ki idelent ragadt, ez lett hát a büntetése, ám… az angyalok képesek a bőrükön keresztül felszívni a lelkeket ezzel is gyengévé téve a poklot?
Tekintete láttán azonban nagyot nyelve tekintek rá továbbra is, fogaimat összeszorítva. Hirtelen rossz érzés kerít hatalmába, márpedig, ha hasonló környékez meg, akkor a közeljövőben valami ártalmas fog történni rám nézve.
Választ mégsem ad kérdésemre, ám mást mégis közöl velem.
- Vannak kiknek feltűnik. Lehet, hogy ezen egyedek egyelőre kevesen vannak, mégis előbb utóbb eljut oly szervekhez, kik tenni is fognak ez ellen. Élhetek esetleg egy javaslattal? - hajtom meg fejemet enyhén előtte, hogy aztán újra rá emelhessem zöld lélektükreimet.
Ha válaszol, ha nem lassan fordul meg, s léptei halványan verik fel a port ruhája körül. Fekete füst száll bokája körül, további sejtelmet kölcsönözve alakjának. Tétován teszek utána egy lépést, majd még egyet.
Kérdése azonban megakaszt egy pillanatra.
- Pontosan tudom, hogy milyen bezárva lenni. Amikor senki sem foglalkozik veled, átnéznek rajtad. Egy ketrecbe dugnak és hagynak ott szenvedni az idő végzetéig. Igaz egy ember számára eme vég túl korán eljön ily állapotban, nem? - teszem fel a költői kérdést, csak magamnak. - Túl sokáig voltál oda bezárva, és túlságosan senki sem akart rólad tudni semmit. Sehol egy árva említést sem találtam rólad. Kit ily módon rejtegetnek, az egy igazán értékes kincs. A kincsnek pedig szabadság jár - felelem merészen, felemelt fővel, újra felvéve lépteink ritmusát - már ha a követés gyanánt nem állt volna meg mégis.

Amara
'Cause we're hot like hell
avatar☩ Reagok :
18

Utolsó Poszt Hétf. Aug. 07, 2017 8:30 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : 1, 2  Next


Morgaine & Amara
Nature is nobody's ally
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
A diszkréciót mellőző mustrálásomat segítendő lehúzza fejéről az arcát az árnyékok óvó takarásába egyengető csuklyáját, noha a mélyre temetett emlékek zápora elkerüli a tudatomat. Soha nem fordítottam különösebb figyelmet a füstlényre látogatásai alatt, egyedül méregzöld íriszei, melyek ismerősen villannak sűrűn ülő szempilláinak keretezésében. Néhány kósza pillantás, ennyit szánok ábrázatának megfigyelésére, majd, miután megtettem ráérős körömet, ismételten megállapodok előtte. Nem túlzottan közel, de nem is túl távol.
- Azt azért nem mondanám. A kellemetlen s hasztalan, legjobb tudomásom szerint nem egymást fedő fogalmak - állapítom meg nyugodt, rezzenéstelen arccal, azt persze nem részletezve behatóan, mégis miféle előnyei voltak kéretlen látogatásainak. Helyette megigazítom éjfekete, lágyan aláomló ruhám rakoncátlan fodrait, melyek a földdel összetalálkozva könnyedén olvadnak egybe a koromszín, pernyeszerű talajjal. Egy-két eltévelyedett lélek még olykor-olykor felkacskaringózik a fátyolszerű anyagon, egészen addig, míg bőrömmel kontaktusra nem lelve csatlakozik társaihoz a néma ürességbe.
- Ha tudnának, sem érdekelne különösképpen. Hogy mitől kapnak lángra e szánni való bolygó mesterkélt lelkei, teljesen hidegen hagy. Fivérem ostoba, nem csoda hát, hogy teremtményei is osztozkodnak elméje gyengeségén - vetem oldalra a pillantásomat egy kérészéltű momentum erejéig, s vélhetően hosszabban elméláznék a lángokban örvénylő égen, illetve a parázs ködjében úszó pusztaságokon, ha nem vonná magára figyelmemet a nevenincs létforma tolakodó kérdése.
Enyhén összehúzom szemhéjaimat, és ajkaimat is vékonyka vonallá szorítom össze, végeredményben miért kellene felelnem egy eltiporni való lény faggatózására? Úgy határozok, megválaszolatlan hagyom kíváncsiságát, hiszen voltaképpen magam sem tudom, mik voltak szabadulásomnak pontos összetevői. Annyi nyilvánvaló, testvérem idétlen szárnyasai, kik veszett kutya módjára szabadultak el szeretett világában, hozzásegítettek régóta várt szabadságomhoz.
- Helyes, foglalatoskodjanak csak az ostoba csatározásaikkal, a végzetüket amúgy sem kerülhetik el. Éppen ezért sem érdekel, hogy feltűnő-e a fogságban tartott lelkeik megcsappanása - térek át inkább a következő témára, mialatt ismét megindítom hangtalan lépteimet a forrongó vidéken. Ezúttal nem a nőnemű körül teszek sétát, egyszerűen útnak eredek, elvégre itt már nincsen dolgom, a lelkekre pedig szükségem van hajdani erőm visszaállításához. Mielőtt azonban távolra kerülhetnék tőle, megállapodok, s visszatekintek rá. Már amennyiben nem követ, ugyanis a közelemben maradva kitűnően hallhatja kérdésemet.
- Mégis mi vett rá arra, hogy segíteni próbálj nekem? Egyáltalán arra, hogy látogass? - érdeklődök ezúttal én, amely ritka momentumnak tudható be.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x


Morgaine
'Cause we're hot like hell
avatar☩ Faj :
Demon
☩ Reagok :
33

Utolsó Poszt Vas. Júl. 30, 2017 9:15 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : 1, 2  Next


An old ally
Amara & Morgaine
Cold as stone • Credit:Csuklyám alatt félrehajtott fejjel somolygok a lassan talpra állót figyelve. Ő legfeljebb fejem enyhe mozdulatát érzékelheti, semmi többet. Kesztyűbe bújtatott kezem lassan emelem fel s simítom hátra arcomat fedő ruhaanyagot. Méregzöld lélektükrökkel szemlélem az immár emberi alakban előttem álló lényt.
Nem tudom, hogy ki Ő, vagy hogy mi. De annyi bizonyos, hogy az Ördög gondosan őrizze és senki előtt sem fedi fel létét. Bár tudnám, hogy ki tudott még róla. Vajon a Háború maga is? De oh Lucifer, ne aggódj, apró titkodat nem árultam el senkinek, megőriztem azt magamnak.
Az alak, melyet választott olyannyira elbűvölő, mint az energia, mit sugároz magából. No, ne értsétek félre, de tudjátok jól, hogy minden erős lénynek van egy fajta kisugárzása, mely mellett nem lehet csak úgy elmenni. Nem értem, hogy nem vették még észre?
- Sajnálattal hallom, hogy látogatásaim haszontalanok voltak számodra - hajtom meg fejemet enyhén. Láttam már démont eredeti alakjában, de ő… Az teljesen más volt. Ő nem démon, ezt csak sejtem, érzem az ereimbe. Előbb csak tekintettem, majd fejem mozgásával követem lépteit, mégsem fordulok utána. A pokol tüzes szele lomhán kap hajamba. - Remélem megnyugvással hallod, hogy kiszabadulásodra nem derült még fény. Ha igen, a démonokat jobban leköti a halandó világ, mint a te kiléted. Remélem kérdésem nem találod tolakodónak, de mondd hát, miként sikerült kiszabadulnod? - függesztem rá tekintetem, homlokomat enyhén megráncolom. Erőm kevés volt hozzá, megannyi módon próbálkoztam feltörni a rúnákat, az erőt, mely védte, mégis… Bármennyit erősödtem sose sikerült igazán, s ez dühössé tett. Nagyon dühössé. Nem egyszer úgy távoztam tőle, hogy legszívesebben az egész régiót leromboltam volna. Mégsem beszélhettem erről senkinek, megosztani a kétségbeesés lassan rám törő érzését nem tudtam. Nem akartam.
Megannyi kérdésem lenne hozzá, de nem vagyok benne biztos, hogy egyből rá kellene zúdítanom őket. Még tapogatódznom kell a sötétségben, hogy kiszámítsam mire is készül.
- Mindazonáltal a pokol hirtelen számos lelket vesztett el, melyet a gondos szemek megláthatnak. Már ha azok a szemek épp erre figyelnének - utalok előbbi szavaimra, hogy igazából jelenleg senkit sem érdekel kiléte. Mely nem rossz.

Amara
'Cause we're hot like hell
avatar☩ Reagok :
18

Utolsó Poszt Vas. Júl. 30, 2017 8:13 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : 1, 2  Next


Morgaine & Amara
Nature is nobody's ally
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
A halandók kinézetéből kölcsönzött ujjbegyeim óvó szelídséggel simulnak végig a mellettem elterülő, éjfekete földhalmazon. Körmeim könnyedén süppednek a száraz, örökkön forró pernyébe, melynek sokaságából évezredek óta senyvedő lelkek nyújtózkodnak egyre, majd kapaszkodnak fel a kézhátamon. Onnét végigandalogva rajtam sietnek, hogy eggyé válhassanak velem, hiszen a megváltás, ami rájuk vár bennem; a fénytelen és időtlen űr, a végső megbékélés. Persze nem azért hagyom, hogy bőrömbe ivódva sokasodjanak, mert eltökélt célom lenne szenvedéseiknek enyhítést kínálni, egyedül a magam erejének visszaállítása, mi kitartón hajt.
Mindettől függetlenül, a koromfekete kősziklán ücsörögve jól megszokott magányomban eltűnődök, miféle Istent játszott egykoron a fivérem? Miféle dühöt érezhetett, mikor a teremtése ellene fordult, hogy aztán az elhibázott bábuit egyenest velem egy szintre küldte sorvadni? S az ostoba, szánni való teremtményei változatlan szeretik őt, imáikba foglalják nevét, pedig ha tudnák, hogy egy könyörület nélküli Istent magasztalnak…
Kifejezéstelen ábrázattal emelem tekintetemet a lassacskán kiapadó lélekfolyamról az égbolt lomhán örvénylő tüze, s a talaj végtelen feketeségének mezsgyéjére, hol a távolban egy alak tűnik fel. Külleme könnyedén a háttérbe olvad, lényének kisugárzását azonban kilométerekről megérezném, főként, hogy egy bizonyos, az utóbbi évszázadok folyamában szinte állandó látogatómmá szegődött létformáról vagyon szó. Olyasféle részletekre ugyan, mint a neve, egyáltalán nem emlékszem, sőt, időről-időre felbukkanó volta örök emlékeztetőül szolgált az idő lomha múlására, amely cseppet sem tett a kedvemre. Mégis, amint formátlanul, sötét valómban gomolyogtam a fivérem által létrehozott, alaposan megtervezett ketrecben, reményt kínált a szabadulásomhoz. Önös érdekekből, vagy egyéb indokok nyomán, de a fejébe vette, hogy kisegít a börtönömből, igaz, gyengeségének köszönhetőn ez soha nem történhetett meg. Figyelmeztethettem volna, hogy a testvérem által létrehozott kalitka megtöréséhez minimum a szárnyasainak ereje szükségeltetne, ám a hatalmas Istenük minden részletre ügyelt, arra is, hogy semmilyen formában ne tudjam elérni a külvilágot.
Vegyes érzelmekkel ölelkezve pillantok fel hát a közelembe ólálkodó lényre, s fejemet enyhén oldalra biccentve ügyelek rég nem tapasztalt hangjára. Úgy hittem, semmiféle nyomot - mi komolyabban számított volna - nem hagytak bennem látogatásai, mégis, melankólia költözik máskülönben ürességtől kongó bensőmbe. Tán a közelség érzete is, olyasféle, amely fényévekre sem érhet a fivérem és közöttem húzódóhoz, de határozottan jelen van, s vonz magához.
- Én mindenütt létezem - felelek különös megjegyzésére, amely valamiféle számonkéréshez hasonult. Közben lassacskán felemelkedek az ülőhelyemül szolgáló szikláról, végtére az utolsó lélekfoszlányok is megtalálták már útjukat hozzám. - Cseppet sem ismerlek, egyedül a hangodat. A hangodat, amely a végtelennél is hosszabbnak érzékeltette az idő lomha zakatolását. Nem neveznélek hát kedvesnek sem - jegyzem meg, mialatt lassú tempóban megindulok körülötte. Végigmérem alakját, emberi küllemét, minden kis szegletét, ami segíthet elképzelni, miképpen ücsörgött vagy éppen ácsorgott a ketrecemen kívül, rebegve felém kéretlen szavait.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x


Morgaine
'Cause we're hot like hell
avatar☩ Faj :
Demon
☩ Reagok :
33

Utolsó Poszt Vas. Júl. 30, 2017 5:03 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : 1, 2  Next


An old ally
Amara & Morgaine
Zene linkje • szószám: Ide • Credit:Talpam alatt kavarodik az obszidián fekete porhanyós föld. Mélyfekete köpenyem körül gyűröződik az egykori csatamező maradványa. Feketévé mállott kőzet, melynek hátterébe beolvadok. Arcomat csuklyával védem.
Mielőtt belépnék az elhagyatott helyre, még egyszer körbenézek, megbizonyosodva afelől, hogy senki sem követett e. A környék kihalt, lepusztult, a lélek sem jár erre. S ez az, mely gyanús számomra. Egy árva lélek sincs a környéken, mintha az itt meghaltak volna csak úgy... megsemmisültek volna, az enyészetté lettek volna. De mégis mitől?
Sejtéseim tán beigazolódnak.
Mindenesetre, mielőtt beljebb hatolnék, ujjammal rúnát rajzolok a porhanyós homokba, mely figyelmeztet, ha valaki a közelben van. Lágyan izzik fel mélybordó színben. Ajkamra galád mosoly kúszik. Elseperve a jelet, egy újat vések, mely egy harmadik személy közeledtét jelzi majd számomra.
Jobb a biztonság.
Démoni életemben számottevő felfedezésnek lehettem tanúja. De tán mind közül a legbüszkébb arra a véletlenre vagyok büszke, melyben egy elrejtett börtönt találtam meg. Nem mást rejtettek el benne, mint a teremtő édes testvérét. A Sötétséget. Eleinte nem hittem azt el, hogy az őrök ennyire hanyagok, ennyire óvatlanok. Egy apró varázslat csak ennyi kellett, hogy elaltassam gyanújukat - s magukat is. S ennek hála megkezdődött bimbózó kapcsolatom eme rejtett amazonnal. Tudása és hatalma első pillanattól fogva rabjává tett, de nem a rossz értelemben. Szokatlan módon nem voltam rá irigy, nem akartam az, mi neki volt. Szántam és sajnáltam, amiért ily sorsot szántak neki. Valahol... hasonlatot találtam közötte és köztem. Még ha ez csak nyomokban tartalmazta. Furcsa eltökéltség lett rajtam akkor úrrá: segíteni akartam neki. Ám okkult tudásom kevésnek bizonyult, hogy kiszabadítsam onnan, így rendszeresnek mondható látogatásaimmal társaságot nyújtottam számára.
Senki sem tudta, hogy ilyenkor hova járok. Vagyis szeretném ezt hinni, hogy senkinek sem tűnt fel.
Kényelmes léptekkel haladok a maradványok között, míg fel nem fedezek egy pontot, mely elüt a környezettől. Tán ő lehet?
Közelebb ólakodva hozzá, nem rejtem el kilétem: előle nem.
- Nem szép dolog búcsúajándék nélkül elhagyni lakhelyed. A kedves ismerősöknek ilyenkor el szokták küldeni a következő hajlék címét - hajtom enyhén oldalra a fejemet, ajkaimon ott vibrál a kaján mosolyom. Nem neheztelek érte. Ami inkább meglep: senki sem keresi. A pokol lelkei érezhetően fogyatkoznak. Ez csak az ő műve lehet, s senkinek sem tűnik fel? Ennyire óvatlanok lettünk volna?


Ashtaroth
'Cause we're hot like hell
avatar☩ Reagok :
273

Utolsó Poszt Csüt. Márc. 30, 2017 11:08 am
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : 1, 2  NextAbaddon & Ashtaroth
❝ ...Contra vim mortis non est medicamen in hortis... ❞
A mágia sok mindenre jó. Idézni lehet vele, átkokat, járványokat szórni, utazni, tárgyakat bűvölni. Tárgyakat! Csak és kizárólag azokat. Nem véletlen, hogy az új karom is nehéz eset: kellett egy alap, ami a testemhez köti a kart, mind a kettőn van rúna, hogy mozgatni is tudjam. De nem a testemen: ilyen nem lehetséges. Eltudom képzelni, hogy valaki egy maszkot vesz magára, majd megbűvöli, hogy úgy nézzen ki az arca, mint Lucifer... De hogy egész teste! Tudnék róla, ha ilyesmi létezne. Agramon egészen biztos megpróbálna megviccelni vele, ha teheti... Illúziókra pedig képtelenek vagyunk.
Idegesít, hogy nem tudom, mire megy ki ez az egész.
Nem szabadkozik, mikor mondom, hogy Lucifer elé tárom az információt. De ez nem jelent semmit... Abaddon - bármennyire is úgy tűnik - nem egy komplett idióta. Nem véletlenül került egy régió élére és tudom, hogy a harcmezőn is halálos ellenfél tud lenni.
- Légy óvatos. - mondom neki még utoljára, mikor elfordul és elindul. Én még állok pár másodpercig és tekintetem felkúszik az összedőlt erődre, mintha csak abból akarnám kiolvasni a választ. Végül kinyújtva kezem telekinézissel belehúzom a sisakom, amit visszaveszek magamra. Egy füttyentés és Iumentum már közeledik oldalról. Felszállva a nyeregbe még egy utolsó pillantást vetek a férfi felé, aztán megindulok kelet felé. Ezt meg kell beszélnem a bizalmasaimmal, ahogy a további lépéseket is.

//Köszi a játékot, még úgy is összedugjuk a fejünket Razz Very Happy //✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖"War only needs an excuse and weapons"

Abaddon
'Cause we're hot like hell
avatar☩ Faj :
Démon
☩ Reagok :
98

Utolsó Poszt Vas. Márc. 26, 2017 1:47 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : 1, 2  Next


Ashtaroth & Abaddon
Olykor előbb építened kell a pusztítás előtt...Hallgatja a szavakat, de pont Ashtarot az aki képtelen titkolni mi jár a fejében, már legalább is az agressziót tekintve. Arcára ül az ideg, a méreg, még ha próbálja is rejtegetni. A háború lénye nem egy visszafogott dolog. Persze ez a jelen pillanatban kevésbé fontos, majd inkább később, ha lehiggad és átgondolja a hallottakat. Hogy mit kezd velük az az ő dolga. Csak sejtéseim vannak, és ha minden jól megy akkor pontosan azt fogja vele kezdeni amire én tippelek. Már ha jól kevertem a lapokat. Aztán érkezik a felvetése. Röviden bólintok.
- Te vagy a Pokol Hadura, tégy belátásod szerint.
A legamatőrebb dolog volna a világon ha erre hevesen ellenkeznék, az lényegében fejszét emelne a fejem felé. Eszembe sem jutott ez a verzió. Már csak azért sem, mert ha kicsit leül és végiggondolja a dolgot akkor talán még az ő egyszerű gondolkodásával is képes lesz összerakni a kirakóst, nem kell ehhez atomfizikusnak lenni mint azt már a Dokinéninek is mondottam.
- Nem szívlelem a mágiát, és ez messze túl nyúl a számomra ismert tudáson.
Jegyzem meg s ezzel valahol választ adok a ki nem mondott megjegyzésére, hogy "képtelenség" ugyan miért volna az? Az, hogy nem ismerjük az okkult mágia minden eltitkolt sötét zegzugát, nem jelenti azt, hogy nem is létezik. De persze ez is csupán az éterben elillanó kóbor gondolat, gyorsan tova is száll mintha itt sem lett volna.
- Hogy mit kezdesz az információval azt rád bízom Háború, én részemről utána akarok járni a dolognak.
Várok még ha akarna valamit mondani aztán újra megszólalok.
- Ha nincs parancsod én elindulok. Ha kellek a felszínen keress, sok időt leszek ott. Próbálok megfelelő halandót keresni a fegyver hordozására. A készítőre is lesz gondom, rajta tartom a szemem. Felveszem a kapcsolatot akikkel feltétlenül szükséges, meglátom meddig jutok...
Gondolok itt akár az angyalokra is ha úgy alakul. Aztán ha nincs más akkor egy rövid biccentéssel köszönök el tőle aztán egy gyors körültekintés amolyan bizonyosság szerzés, hogy valóban figyelnek e. Majd sarkon fordulok és elindulok vissza a kastélyomba. Van dolgom bőséggel. Már persze mindezt akkor, ha nem akar lefejezni, kibelezni, hátba szúrni, mi egyéb, címszóval, hogy szerinte ez baromság. Hogy mit hisz azt rá bízom, épp ez a lényege az egésznek. Ha belepusztulok is de végigviszem a tervem és ezért elmegyek a végsőkig. Néha kellően őrültnek kell lenni ha valamit igazán akarunk... Tekintetem elszántan fúródik a távolba és határozott léptekkel hagyom magam mögött az ősi csatamezőt.
Ashtaroth
'Cause we're hot like hell
avatar☩ Reagok :
273

Utolsó Poszt Szer. Márc. 22, 2017 12:16 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : 1, 2  NextAbaddon & Ashtaroth
❝ ...Contra vim mortis non est medicamen in hortis... ❞
Minél tovább hallgatom őt, annál képtelenebb a történet. Azt sugallja nekem, hogy valaki nem csak Lucifernek állította magát, de még az alakját is felvette? Hogy az energiáim kellettek ahhoz, hogy megbizonyosodjon arról, én vagyok én? Tárgybűvölés, önmagunk eltüntetése még egy dolog, de hogy más alakját felvenni... Nem tudom, hogy ennyire ostobának néz-e, vagy csak a türelmem teszteli. Felsegítve őt figyelem a szavak közben, elteszem kardomat is és szinte rá meredve figyelek. Tudjak róla, ha belebukik... Idegesen kezdenék járkálni, de visszafogom magam, csupán mély levegőt veszek. Elgondolkodom azon, mit mondjak. Ha azt akarom, folytassa a terveit, csak rá hagyom, hogy rendben. De az nem rám vallana. Kénytelen vagyok kockáztatni.
- Erről Lucifert mindenképpen értesíteni kell. Mondanám, hogy vidd meg neki te a hírt, hiszen veled történik ez az egész, de ha megfigyelnek téged és nem akarjuk elijeszteni az illetőt, talán jobb, ha én megyek. - ez az egyetlen logikus felvetés tőlem, amit akkor mondanék, ha nem tudnám, hogy szar van a levesben. Szavaimra az is megfordul a fejemben, hogyha a férfi készül valamire és nem akarja, hogy Lucifer megtudja, talán ezekkel a szavakkal a saját koporsómba ütöm a szögeket. A kardra gondolva, amelyet Leviathan a kezembe nyomott, kényelmetlen érzés lesz rajtam úrrá. Ha a férfi -vagy egyáltalán bárki- azzal támadna rám, meglehetősen nagy hátránnyal indulnék. Mindenesetre nem indulok még el. Várok, hátha Abaddon megpróbál meggyőzni, ne szóljak Lucifernek, vagy hogy majd ő elintézi. Ha győzködni próbál, már tényleg biztos lehetek abban, hogy valamit a Sátán tudta nélkül akar véghez vinni. Az pedig nem hangzik jól, bárhogy is nézzük. Leviathannak eddig is parancsba adtam, hogy figyelje őt, de innentől kezdve ez prioritást fog élvezni. Minden lépéséről tudni akarok majd, talán visszamenőleg is. Hamarabb kell összerakni a kirakóst, minthogy kiderüljön, miért csinálja mindezt. Jobb félni, mint megijedni.✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖"War only needs an excuse and weapons"

Abaddon
'Cause we're hot like hell
avatar☩ Faj :
Démon
☩ Reagok :
98

Utolsó Poszt Kedd Márc. 21, 2017 9:04 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : 1, 2  Next


Ashtaroth & Abaddon
Olykor előbb építened kell a pusztítás előtt...
Hát, rácsesztem. A szúrás elhárítottam, amire számítottam is. De nem vagyok elég gyors, hogy kitérjek a karja elől. Fémmel borított keze a torkomra simul de nem épp a kellemes helyzetben. Lábaim elhagyják a talajt hirtelen dühétől. Biccentenék elismerően meg minden, de jelenleg a légzés nehezemre esik, elkélne egy strepsils... Mérge emelkedik, helyes, szabaduljon csak kicsit abból a Háborúból. Erőnek erejével vág földhöz. A páncél végzi ugyan a dolgát de így is érzem a hatást, tiszta mazochista vagyok. Fekete felleg vesz minket körbe ahogy becsapódok. Azonnal penge fúródik a nyakamnak. Parányit megigazítom nyakam, a szememben pedig a tűz alábbhagy. Röviden bólintok. Más esetben mindketten a végsőkig harcolnánk ez tény, nincs ezen mit taglalni. De most más a helyzet.
- Tudnom kellett, hogy Te igazi vagy. Ahogy Én is az vagyok akinek mondom magam. Tudod, hogy nem bízok senkiben.
Mindezt alátámasztandó a hátam mögötti ősi fekete torony kettéreped és az egyik fele dőlni kezd. Hatalmas robajjal vágódik szét a koromszín talajon, törmelék száll fel.
- Ezért kellett a harc. Az energiánkat nem tudja lemásolni, legyen akármilyen hatalmas.
Közben elfogadom a karját és mellette állva fejezem be a mondatot és kezdek bele a monológba.
- Rögtön végezni akartam vele. De ha valaki ilyesmire vetemedik akkor valami nagyobb van a háttérben. Legalább is erre gondoltam. Ezért belementem. Higgye csak, hogy teszem amit kell. Készítem a fegyvert. De nem kockáztathattam, hogy vajon figyeltet e vagy sem. Mert nem tudom eldönteni, hogy teljesen hülye vagy egy lángelme...
A környéken közben forró széllökés söpör végig, de ez már nem belőlem fakad, csupán a hely sajátos varázsa.
- Az egyetlen akibe a bizalmam helyezném Te vagy Háború. Ezért kerestelek Téged. Ha belebuknék, legyen aki tud erről és ne felkészületlenül érje a poklot.
Aprón megcsóválom a fejem.
- Egyelőre én sem látom át. Ennyit tudok, amit elmondtam neked. A fegyvert már elkészítettem egy idegennel. Kipróbálni még nem tudtam, de hatásos, annyi szent.
Magyarázom neki amiről persze ő is tud, de én nem tudom, hogy ő tudja. Szóval értitek...
- Ha vadászatot indítasz biztosan felszívódik, bárki is legyen. Maradjon abban a tudatban, hogy halad a kis története és Gabriel ellen leszek. Nekem speciel amúgy sem hiányozna.
Jegyzem meg csak úgy mellékesen. A legjobb az egészben, hogy egyetlen szavam sem hazugság. Minden igaz amit mondok. Igaz lenne... HA a fantom alak létezne. Ez az egyetlen momentum ami nem valós, de ilyen helyzetben valóban így járnék el.
- Egy biztos, hogy kiadja magát annak akinek, ahhoz magas fokú okkult tudás szükséges.
Gondolom én legalább is. Meglátjuk talál e összefüggést a hallottak alapján, így talán már kellően kerek a történet, hogy lásson benne értelmet.
Ashtaroth
'Cause we're hot like hell
avatar☩ Reagok :
273

Utolsó Poszt Csüt. Márc. 16, 2017 9:20 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : 1, 2  NextAbaddon & Ashtaroth
❝ ...Contra vim mortis non est medicamen in hortis... ❞
Idegesít a férfi. Nem a harc miatt, hanem mert össze-vissza beszél. A Választottakat maga Lucifer, személyesen választja ki a régiók posztjaira, legalább is a legtöbb esetben. Teljesen egyértelmű és természetes, hogy az összes lovas, arkdémon és választott tudja, hogy néz ki az ark. Sőt, néha még a főbűnök is, főleg, ha valaki olyan idős és olyan erős, mint Abaddon. Ő ráadásul Lucifer által teremtett démon, saját testtel, így ha valaki elakarja előtte játszani a Sátánt, akkor az vagy mérhetetlenül ostoba, vagy annyira hülyére veszi a férfit, amennyire nem szégyelli. Ráadásul Abaddon azt mondja, szerinte megfigyelik. Az viszont azt jelentené, hogy egy erősebb démon az, vélhetően sok és jó kapcsolattal. Ez azt jelenti, hogy főbűntől és attól felfelé kellene gondolkodni, mert más démonnak nem lehetnének ilyen kapcsolatai. Viszont alig van tapasztalatlan démon magas pozícióban egyszerűen nem tudom elképzelni egyikről sem, hogy ennyire ostobák legyenek.
Bizonyítékom azonban még mindig nincs a férfi ellen, így kénytelen vagyok bele menni a játszmába. A nyakamra mért szúrás elől kissé elmozdulok, így a pengéje a vértemről lepattanva csúszik tovább, míg én teszem egy lépést felé. Elkapom a torkát fémkarommal, a jobbommal és a levegőbe emelem.
- Amiről te beszélsz, az Pokol méretű árulás! Lucifer eljátszása, a háta mögötti szervezkedés... Gabriel legyőzése ráadásul az én feladatom! - mondom szinte már-már ideges, sértett hangon, majd nagy erővel a földhöz vágom, fekete por száll fel, körülvéve minket.
- Még is mit akarsz? - egyenesedek fel, kardom hegyét a torkának szegezem. Le akarom zárni a párbajt és a beszélgetést is, mielőtt eldurran az agyam az idegességtől.
- Ha a segítségemet kéred, ennél több kell. Egy nehezen hihető fantomot vázoltál fel, de hol a bizonyíték? Hol a kiindulópont? Nem indíthatok vadászatot, ha nincs semmi, amiből kiinduljak. - mondom komoran, s ha végül nem történik semmi, ami új lendületet és esélyt adhatna neki - a random katasztrófákra gondolok körülöttünk -, hanem feladja, elteszem a kardom és a kezem nyújtom, hogy felhúzzam a földről.✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖"War only needs an excuse and weapons"

Abaddon
'Cause we're hot like hell
avatar☩ Faj :
Démon
☩ Reagok :
98

Utolsó Poszt Kedd Márc. 14, 2017 9:49 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : 1, 2  Next


Ashtaroth & Abaddon
Olykor előbb építened kell a pusztítás előtt...
A gyomromra irányított szúrást hárítom és az arcon csapás is sikerrel jár. Legalább már látom gyönyörűnek kevésbé mondható ábrázatát. Térdhajlatát eltalálom, és a földre kényszerítem, nagyszerű, mert én személy szerint már vinném is tovább a mozdulatsort, hogy aprót ugorva a levegőbe vegyek lendületet és sújtsak le a lándzsa élével, mint kardpenge egyenest az arca közepébe. De eddig nem jutok el, még csak a közelébe sem… a hátam mögül sziklatüske robban ki a földből így a mozdulatom igencsak félresikerül, kényszerít a kitérésre, de nem tudok elég gyors lenni. Nem is érdekel, elfogadom a fájdalmat ha ezzel a másiknak sérülést okozhatok. Vakmerő dolog, de egyszer élünk nemde, és hát nem én lennék ha csak úgy ha nem azt tenném amit. Ha nem is nyársal fel teljesen, de a bal oldalamat végigszántja a vaskos „tüske”, bíbor folyam indul útjának én pedig odakapva lépek párat. Így van ideje bőven felállni. Csak egy pillantást vetek a sérülésre, ennyi azért még nem állítja meg a magunk fajtát lássuk be. De egy elismerő félmosolyt megejtek. Íriszeimben lángok kelnek életre, némi kis düh belefér nemde, csak hogy tökéletes legyen a színjáték. A Háború persze nem áll meg, s közben kérdőre von, természetes, magam sem hinném az egészet. Számítottam erre. Az első csapása centikre száguld el az orromtól, ahogy ellentétes irányba térek és lépek ki egy egészen kicsit.
- Lucifer odafent parádézik, bárki veheti a bátorságot…
Ha végiggondolja, van benne valami, jelenleg a Fővezír éppen odafent szórakoztatja magát és másokat, lábat lógat, miközben mi idelent rohadunk. Majd érkezik a második, amit igyekszem a pengémmel eltolni a másik irányba, hogy az is mellé csapódjon. Egyet jobbra, egyet balra ugye. A fájdalom kevésbé gátol minket, mint egy halandót, vélhetően egy ember már ennyitől komoly bajban lenne, de ettől mi még messze nem fekszik le.
- Én sem hittem neki… De utána akartam járni, hogy ki lehet az. Belementem a játékba. Mert ha igaz…
Mondom a második hárítást követve. De befejezni nincs időm, de bizonyára nincs is rá túl sok szükség. Mivel ennél igyekeztem balra lökni a fegyverét, ha sikerült, akkor taszítok rajta egyet, ahogy perdül a penge a kezemben, hogy a saját lendülete tovább vigye, és féloldalt lehessek neki. Innen rántom vissza a lándzsát, amilyen erővel csak tudom, hogy has / mellkas magasságban találjam el, hátha sikerül egy kicsit megszédítenem. Sikerül e vagy sem, az energiám egyre nagyobb erővel cikázok körülöttünk és a csapás nyomán a Fekete Erőd tornya mely az előbb végigrepedt, megrogy újra és vaskos kőtömbök hullnak a mélybe róla. Ha be talál ha nem válaszolok a kérdésére.
- Azt akarta segítsem az embereket...
Logikus, hisz belőlük élünk, ezzel speciel én is egyet értek valahol. Két légvételnyi szünet míg rá fókuszálok. Majd két csapás közt rögtön be is fejezem.
- És találjak módot legyőzni Gabrielt, szerezzek valami fegyvert.
Lassan de kerekedik a történet, persze nyilván könnyebb lenne nem szaggatottan beszélni két csapás közt. De ez adja meg az ízét az egésznek. Gyorsan mozgok és nagy erővel támadok, nem hazudtolom meg Önmagam és nem okozok csalódást a Háborúnak. Csábít a gyűrű ereje de nem legyőzni akarom, nem leszek bolond, hogy használjam. Csak saját erőmet használom, vásárra viszem a bőröm. Néhány lépést eltávolodok tőle, fogást váltok. Két kézre fogva szúrásra indulok, nagy sebességgel száguldok felé egyenest, eszem ágában sincs kitérni hirtelen döfök egyenest előre nyak magasságba. Remélem hárításra kényszerítem, ha nem akkor megint csak rácsesztem...
Ashtaroth
'Cause we're hot like hell
avatar☩ Reagok :
273

Utolsó Poszt Hétf. Márc. 13, 2017 9:15 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : 1, 2  NextAbaddon & Ashtaroth
❝ ...Contra vim mortis non est medicamen in hortis... ❞
Hárítja a pengét, de nem is gond. Nem ölre megyünk és ezt látni rajtam. Nem küzdök teljes erőből, máskülönben Háború fojtogató energiái már bejárnák a környéket, szemeimre fekete fátyol borulna, arcomon torz vigyor ülne. Minden csapásom erősebb és erősebb lenne. Most csak "játszunk", kóstolgatjuk a másikat, miközben beszélgetünk. Fegyverének gombjával arcomba üt, a fém nagyot koppan és a sisak le is repül rólam. Most már láthatja komor, nem tetsző arcomat. Szavaira, hogy figyelik, ráncolni kezdem a homlokom, de nem szólok egyelőre semmit. Újra támadnék, csak hogy gyorsabb és mögém kerülve térdhajlatomba vág. Felszisszenve esek féltérdre, bal kezem a földhöz érintem, mire az megremeg alattunk. Egy kőtüske tör fel mögöttem, hogy elugrassza a férfit, miközben felkelek és megfordulok.
- Nonszensz! Egyetlen démon se merne ilyen pofátlanságot művelni! - horkantok fel, miközben határozottan elindulok felé. Hosszú, kétkezes pallosom már lendítem is, erősebben, mint eddig: a szavakra Háború éledezik. Energiája megjelenik, a Pusztítással együtt keveredve kavarja fel a fekete homokot. Még hogy valaki Lucifernek adta ki magát... Egy Választottnak! Elég ostobának kellett lennie ahhoz, hogy ezt megtegye. Ha nem tudnám, hogy Abaddon készül valamire, akkor is elég nehéz volna elhinnem a szavait. Még is, valamit ki akar hozni ebből a dologból. Így hát jobb, ha tovább "játszom" én is a szerepemet, kifejezéstelen, komor arccal.
- Tegyük fel, hogy igaz. Mit akart tőled? - kérdezem két lendületes vágás között először egyik, majd másik oldalról, miközben továbbra is nyomulok előre.✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖"War only needs an excuse and weapons"

Abaddon
'Cause we're hot like hell
avatar☩ Faj :
Démon
☩ Reagok :
98

Utolsó Poszt Hétf. Márc. 13, 2017 8:46 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : 1, 2  Next


Ashtaroth & Abaddon
Olykor előbb építened kell a pusztítás előtt...
A kezdő lépést megtettük a tangóban, megvolt a bemutatkozás. Taktikám bevált, vagy mégsem? Na jó, talán részben. Fémsikoly, ahogy a két erő összecsap, nem fogom vissza magam s bár a gyűrű erejét nem használom (ó nem ám, eszemben sincs) van azért bennem lóerő és ezt érezheti is. Ahogy én is érzem a Háború irdatlan erejét. Szikrát szór a fémes csók, pillanatra villantva meg fekete szénnel s vérrel festett arcomat. Elkapja a fegyvert és magához ránt, ez így még jobb is. De nem időzünk soká. Ellök magától, én is épp erre készültem, hogy őt lökjem magamtól, ezért meg is tántorodok a lökésétől, gyorsabb volt. Az érdeklődést felkeltettem, a kíváncsiság csíráját elültettem. Az első lépést jól vettem. Időm nincs válaszolni, mert már szúr is. Felfogta még, hogy mi a párbaj célja. Egy illúzióban keltek illúziót. Idővel megérted, de most a penge száguld felém, két lépés hátra a lökéstől, s mivel a lándzsa épp két kézben van nincs jobb ötletem, gyors feljebb rántom a bal kezem, a pengére markolok rá a páncélos kézzel, valószínűleg a tenyerembe vág majd a démoni acél de nem a finomkodásomról vagyok híres, a célért mindent. A másik kezem marad a markolaton és ahogy egy gyors mozdulattal a vízszintesből merőlegesbe fordítom a fegyvert úgy a középső penge / markolat résszel lököm ki oldalra az ő fegyverét. Jobb ötletem nincs reflexből, ha sikerrel jár akkor a szúrás miatt kihasználom a lendületét és húzom tovább oldalra a saját fegyverem, hogy egy gyors de határozott mozdulattal toljam bele az arcába az alsó végét melyen a markolatgombként egy ökölnyi kő díszeleg. Remélem ezzel sikerül kicsit meglepnem, mert eddigre találhatok biztos állást, hogy erőből beleálljak abba a képen csapásba. Ha nem sikerül az szívás, de ha van egy pillanatnyi időm akkor annyit kinyögök.
- Figyelnek, azt hiszem.
Ha eddig eljutok akkor már végképp megérti majd miért is ez az egész, már ha eddig nem értette volna teljesen.
Persze nem állok le, folyamatosan mozgok, ellépek mellette és átforgatva a lándzsát próbálok hátulról a térdhajlatába vágni, hogy megrogyjon. Hátha összejön mert akkor megint megszólalok.
- Valaki felkeresett és Lucifernek adta ki magát.
A csapásaim nyomán a környezet változni kezd. Eddig tán fel sem tűnt, de az eddigieknél is történtek apróbb események, egy egy szikla repedt meg, vagy homokdombot kapott magasba a hirtelen fuvallat. De ahogy hevesedem egyre érezhetőbbek. A hátunk mögött a hajdani erőd maradványának falán végigszalad egy vaskos repedés. Némi törmelék hull a mélybe.
Igyekszem akkor beszélni mikor épp összecsapunk s van pár pillanatunk lihegni. Meglátjuk meddig jutunk.


Sponsored content
'Cause we're hot like hellUtolsó Poszt
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : 1, 2  Next


 
Fekete Erőd - Ősi csatamező
Előző téma megtekintése Következő téma megtekintése Vissza az elejére 
1 / 2 oldalUgrás a következő oldalra : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
-
Ugrás: