Omnen dimittite
spem, o vos intrantes!
Staff, és tagok által keresett karakterek

 
• Motel a város szélén •
Vendég
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
avatar


Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Szer. Feb. 22, 2017 1:06 am
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tudtára halk horkantással adom, talán nem is olyan fontos már az a látogatás a Mennybe, arra később jövök csak rá persze, fogalma se lehet, mire vélje elutasító magatartásomat. Magyarázattal szolgálni egyelőre nincs kedvem, de jól tudom, sokáig az időt nem húzhatom, ez pedig még egyértelműbbé válik, amint alaposabban is megszemléli mostani állapotomat. Mély levegőt eresztek hát tüdőmbe, felkészülve mindenre, így adom tudtára azt, túl sokáig vártam a távozással, s megtörtént, mit elkerülhettem volna talán, ha figyelmeztetését komolyabban veszem.
Persze, hogy aggaszt – értetlenül ráncolom homlokom, nem bírván felfogni, miért éri meglepetésként ez is. Előző visszakérdezését nem vettem lelkemre, teljesen jogos volt az, de nem tudom, mi más érzelmet válthatott volna ki belőlem a nem várt fordulat. Természetes, hogy aggaszt mindez, különösen azon pontja, nem csak hogy itt hagyott a Halál, de még Mammon is visszahúzódott. Biztos voltam mostanáig abban, nem lesz semmi, mi ráveheti, átadja nekem testem irányítását, s mégis itt vagyok, viszonylag biztosan uralva azt, ami az enyém eredendően. – Valóban – feszültséggel telt sóhajt engedek útnak. Igaza van, ahogy én, úgy Ő se lehet biztos abban, mostani állapotom maradandó, hogy nem jön el a pillanat, mikor minden előjel nélkül a démon felém kerekedik és tombolni kezd talán. Hangjának fagyos volta könnyedén kivehető ugyan, úgy teszek most mégis, mint aki nem vette észre ezt. Megsértődni, dühösnek lenni emiatt nem lenne okom, márpedig ismerve önmagam biztos vagyok abban, ha túl sok figyelmet pazarolok erre, vékony idegeim előbb vagy utóbb elpattannak.
Szapora, türelmetlen pislogással méregetem, míg indokolatlan óvatossággal rakosgatja arrébb papírjaim és könyveim, megpróbálván rálelni a lapra, mire a lovas által használt pecsétet vázoltam fel. Hiába azonban minden igyekezet, a rendetlenség nagyra nőtt, magába nyelte az egyetlen fontos iratot, minek talán hasznát vehetnénk. A kutatás feladását ráhagyom mégis, nagyobb gondunk is van egy már felhasznált trükk elveszett rajzánál, be kell látnom ezt nekem is.
Apró bólintással jelzem megértésemet és ígérem meg némán, abbahagyom a felesleges erőlködést. Be kell ismernem hiszen, ha eddig képtelen voltam visszaemlékezni, bármilyen intenzíven próbáltam is, áttörést nem épp most fogok elérni. Felém közelítő kezei láttán meglepetten emelem az angyalra tekintetem. Pislogás nélkül, megemelt szemöldökkel méregetem arcának vonásait, miről nem könnyű bár leolvasni bármit is, tettének sok oka nem lehet, nehézséget nem jelent hát kitalálni, mit szeretne. Újfent mindössze fejem biccentem előre, majd hátra, ezúttal engedélyt adva ezzel. Irányába nyújtom karom, megkönnyítve dolgát, s engedem, olyan formán ismerkedjen meg a sebbel, ahogy neki kényelmesebb. Nézelődésének ideje alatt hol arcát, hol ujjait figyelem, egyre sebesebben kapva egyikről másikra tekintetem, nem akarván lemaradni az esetleges változásokról egyik ponton se.
Váratlanul ér a belőle áradó megkönnyebbülés, mi kisimítja vonásait. Másra számítottam, aggódásra, rosszallásra, bármi ahhoz hasonlóra, mi engem környékezett meg, amint észhez térésem követőn realizáltam helyzetem. De nem csalódottság ömlik át tagjaimon, épp ellenkezőleg, megkönnyebbülése ragadósnak bizonyul. Ha nem is teljesen, de múlik reménytelenségi érzésemből fakadó feszültségem, elengednek mostanáig fáradhatatlanul görcsölő izmaim.
Én is ezt hiszem. Igen, bár csak rövid idők estek ki. Nem vagyok idióta Cass, nem ittam annyit, hogy ne tudjak magamról… azt hiszem – teszem hozzá csendesen, amint pillantását követve szemeim elé tárul, pontosan mennyi üres üveget szórtam is szét magam körül. Nem hittem, ennyit ittam valóban, de már ez is azt mutatja, a beszédes kupleráj nem hazudik. Felajánlására néhány apró pislantást követőn kezemen húzódó sebre lesek, alaposabban végigmérve ezúttal, mint léte óta valaha, majd lassan az előttem ülő férfi felé fordulok. – Engedem – nem mérlegelem a kérdést sokat, szinte rögvest rábiccentek, amint jelentését felfogom. Úgy gondolom bár, a pecsétseb begyógyulása se lesz képes megállítani Mammon hatalomátvételének folyamatát, bízok benne, lelassítja eléggé ahhoz, hogy esélyünk legyen megoldást találni, vagy legalább magam összeszedhessem annyira, képessé váljak újfent küzdeni ellene, beleadva mindenemet.
Keresek egyet neked, már ha van egyáltalán olyanom, de előtte kiengednél? – lassan tápászkodok bár fel, beleszédülök helyzetváltoztatásomba így is. Kellemetlen momentuma ez életemnek, nem tetszik a gondolata annak, az angyal ekképp lásson, de annyit elérek talán vele, ismételten megbizonyosodhasson arról, még mindig magam vagyok. – A másik problémásabb lesz, de majd megoldjuk – tőlem aztán fabrikálhat tábortüzet szobám közepén, ahhoz azonban kezdenünk kell kaotikus rendetlenségemmel valamit, nehogy lángra kapjon véletlenül az is.
Menni fog ez az egész azokkal a falon is? – jobb kezemmel hátam mögött húzódó jel irányába bökök, mihez hasonlót láthat még néhány helyen, ahogy eszembe jut, mindegyik az angyalok ellen hivatott megvédeni az itt tartózkodót.


 
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Cassael


☩ Történetem :
☩ Reagok :
264
☩ Rang :
Szeráf
☩ Play by :
Misha Collins
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Szomb. Feb. 11, 2017 8:55 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next


Drake & Cassael
Difficult roads often lead to beautiful destinations
Balga kijelentése hallatán ujjaim finoman az italos üvegre szorítanak, pillantásommal mégsem sújtom Drake-et, félő, íriszeimben rejlő türelmetlenségem ezúttal túlontúl nagyra nőné, s nem köszönné meg magát. Valami mindazonáltal nem stimmel. Ismeretségem a vadásszal, ahogyan a halandók mondani szokták, még gyermekcipőben jár, viszont korábbi tapasztalataim alapján, ha nem is szívlelte jelenlétemet, kimutatta, ahogyan azt is, amennyiben kedvét találta benne. Különösnek tartom vészjóslóan higgadt megnyilvánulásait, fényében annak, tudatában egy ideje már kavaroghatott a gondolat, ide hívjon engem. Vak találgatásokba mégsem kezdenék, megérzésekről beszélni az esetemben felérne egy kabaréval.
- Ez csak természetes. Amúgy sem volt sürgető ügyem, a Mennybe jutás mikéntjét leszámítva persze - osztom meg vele, kitartón kutatgatva békésebb hangomat, amelynek megleléséhez már egészen közel járok, révén, Wallenberg is csendesebb szavakat választ önkifejezéséhez. Az italt mindeközben a komódra helyezem végső nyugalomra, megszabadulván ezáltal a frusztrációm levezetését elősegítő, jelenlegi leghatékonyabb eszközömtől. Hamarost megbánom újdonsült, könnyelmű cselekedetemet, ugyanis a szemeim elé táruló látványra egyáltalán nem készültem fel, ellenére annak a hatalmas kuplerájnak és misztikumnak, ami a szobát a belépésem óta körbelengi.
Visszakérdezésem óhatatlan kinyilatkoztatása döbbenetemnek, emígy rosszalló morgását sem veszem szívesen. Mielőtt a frusztrációt fokozandó visszavágnék vajmi angyali, vagy éppen atyai dorgálással, mély levegőt szippantok tüdőmbe, s ehelyett azt igyekszem kipuhatolni gondolataimban, miféle hatással volt a Halál nem éppen váratlan látogatása Drake-re. Sikertelen, természetest.
- Aggaszt? - újabb ostobaságként csengő kérdésem ver éket a szoba csendjébe, ezúttal azonban nem a meglepettség oltárán fogant szelektív hallásom okozza értetlenségemet, sokkalta inkább a tény, mit is sugall pontosan a védencem kijelentése. Nem tükrözi ábrázata, tisztában lenne az Astarte kegyesnek ható cselekedetét indukáló okokkal, amely valóban bőséges aggodalomra ad okot. Létezik, a tudata feletti hatalomátvétel az esetében emlékezetkieséssel is járna? - Most. Nem tudhatom, két pillanat múlva is magad leszel még - meglehet, szavaim fagyosnak hangoznak, de nem is lennénk ilyen lehetetlen helyzetben, amennyiben hallgatott volna rám. Örökkön persze nem éreztethetem vele, rettentő nagy butaságot művelt, bizton veszem, ő maga is tudja, körültekintőbbnek kellett volna lennie, tehát letelepedek elé, s dühöm helyett megértésemet, segítségemet kínálom a meghallgatásával.
Fürkésző tekintetem pusztán akkor szakad el róla, miként a rajzról említést tesz. Ujjaimmal léhán odébb söprögetem az oldalamon nyugvó papírokat, az útban helyezkedő könyveket is arrébb rámolom, ám egyelőre nem bukkan fel az említett alkotás, és én sem ugrok fel, hogy lázas pakolásba kezdjek a szobában. A pecsét funkciója világos, az eset megtörtént, utólagos kutatásra pedig később is sor kerülhet. Az inkább sarkall aggodalomra, meglátásaim igaznak bizonyultak, és Drake valóban nem emlékszik a démon irányítása alatt megélt időkre. Ez sokaknak lehetne áldásos, esetünkben azonban komoly hátrányt jelent.
Aprót szusszanva végül, visszaemelem rá pillantásomat. Feszengő állapotának látványa az együttérzés megközelítőleges érzetét generálja bennem, szemöldökeim egymáshoz vonódnak, fogaim pedig érezhetőn egymásnak feszülnek. Késztetésemet, miszerint kinyújtsam felé kezemet, és megérintsem vállát, legyűröm magamban, legutóbb sem vált kedvére a szánakozásom, vagy ahhoz hasonlatos megnyilvánulásom.
- Ne erőltesd, bizonyára a pecsét vagy a démon hatása. Egyik sem megtörhetetlen - biztatom szavaimmal, elcsöndesedve, mielőtt érdeklődőn közelebb nem hajolnék, hogy szemrevételezhessem az alkarjába vésett szimbólumot. Végre valami, amely nem okozhat problémát. - Hmm… - mielőtt sietősen arra vetemednék, megkíséreljem eltüntetni a karcolást, két kezemmel az övé felé nyúlok, ám ujjaimat csupán azután merészkedek a bőréhez érinteni, ő maga is áldását adta rá. Addig is zöldes íriszeit figyelem, várva a megerősítő bólintást, s amennyiben ezt megkaptam, tenyereim közé fogom megbélyegzett testfelületét. Egyik kezemmel kicsivel a könyöke alatt támasztom, biztos rálátásom nyílhassék a jelre, míg másiknak mutatóujjával óvón végigsimítom a sebszéleket. Ábrázatomra ezúttal nem vésődnek gondterhelt ráncok, helyettük a megkönnyebbülés, amely átveszi arckifejezésem felett az uralmat.
- Ez bizonyára vajmi állandósított módja Mammon erősítésének, vagy lehetőségbiztosítás a kitöréséhez. Mióta az eset történt, tapasztaltál emlékezetkiesést? Már amit nem az alkohol okozott - futtatom végig pillantásomat a földön heverő üvegeken, mielőtt szabadjára engedném alkarját. - Egyszerű sérülésnek tűnik, egyelőre nem tudhatom biztosra, védi-e mágia, de csekélynek tartom a lehetőségét. Megkísérlem meggyógyítani, ha engeded - a pillantásaim állomásait jelző triász - avagy Drake alkarja, a kupleráj, s maga a vadász - közül tekintetem ezúttal a legutóbbin állapodik meg, ismét várva beleegyezését. A tényt, miszerint nem igazán rajongok az elkövetkezendőkért, minden igyekezetemmel próbálom leplezni, hiszen a legutóbbi, önkényes bevetésemen újfent sikeredett kiürítenem elraktározott eszközeimet a gyógyításhoz, avagy itt, helyben kell előállítanom a szükségest. Meglehet, korábban ígértem számára bemutatót, ám akkor még nem fenyegetett a veszély, kiszolgáltatott állapotomban rám támadhasson a benne élősködő démon, és a helyiség biztonságát képező szimbólumok sem könnyítik meg a dolgomat. Ilyen állapotok között vélhetően még a szárnyaim előbújtatását is némi erőlködés fogja körbeölelni a teljesen természetes, szinte öntudatlan használatához képest. Nem tudhatom biztosra, ugyanakkor jobb felkészülni a legrosszabbra.
- Szükségem lesz egy tűzálló tálra, vagy ehhez hasonló edényre, és a tűz csiholására alkalmatos eszközre - tudatom vele igényeimet, persze csak, ha beleegyezett a procedúrába.


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
spiritual, celestial being

Never have I been a calm blue sea. I have always been a storm
Vendég
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
avatar


Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Csüt. Feb. 09, 2017 2:07 am
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Váratlanul ér a kopogás, látogatót ma estére nem vártam. Többször is megfordult fejemben a gondolat ugyan, ideje betartani ígéretem, s értesíteni Cassaelt, de elvetettem a lehetőséget, úgy döntve, nincs szükségem egyelőre rá. Ennek figyelembevételével nem gondolok arra, ajtóm túloldalán épp Ő várakozna, míg a bejutással másodszorra neve említésével nem próbálkozik. Elzavarni, otthon nem tartózkodónak imitálni magam, nem akarom, amúgy se hiszem, elmenne csak úgy, kiszólok hát neki, fáradjon beljebb, az ajtó nyitva van. Belépését, szobám állapotának felmérését türelmesen, szemem sarkából figyelem, magam is megszemlélve alaposabban környezetem. Tudtam, hatalmas rendetlenséget alkottam, meglep mégis, ami szemeim elé tárul. Foglalkozni vele, netán össze is pakolni, semmi kedvem, nem is nézelődök hát tovább, kérdést szegezek neki inkább, majd válaszát meg se állva, önkényesen hajítom felé a kezemben szorongatott üveget. Váratlan tettem miatti, zsonglőröket megszégyenítő bemutatóját vigyorral díjaznám normál esetben, most mégis egy türelmetlen sóhaj minden, ami mutatja, észrevettem egyáltalán kínját.
Itt lakok – vágom rá habozás nélkül, tökéletesen figyelmen kívül hagyva hangjában megbúvó feszültséget, s azt, nagyon is jól tudom, miért épp ezzel indított. Többet mondani nem vagyok egyelőre hajlandó, csöndben figyelem, ahogy az indokoltnál jóval lassabban csukja be az ajtót és még ennél is hosszabb ideig bámulja a kezében szorongatott üveget. Zavart frusztrációjáért hibáztatni nem tudom, fogalma se lehet róla, mi történt nem olyan rég, és hogy ennek következményeként semmi szükség már arra, elmenjek innen.
Váratlanul gyors voltál akkor. Pillanatnyilag nem fenyeget veszély – nyugtatom meg csöndesen, de magam se hiszem igazán el, így van valóban. Rengeteg részlettel kapcsolatban hatalmas homályos foltok vannak fejemben, többek között azzal is, mire kell számítanom a jövőben.
Köszönetére aprót biccentek csupán. Egyre kevésbé reménykedek abban, képes lesz jó hírrel szolgálni valóban. Nem teljesen egyértelmű bár, az üvegre és a szobára fordított figyelme időhúzás, meglepetésként nem érne, ha így lenne mégis.
Nem mintha én bármire is jutottam volna – elnézőn legyintek, nem hagyván felszínre törni csalódottságomat. Örültem volna annak persze, ha szolgálni tudna bármi jóval, vagy ahhoz hasonlóval, nem törhetek pálcát felette, amiért előbbre jutnia nem sikerült. Már csak azért se, mert még azzal is többet tett ügyünk érdekében, hogy nem rontott tovább a helyzeten, ahogy azt én tettem.
Szobámban félhomály uralkodik még mindig bár, mégis, tökéletesen ki tudom venni a pillanatot, mikor észreveszi, milyen szokatlan körülmények közé kucorodtam. Arcát nem látom tisztán, ez igaz, de testtartása is változik épp eléggé ahhoz, hogy ne kerülhesse el figyelmemet. Itt lehet az ideje annak is talán, megosszam vele, minek köszönhető látványom és majdnem hívásom.
Ne kelljen újra megismételnem – orrom alatt morgom csak kérésem, biztos nem is vagyok benne, hozzá is eljutott, de nem gondolván, fontos ez valóban, ahogy azt se, nem értette meg elsőre is, mit jelent, amit közöltem vele, megismétléssel nem fárasztom magam, türelmesen kivárom inkább, míg megemészti a váratlan, kellemetlen hírt, s le is nyugszik talán némiképp.
Dühe miatt hibáztatni nem lehet, meglepetéssel az se szolgálna, ha fejemhez vágná, minden az én hibám, hogy ha hamarabb eltűnök innen, ahogy azt Ő is kérte, most nem ástam volna ilyen mélyre magam. Hálás vagyok ugyanakkor neki, amiért visszafogva feltételezett késztetését, nem szól semmi ilyesmit. Így is épp eléggé magam alatt vagyok, pontosan tudatában léve hibámnak, nem segítene se ebben, se a történtek helyretételében az, ha ezt még Ő is rám olvasná.
Igen és ez aggaszt a legjobban – minden lehetséges forgatókönyvet végigvettem az elmúlt időszakban, megpróbáltam a két lovas fejével gondolkozni, de rájönni még most se tudtam, mi okuk lehetett itt hagyni ilyen egyszerűen. Egyetlen dolog egyértelmű csak, nem felebaráti szeretetből tették ezt. – Most önmagam vagyok – teszem még hozzá lemondón sóhajtva, látva gyanakvó pillantását. Azt is tudom persze, hogy alapos védelmem mit sem ér a bennem lakozó démon ellen, ha valóban fejébe veszi, hogy átveszi az irányítást felettem ismételten, inkább csak lelki békémen segít némiképp. Kérése nem ér váratlanul, szükségem van néhány másodpercre mégis, hogy összeszedjem gondolataimat, emlékeimet és ez az idő legalább elég arra is, elhelyezkedjen előttem.
Mikor visszaértem, már a parkolóban várt rám. Azt akarta, hogy engedjem Mammont a felszínre, amire nyilván nemet mondtam, ezért belökött egy pecsétbe. Nem emlékszek pontosan minden részletére, de valamennyire le tudtam rajzolni, ott van valahol a lap melletted – elnagyolt mozdulattal intek irányába, hiszen nem vagyok biztos abban, pontosan merre is kell keresnie firkálmányomat.  – A pecsét felerősítette Mammont, eléggé ahhoz, hogy elnyomjon. Utána… nem tudom, hogy utána mi történt – hajamba túrva görnyedek előre, ismét megpróbálva emlékezni valamire, akármire, ami segíthet, de ahogy eddig, úgy most is csak fejem sajdul bele. – és itt van még ez is ráadásnak – pólóm sarkát feljebb húzva megmutatom a bőrömbe karcolt jelet, melynek funkciójáról ugyan nem világosított fel senki, de kitalálni, mire jó, nem volt nehéz feladat.
Próbáltam utánanézni mindennek, kitalálni, hogy tudom biztosítani az elzárását, de nem találtam semmit, úgyhogy beköltöztem ide, míg rájövök, hogyan tovább – halk sóhajjal kísérve mozdulatom széttárom karjaimat. Kíváncsi vagyok az előttem ülő angyal véleményére, bízok abban, eszébe jut valami, mi az én fejemben meg se fordult, de bármekkora legyen is a késztetés, nem sürgetem, annyi időt hagyok neki, amennyinek csak szükségét érzi.


 
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Cassael


☩ Történetem :
☩ Reagok :
264
☩ Rang :
Szeráf
☩ Play by :
Misha Collins
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Vas. Feb. 05, 2017 1:00 am
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next


Drake & Cassael
Difficult roads often lead to beautiful destinations
Kilétem felfedése jövedelmező taktikának bizonyul, momentumokkal később megérinti füleimet Drake hangja, noha kérése némiképp meglepődésre sarkall. Pillantásomat kimérten a kilincsre süllyesztem, ujjaimat sem átallom a hűvös fémre simítani, azonban úgy ítélem, aggodalomra s kételyre nincs különösebb okom, annál inkább mardoshatná bensőmet a félelem, ha mostanra sem szólalt volna meg a védelmembe fogadott vadász. Tehát, midőn engedélyét adta a belépésre, nem habozok tovább elfordítani a gömb alakra formált zárat, s benyitni a félhomály uralta helyiségbe.
Emlékezetemben még élénken él a szoba korábbi állapota, igazán körülnéznem sem kell, hogy tudjam, komoly változások történtek legutóbbi látogatásom óta. Szemhéjaimat enyhén hunyorítva tekintek oldalra, azon indíttatásomon felbuzdulva, azért megállapítsam a különbségeket, de hamarost megbánom ezen könnyelmű cselekedetemet, legalábbis a tényt, hogy mindeközben egy határozott lépésre is elszánom magamat, ugyanis az utamban pihenő vaskos könyvek nem ugranak arrébb, inkább szolgálják az akadály fogalmát, és késztetnek kis híján orra bukásra.
Egyensúlyom felett viszonylag hamar átveszem az irányítást, mielőtt csúfos esést alakítanék Wallenberg előtt, ám mindezek tetejében a felém hajított üvegre már a legkevésbé számítok. A halandók által zsonglőrnek titulált egyének tehetségét - vagy éppen tehetségtelenségét - imitálva dobálom ujjaim között a szerencsétlen italt, mielőtt biztos fogást találnék rajta. Mély, feszengő szusszanást engedek ki orrjárataimon a produkció zárásaként, annak előtte, végre meglelnék íriszeim a szoba közepén gubbasztó vadászt.
- Mit keresel még itt? - szegezem neki a legelső kérdést, amely előtörekszik káoszban fürdő gondolataim közül. Hangomból az enyhe frusztrációt kiűzni nem tudom, megnyugvásom érdekében tehát visszafordulok az ajtóhoz, hogy becsukásával kölcsönözzek magamnak néhány momentumot a lehiggadásra. Tenyerem még a simára csiszolt fa lapon nyugszik, mikor pillantásomat ismét magára vonzza az alkohol, amelyet más körülmények között meglehet, nem utasítanék el, viszont most nem érzek ellenállhatatlan késztetést a molekula ízű ital különös hatásaira. Amelyhez egyébiránt  ennek a példánynak a sokszorosa szükségeltetne, de ez már igazán lényegtelen.
- Nem, a hívásodra érkeztem. Biztos kívántam lenni benne, nem fenyeget veszély - szólalok meg újfent, valamivel békésebben, miközben felé mutatom arcomat, testemet, pusztán szemem világa, ami még mindég a kezemben szorongatott üvegen tengődik. - Köszönöm - teszem félre az egyik komódra, pótcselekvésként kifogásaim rendezésének idejére, merthogy jó hírekkel nem igazán tudok szolgálni a számára. Attól tartok, megfelelő magyarázatot nem kínálhatok fel, bármennyire is óhajtanám.
- Kutattam, de félek, a Mennyek tudása nélkül nem juthatunk sokra. Oda pedig még néhány nap, hogy feljussak - állok elő a szegényes feleletemmel, csalódottságom és szégyenem révén nem is szívesen emelném rá tekintetemet, ám különösképp fáradt hangja arra sarkall, döntsem le magamban a visszakozás hátráltató tényezőit, és kutassam fel alakját ismét a mocskos és roppant mód szennyezett helyiségben. Áldom is bátorságomat, ugyanis másodszori szemléletre bizony olyasféle részletek tárulnak szemeim elé, amelyek felett korábban minden további nélkül elsiklottam - bárcsak tudnám, miként.
Szemhéjaim újfent összehúzódnak, homlokomon az aggodalom és értetlenség ráncai vernek éket, tán még a szám is enyhén elnyílik - bizton realizálnám, ha figyelmemmel nem kizárólag Drake elszomorító látványának adóznék. A kérdés; mi történt, miért biztosította be magát ennyire, ott leng ezernyi gondolatom és feltevésem között, megszületésre mégsem jutnak, hiszen az elmém mélyén jól tudom, mi az oka a felhajtásnak. Ha mindehhez hozzávetem a képtelennek ható rendetlenséget, és a hangjából kiveszett színt, melyet minden ember születésétől kezdve magában hordoz, nem nehéz a következtetésre jutni, Mammon valamiféleképpen megerősödött.
- Mi? - tisztában vagyok vele, kérdésem ostobább nem is lehetne, megálljt parancsolni ugyanakkor lehetetlennek hat annak fényében, higgadt és összeszedett jellemem kezd megtörni az aggodalom és rettenet súlya alatt. Amennyiben emberből volnék, szitkozódások tengerét ereszteném a világnak, révén azonban, egészen mássá formált az Úr, pusztán mély sóhajjal, szemeim összeszorításával, és orrnyergem ujjaim közé csippentésével jelzem mélységes feszültségemet. Fejéhez vágnám legszívesebben, miért várakozott eddig a meneküléssel, miért adta meg a lehetőséget, a Lovasok egyik legrosszabbja meglelje búvóhelyét, ám mindezen szidalmaknak értelme aligha volna… Magamban tartom hát, újabb, mély sóhajjal megtöltöm emberi tüdőmet a szoba dohos levegőjével, majd pillantásomat Drake-re vezetem.
- És aztán itt hagyott? - lépek közelebb hozzá, gyanakvón méregetve alakját, kutatva rajt’ a változás legapróbb jeleit. Ő sem hiheti, némi só és víz meggátolja majd a démon előtörekedését, amennyiben elég erőt gyűjtött. Tán a csapda lassíthatja, viszont egy ilyen magas rangú förtelemnek gyermekjáték lesz kitörnie. - Meséld el, mi történt pontosan - kérem végül, és osztozva kényelmetlen helyzetén, letelepedek elé a földre, óvón vigyázva, az a gyér védelem se szenvedjen kárt figyelmetlenségem okán.


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
spiritual, celestial being

Never have I been a calm blue sea. I have always been a storm
Vendég
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
avatar


Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Szomb. Feb. 04, 2017 8:09 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2, 3, 4, 5  NextElcsesztem. Nincs jobb szó rá és mégis mit szépítsem? Sose vágyott tehetséggel keveredtem bele abba, mitől pont meg kellett volna kímélnem magam. A Halál rám talált, a napon, mikor utolsó alkalommal terveztem visszatérni ide és nem volt rest megosztani a bennem élő démonnal, miként veheti át az uralmat időnként testem felett, ki, ahogy arra számítani lehetett, boldogan élt is ezzel. Bele persze nem törődtem, nem vágtam a földhöz magam rögvest, elsiratva életem. Kerestem, informálódtam, amennyire csak tőlem telt, begyűjtettem a lehető legtöbb könyvet, minek a témához a legapróbb köze is volt, de találnom semmi hasznosat nem sikerült, mi némiképp visszavetette lelkesedésem. Azért, ahogy minden rosszban, úgy ebben is akad valami jó, mégpedig hogy tombolásom kezdete óta Mammon hozzám egyetlen árva szót se szólt. Hogy miért? Fogalmam sincs, de ha tippelnem kellene, azt mondanám, beszéd közben nem tudna kellő mértékű kárörvendő röhögést is produkálni, és azt fontosabbnak tartván, utóbbinak szenteli idejét inkább.
A kopogtatás hangja gondolataim mezejére erre a végszóra hatol be, de úgy teszek, mint aki megsüketült, beengedni a látogatót se igyekszek. Érdeklődésem kimutatva fejem is csak akkor emelem meg, mikor az ajtó túloldalán álló, hosszú percek múltán, meg nem próbálkozik neve elárulásával, mi éppen elég ahhoz, hogy meggondoljam magam és mutassak némi hajlandóságot észrevételére mégis.
Hát akkor gyere be! Nyitva van – kiáltok ki, kezemmel is hívogatón intve felé, mintha láthatná. A helyiség közepén elfoglalt pozíciómból nem mozdulok, türelmesen kivárom, míg eldönti, bejön, vagy hagyja magát elriasztatni a legutóbbinál legalább kétszer hatalmasabb káosz által. – Sört? – érdeklődöm udvariasan, amint egyértelművé válik, előbbi lehetőséggel él, s válaszát meg se várva felé hajítok egy üveget. Angyal lévén csak rendelkezik akkora reflexszel, hogy ne hagyja a földnek csapódni az irányába repülő tárgyat, ha pedig mégse… az se érdekel különösebben. A szoba állapotán sokat pár üvegszilánk és némi kiömlött ital nem ronthat már.
Igazán impozánsak az érzékeid, épp csak elkezdtem gondolkozni azon, hogy hívlak… – elhallgatok, mikor hirtelen eszembe ötlik valami. Összeráncolom homlokom és végigmérem az angyalt, így próbálván kitalálni, vajon tényleg az előbb felvázoltaknak köszönhetem jelenlétét, vagy ismét önkényesen döntött úgy, beugrik. Válaszra nem lelek, kiegészítem hát megjegyzésemet, több fronton is, ha úgyis belekezdtem. -, már ha nem magadtól látogattál meg. Remélem, vannak híreid. Jó híreid. Rám férne néhány – könyörgés is csillanna íriszeimben talán, ha nem lennék túl fáradt már ehhez is, észre bár az angyal úgyse venné ezt, mert mindenfelé nézek egyelőre csak rá nem. Végül, összeszedve magam, ajkaim közül kiszálló feszült sóhaj kíséretében pillantásom mégis vendégem felé vezetem. Nyilvánvalóvá vált bár előző látogatásakor, az emberekkel kapcsolatos dolgokban nincs tökéletesen képben, hangyányi esélyét se látom annak, elkerülte volna figyelmét a fejem fölött villogó képzeletbeli neontábla, mi szemérmetlenül hirdeti, valami gond van velem. Ha a tény esetleg nem lenne elég, nem pusztán pihenési célzattal hajtogattam törökülésbe magam ide, tetőtől talpig beöltözve, a csizmát is beleértve, a körém szórt só, az alám rajzolt démoncsapda és a kartávolságban billegő szenteltvizes homokozó vödör, amire a gyengébbek kedvéért egy keresztet festettem, is meglehetősen beszédes, úgy hiszem. – Megtalált – jelentem hát ki, csevegő hangnemben, mintha semmiség lenne. Kételkedek abban, bármilyen formában segíteni tud megoldani a problémát, de lévén olyasmit ígértem neki, beavatom, ha belekeveredek valamibe, nem próbálok titkolózni.


 
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Cassael


☩ Történetem :
☩ Reagok :
264
☩ Rang :
Szeráf
☩ Play by :
Misha Collins
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Kedd Jan. 31, 2017 7:47 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next


Drake & Cassael
Difficult roads often lead to beautiful destinations
~Mit látsz, amikor behunyod a szemed, Cassael?~
Tudatomban kristálytiszta visszhangot keltenek fivérem szavai, amelyek még viszonylagos békéjében a világnak születtek ajkaira. Emlékszem, hagyva magamat sodródni kíváncsiságával, szemhéjaimmal elzártam lehetőségemet az érzékelés ezen aspektusától, s inkább arra igyekeztem összpontosítani, ami az elmémben kavargott, elegyedett megállíthatatlanul. Csillagok káprázatos születése, univerzumok lomha tánca, végeláthatatlan, zöldellő mezők és vadul tajtékzó hullámok festődtek szemfedőim belsejére, pazar, színpompás virágok tódultak elő, és ohh, még az illatukat is egészen közelről éreztem. Az esőáztatta erdőség üde szellője simogatta az arcomat, füleimnek madárszó kedveskedett, míg bensőmet egyenest a Nap melengette.
~Harmóniát…~ Ezt feleltem, s akkor még rendületlen hittem, soha nem is lehet ez másképpen.
Ha a mai napon ismét erre kérne angyaltestvérem, többedszerre meggondolnám, eleget tegyek-e óhajának, mégis itt, ennek a szomorú, elhagyatott kis parknak a padján ülve úgy határozok, meglesem újfent, mi rejlik odabent.
A kozmikus por násza helyett feketeség, sűrű, fullasztó sötétség gomolyog elő, benne villámok csapnak fel, mélyéről pedig egyre hangosabb és fülsértőbb segélykiáltások, jajveszékelések tódulnak hallójárataimba. Káoszt… Ennyit látok csupán, kedvem sincs tovább szemlélni, azonban mégsem nyitom fel rögvest szemeimet, ellenben homlokomat ráncolva, fejemet enyhén oldalra hajtva próbálom megfejteni, mi kívánkozik oly nagyon előtörni ebből a zűrzavarból. Szavait képtelen vagyok megérteni, az általa keltett érzés ugyanakkor annál agresszívebb mód tör magának utat, míg hirtelen ki nem tisztul minden.
Látásom a szándékom nélkül tér vissza, mintha nem is én irányítanám humanoid testemet, de aztán végre kivirágzik bennem az igazság, s rádöbbenhetek, a káoszba elegyedő furcsaság nem az elmémben táncoló gondolatok voltak, hanem valakinek a hívása. Drake hívása, hogy pontosabb legyek, noha ez sem egészen konkrét, révén nevemet még nem ejtette ki. Ám okán annak, angyallá formált az Úr, pusztán már az indíttatást is képes vagyok megérezni.
Biztos abban, valóban a jelenlétemet kívánja, nem lehetek, mégsem kockáztathatom meg, hanyagságom okán vajmi olyan történjék vele, mely visszafordíthatatlan. Ezért hát félreejtve mélyenszántó merengésemet a világon, kitárom éjfekete szárnyaimat, s tüstént útnak indulok.

Távol annyira nem voltam lakhelyétől, hosszadalmassá váljék az utazás, számomra persze, hiszen ha úgy akarom, mások ebből nem érzékelnek semmit. És ezúttal sem óhajtom másképpen, reszkíroznám azzal, lemaradok valami igazán fontosról. Szobájába ettől független nem jelenhetek meg csak úgy, az azt körbelengő védelem tán még indíttatásomban is meggátolna, nemhogy a tényleges próbálkozásban. Ezért magamra öltve az emberek legáltalánosabb megoldását, az ajtóhoz sétálva magabiztosan bekopogok. Korábbi tapasztalatom alapján sietős fogadtatással nem számolhatok, de a türelem nagy erényem, amennyiben nem sürget semmiféle szükség.
Néhány napja csupán, hogy meglátogattam a vadászt, bosszant is tán egy kissé, még mindig itt tartózkodik mindennemű figyelmeztetésem ellenére. Haragot természetesen nem érzek, elég pusztán arra gondolnom, az én oldalamról sem jutottunk előrébb az ügyünkben. A Mennyekbe feljutni manapság a kifejezés leggyöngébb értelmében is körülményes; meglelni egy angyalt, aki bizalmasa Gabriel katonáinak, mégis rájátszik mások kezére, rettentő nehéz, megszervezni aztán a feljutást, és mindehhez kölcsönözni egy biztonságos kaput, szinte lehetetlen. De azért nem teljesen kivitelezhetetlen. A napokban bizonyosan megtehetem a látogatásomat, onnantól kezdve óvatosságomon és leleményességemen fog múlni, épségben visszatérjek, s még csak nem is üres kézzel.
- Cassael vagyok - tudatom vele félhangosan, ugyanis nevemről süt angyali voltom, bonyodalmakat pedig nem kívánnék magamnak a környező emberekkel, esetleges vadászokkal, ám tekintélyes mennyiségű pillanatok teltek el azóta, hogy megérkeztem, s választ eddig még nem kaptam.


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
spiritual, celestial being

Never have I been a calm blue sea. I have always been a storm
Vendég
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
avatar


Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Hétf. Jan. 30, 2017 1:58 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2, 3, 4, 5  NextA természetfelettinek esélye se volt befészkelni szívembe magát, mióta róluk tudomást szereztem, nehezményeztem jelenlétüket. Az embereké, az állatoké a Föld, más lénynek jelen lenni itt nincs joga, a legjobb az lenne mindenkinek, ha visszatérnének otthonukba, ha többé egyetlen tagjukkal se igyekeznének megkeseríteni egyébként se egyszerű életünket. A démonok puszta említése is igénybe veszi idegeimet, de az angyalok azok, kik miatt különösen elönti a vörös köd fejem. S mégis, nem csak pusztán beengedtem faja ezen tagját szobámba és némi bizalmat szavazva neki hajlandóságot mutattam meghallgatására, de komolyan gondoltam azt is, bármily gyűlölt csoportból származzon is, nem akarnék rosszat neki, nem kárhoztatnám arra, hogy egy démont kelljen őriznie magában, vállán a terhével annak, bármikor átveheti az irányítást felette és kezeivel onthat ki életeket.
Valóban könnyebb lenne néha, ha kevesebb érzés tombolna bennünk – értek vele egyet kivételesen. –, ugyanakkor éppen ezek miatt vagyunk… emberiek – megbántani nem akarom, célom nem megsértése ezúttal, pusztán azt állt szándékomban tudatni vele, épp az érzéseink húznak akkora szakadékot közénk és a démonok, angyalok közé.
Köszönetére mosollyal, bólintással válaszolok. Kétkedése, bizonytalansága nem ér meglepetésként, nem feledkeztem arról el, eddig minden ponton igyekeztem kiemelni negatívumait, de bízok benne, idővel elhiszi, ezt őszinte dicséretnek szántam.
Titkolózása megértő fülekre talál, jól tudom, miért nem akar megosztani fajáról többet, mint amivel tisztában vagyok már és biztos vagyok abban is, bár lényegesen kisebb fenyegetést jelentek rájuk, mint a bennem lakozó démon, döntésének nem kizárólag ő az oka. Ha korábban felé mutatott viselkedésemből fakadón úgy találja, habozás nélkül felhasználnám az általa átadott információkat ellenük, tévedésben nem él. Hatalmába kerít a csalódottság mégis, oly hirtelen és erőteljesen, hogy elrejteni nem tudom.
Szapora pislogás első mozdulatom váratlan szavai hallatán. Legyőzésükben bár nem segít, mégis elképeszt, hajlandó lenne megmutatni nekem, miként gyógyítják meg sebeiket. Meredek csak rá néhány pillanatig, nem tudván eldönteni, komolyan gondolja tényleg, vagy csak szórakozik. Normál esetben utóbbira voksolnék, de nem hiszem, viccelődésre pazarolná idejét, biztos abban se vagyok tulajdonképpen, érti–e egyáltalán a humort, lassan bólintok hát, elmosolyodva.
Kíváncsi vagyok rá. Köszönöm – azon meglátására véletlenül se ebben a szobában mutatja majd be, egyetértően hümmentek. Leszedni néhány perc kedvéért a védelmet nem akarom, túl sok munka lenne visszatenni őket utána, mindemellett úgy hiszem, neki is egyszerűbb lenne egy sokkal semlegesebb területen. – Pedig ezt a szokást nem ártott volna megtartani – megjegyzésem részben szánom csak viccnek, indokát ennek ő is értheti talán, látva a „remekműveket”, mikre nincs szükségem egyáltalán, inkább csak zavarják szemeimet, bele se gondolva igazán, mit teszek, fel is ajánlom neki, elviheti akármelyeket. Meglepettsége váratlanul nem ér, nyilvánvalóan nem keltettem adagozó típus látványát, az ellenben, felajánlásom nem pusztán elfogadja, de meg is fontolja komolyan, melyik szobrot válassza, egészen elképeszt. Kellemetlen érzés telepszik meg gyomrom tájékán, ahogy eszembe jut, nem is enyém, mit osztogatok, de elhessentem végül a késztetést, megosszam ezt vele és válogatását némán figyelem tovább.
Ugyan, ez csak egy ronda dísz. Még csak nem is veszed hasznát – zavart tarkóvakargatásom követőn legyintek egyet, mintha valóban nem hatott volna egyáltalán meg az angyal hálája.
Meglátjuk – sóhajtok halkan, nem utasítva el teljes mellbedobással ajánlatát, de nem is egyezve bele igazán. Bizalmam nem virágzott még ki tökéletesen, annak ellenére is akadnak még kétségeim, viselkedése, mondandója alapján erre nincs okom, mindemellett gondjaimmal egészen mostanáig egyedül birkóztam meg, hatalmas változást jelentene részemről valaki más figyelmét is felhívni erre, még ha igaznak, átgondoltnak tűnik is ajánlata.
Tudom – legfontosabb feladatunk a kutatás most, tulajdonképpen jelenleg ez az egyetlen dolog, amit megtehetünk. Nehéz lesz, fárasztó, hálátlan is talán, feladni a legelején nem fogom mégsem, hiába vagyok tisztában vele, ugyanakkora az esélye legalább elbukásunknak, mint annak, sikerül rátalálnunk bármire, mi hasznos lehet. Egyszerűbb, gyorsabb művelet lenne az, ha másokat is beavatnánk, hajlandó erre nem vagyok, legyen szó emberről vagy angyalról, így is többen tudnak rólam, mint akartam.
Az emberek irtása lenne a megfelelő igazság? – mordulok rá, eleget téve fellobbanó haragom unszolásának, abbahagyva sebe ápolását is arra az időre, míg képes nem vagyok visszanyerni nyugalmamat. Az angyalok iránt táplált ösztönös bizalmatlanságom és utálatom ellenére nem hiszem valójában, úgy gondolta ezt tényleg, ahogy az hangzott a felszínen. Máskülönben miért törné magát, hogy segítsen nekem? Vissza is fordítom hát figyelmem vágására, felszisszenését követően óvatosabban fertőtlenítve le minden pontját, míg úgy nem ítélem, megfelelő időt szántam erre a lépésre. Gondosan kötözöm be ezután, nem túl szorosan, de nem is annyira lazán, hogy néhány mozdulat miatt lehulljon a géz.
Nem? – meglepetten kapom felé pillantásom, nem tudván hova tenni hirtelen, miért tiltakozik ismételten, mikor véleményem épp az Ő épsége megőrzését tartotta szem előtt. – Legyen, ahogy akarod, de ne hagyd felkoncoltatni magad – figyelmeztetem, hiába vagyok vele tisztában, maga is jól tudja, lebuknia nem lenne épp okos lépés. Kitartok azon véleményem mellett továbbra is ugyan, itt is képesek lennénk előbb–utóbb megoldást találni, vagy rájönni arra, a legegyszerűbb és legkézenfekvőbb módszer lehet az egyetlen, mivel a démon randalírozását örökre megszüntethetjük, az angyalok otthonában a szükséges információ gyorsabban meglelhető talán.
Akárcsak azt, hogy egy lovas. Minden bizonnyal akad – néhány másodpercre hüvelyk–, és mutatóujjam segítségével összehúzom a bőrt homlokomon, mély sóhajt is szabadon engedve. Nem vágyok a szükségesnél többet foglalkozni azzal, mi a legutolsó lehetőség, mi eszembe jutott, megosztom vele mégis, hogy tudja, elmenni bármeddig hajlandó vagyok a démon leállításának érdekében.
Különös reakcióra nem számítottam, elképedőn meresztem hát szemeim rá, amint nevem lehullik ajkairól. A megszólítással nincs bajom, szigorú, komoly hangja az, mi felkelti figyelmem.  – Cassael, a célom nem a halál, minden erőmmel azon leszek, hogy olyan megoldást találjunk, aminek a következménye nem ez lesz. De jogom van szabadon rendelkezni sorsom felett és élek is majd ezzel, ha szükségét érzem – a pumpa ezúttal nem kezd mozgolódásba bennem, hangom, tartásom nyugodt, bizakodó. Remélem, képes lesz kiszakadni komfortzónájából annyira, megértse indítékom, annyira legalább, meg se kíséreljen beleavatkozni dolgomba, ha az aktualitását elnyeri.
Nem áll szándékomban találkozni vele, de szó nélkül nem is léphetek le – nehezebbé tenni mindent nem akarok, tökéletesen egyetértek azzal is, el kell kerülnöm a Halált, amíg csak tehetem, hiába tiltakozik a menekülés ellen minden porcikám. Néhány nap csupán, ennyit kérek, ennyire van szükségem, hogy az áttelepedéshez mindent előkészítsek. – Nincsenek – kuncogás szakad fel belőlem, megakadályozni nem tudom. Kérdése komoly, jogos, s mégis, oly nevetségesen lényegtelennek hat beszélgetésünk eddigi fonalához képest. Hosszú másodpercekig képtelen vagyok visszanyerni az uramat arcom izmai felett, inkább tenyerembe temetkezek, míg elég nyugodtnak nem érzem magam ismételten ahhoz, hogy torkom megköszörülését követőn ismét az angyalra nézzek. – Bocsánat – nem tettem bár semmi rosszat, fogalmam se levén, mekkora az esélye annak, sértésnek veszi előbbi jelenetemet, elnézést kérek inkább, jelezve vele, negatív szándék nem lebegett előttem.
Hálával telt megértéssel biccentek válaszára. Kidobni nem akartam valóban, társasága nem olyan kellemetlen, mint ahogy azt korábban gondoltam, visszatartani se áll szándékomban figyelmességében. Jót is tesz talán nekem, ha élvezhetem egy kicsit a valódi, magányos csendet. Mielőtt azonban útnak ereszteném, megkérem, várjon néhány röpke percet. Összeírok neki minden helyet, hol veszélybe kerülhet, ha tudomást szereznek fajáról, s miket ennek köszönhetőn jobb lenne elkerülnie.
Szerencséd van, hogy könnyedén megúsztad. Ugyan, az én érdekem is, hogy ne essen bajod – megrántom csak vállam, nem gondolván azt, a köszönetnyilvánítást túlzásba kellene vinnie. Igaz az is mindemellett, őszinte bizalmammal tüntettem ki, hogy ezen információkat kiadtam neki, mivel remélem, vissza nem él. – Hívlak majd, ha találtam valami hasznosat – meglehet, akkor is, ha szükségem van rá, mit tud is talán, hiába nem mondtam ki. Az ajtó felé kezdem közben terelni, nem erőszakosan, csak finoman, jelzésértékűn. Nem sürgetem, kivárom, míg átfutja magában ismételten, elmondott–e mindent, mit tervezett és távozik önkéntesen. Bejáratom biztonságosan bezárom utána, majd visszatérek korábbi helyemre, kiélvezni azt, mi nyugalmamból még maradt.


 
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Cassael


☩ Történetem :
☩ Reagok :
264
☩ Rang :
Szeráf
☩ Play by :
Misha Collins
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Szer. Jan. 18, 2017 8:56 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next


Drake & Cassael
Feathers appear when angels are near
Hogy komolyan meglepne kijelentése, azzal őszintén túloznék, jól tudom, az emberek empatikusságuk révén gyakorta még az elleneiknek sem kívánnának kínkeserves szenvedést, ám Wallenberg esetében? Elég magyarázat önzetlenségére a tény maga, elméjének és lelkének nyugodalmát feláldozva elzárta testében a Halál cinkosát. Azonban még mindég úgy vélem, ha a lehetőség megadatna, egy angyal könnyedebben birkózna meg a teherrel, s feláldozhatóságunk sem természetesebb jelenség annál, mint mikor a halandók észrevétlen eltaposnak egy bogarat. Önámítás lenne azt állítani, a huszonöt év leforgása alatt nem kísértett meg a melankólia, viszont olykori gyötrő gondolataimnak semmi köze a puszta tényhez, egy átlagos angyal hiánya nem rendítené meg az univerzumot. Persze, mindez elmondható az emberekről is, ám mégis, mi értük vagyunk, s az ilyen nemes lélekkel megáldottakért foggal-körömmel kell, kellene küzdenünk.
- Sokszor rendkívül irigyellek benneteket, amiért ennyi mindent és ilyen mélységekben tudtok érezni, én hosszú küzdelmek árán is legfeljebb a felszínt kapargathatom, mégis… Olykor előnyötökre válna az egyszerűség - állapítom meg, két kézzel ölelve magamhoz a pillanatnyilag megtelepedett nyugalmat, amelynek illékony voltáról már nem első ízben bizonyosodnék meg beszélgetésünk alatt. Ezért is fogadom gyanakvással a viselkedésemre tett kijelentését, s bizonyára érzelmeim felett sem uralkodok megfelelőképp, máskülönben nem magyarázkodna indítékát illetően. Továbbra sem ámítom magamat, de ennek ellenére meg kell valljam, jól estek szavai.
- Ez esetben… köszönöm - felelem, bizonytalanságomat még nem teljesen űzve ki hangomból, éppen kapóra jön ezért témánk egészen más irányban történő alakulása. Igaz, feltámadóban leledző önbizalmam ezúttal sem él hosszan, Drake nyíltan kimutatott csalódottsága ismét megtalálja útját az emberibb oldalam felé, amely olybá tűnik, képtelen ellent mondani a halandók óhajának, főként, ha fajtájuknak effajta ékes példányai gyakorolnak rám nyomást. Természetesen tisztában vagyok vele, további gyengeségeinket kikotyogni badarság lenne, s komoly veszély testvéreim számára, azonban bizalmam halovány meglegyintése talán még nem okoz kárt senkinek.
Mielőtt megszólalnék, azért újfent átgörgetem elmetekervényeim között az esetleges hátrányokat, tekintetemet mindez idő alatt a földön pihentetve kitartón, de miként nem látom akadályát egy, a kiiktatásunk szempontjából kevésbé jelentős tulajdonságunk megosztásának, újfent megtalálom pillantásommal a vadászt.
- Nos… ha kíváncsi vagy rá, talán megmutathatom egykor, miként gyógyítjuk magunkat. Itt persze nem, legalábbis nehézkesen a szoba kitűnő védelme okán - futtatom végig íriszeimet a rendetlen helyiségen, amelynek hozományaként felfedezem végül a polcokon sorakozó díszeket. Érdeklődésemnek képtelen vagyok gátat szabni, félreejtve minden korábbi, egyéb gondolatomat, tudatomnak világával kizárólag a különös tárgyaknak adózok. - Ohh… Sokat változott a világotok. Néhány évszázada, ha valaki effélét alkotott volna, tán még máglyára is vetitek - közlöm, nehezen rejtve véka alá szórakozottságomat. Természetest nem egykori módszereikben lelem kedvemet, csupán a tényben, miféle szabadságot találtak maguknak a halandók az utóbbi időkben. Drake ajánlata viszont kétségtelenül meglep, vissza is kapom tekintetemet a szobrokra, hirtelenjében el sem tudva határozni magamat, melyik váljék leginkább a kedvemre. Bizonyosan tévedtem abban, tulajdonát nem képezik ezen darabok, máskülönben nem osztozkodna rajtuk ily barátian. Nagyvonalúságát becsben tartva tehát, komoly megfontolás alá vetem a döntést, mielőtt elemelném a legelsőt, melyre korábban ráböktem. Méretében ez bizonyul a legkisebbnek, kényelmesen eltehetem hát majd, ám egyelőre ismerkedni kívánok az ajándékkal, amelyet kaptam.
- Igazán lekötelezel - fordulok a vadász felé egy hálálkodó mosoly kíséretében, mielőtt tovább szemlélném az alaktalan tárgyat. Hosszú pillanatokig forgatom ujjaim között, mielőtt kabátom zsebébe süllyeszteném, hogy aztán újdonsült lelkesedéstől duzzadva kerekedjek fel Drake szobájának felfedezésére. Túl sok érdekességet nem találok persze, azonban kutakodásom célja nem is feltehetőleges titkainak, rejtegetni valóinak leleplezése volt, pusztán ártatlan kíváncsiság használati tárgyai iránt. Révén, hamar végzek és meg is unom fiókjainak ki-be húzogatását, ismét a közelébe sétálok.
- Vannak előnyeik az angyaloknak - állapítom meg kijelentése nyomán, mellyel vetekedni aligha lehetne. - Nem csupán a pecsétre értettem, ha problémád adódna, ne félj tájékoztatni - biccentek felé, élt adva ajánlatom komolyságának, ugyanis, ha valami kiderült iménti kutakodásomból, az nem más; teljesen egyedül birkózik meg nap, nap után a nehézségeivel. Sok minden érzésben nem tudok osztozkodni az emberekkel, ám a segítség hiánya, az elveszettség nagyon is ismert fogalom a számomra.
- Értem. Attól tartok, amiképpen te vadászként, úgy én Isten katonájaként nem igazán remélhetek ilyesmit. Furcsa is lenne elképzelni, karba tett kezekkel figyeljek, mikor oly sokaknak van szüksége a segítségre - jegyzem meg, szusszanva egy aprót, mintha legalábbis ezáltal lehessegethetnék egy keveset a vállaimat nyomó teherből. Nem panaszkodhatok persze, többségét magam gyűjtögettem gondosan, de ha nem állna a világ a pusztulás szélén, bizonyosan egyszerűbb lenne a dolgom. - Rendben van, számíthatsz erre, amennyiben módomban áll tudatni veled. Egyelőre viszont az informálódás a célom kizárólag - mormogom, mialatt az asztalt figyelem eltűnődötten. Egyszerűbbnek hangzik, mint kivitelezni, sajnos attól tartok, a Mennyek meglátogatását sem fogom ennek köszönhetőn elkerülni. Vannak még nyilvánvalóan, akik meglapulva ugyan, de a jó ügyet szolgálják, inkább az észrevétlenség fog gondot okozni. Mást magam helyett azonban mégsem küldhetek, sem embert, sem angyalt, legfőképpen, mert bizalmat ebben senkinek nem tudnék szavazni.
Gondolataim közé tökéletes pillanatban ékelődik ezalatt Wallenberg kérdése, s bár kellemetlen, a valóságot elferdíteni nem célom.
- Mondhatni. Másképpen volt ez egykoron, de manapság végítélet a nem megfelelő angyalba vetett bizalom. Nézeteimen pedig nem osztozkodnak túl nagy örömmel fivéreim s nővéreim, meglehet, ők látják megfelelőképp az igazságot - tűnődök el, későn realizálva már, talán túl sokat és érdektelent fecsegek, míg a vadász a sérülésem ellátásán ügyködik. El is halkulok egy időre, eltemetkezve keserű meglátásaim alatt, legalábbis, míg bőrömet végig nem marja a fertőtlenítést szolgáló folyadék. Váratlansága okán nem tudom elnyomni önkéntelen reakciómat, az sem kizárt, az erőmet minimálisra csökkentő pecsétek okozzák tűréshatárom és önkontrollom hanyatlását, mindazonáltal bocsánatkérést nem várnék. Emígy is hálás lehetek, gondot fordít egyáltalán a vágás ellátására védencem.
- Semmi gond - tudatom vele, a beállott csend végett némileg elmélyült hangon, míg tekintetemmel áthatón keresem az övét, nem egyéb célból, minthogy tudassam vele, valóban nem okozott tettével komoly problémát. Túl sokáig mégsem kutathatom zöldes színben játszó íriszeit, pillantásom lassan a szájára siklik, s noha a mögüle örvénylő levegőt nem láthatom, azért kitartón keresem a varázslat nyitját, melynek okán rohamosan enyhül az alkaromat mardosó fájdalom. Alig eszmélek hangjára, miként ismét megszólal, előbb tűnik fel ajkainak mozgása, semmint a fülemben csengő szavai.
- Nem - mondok ellent ismét, mintegy már ösztönből fakadón. - Talán igazad van, odafent bizonyosan nagyobb tudásra tehetek szert, mint idelent. Meg tudom oldani - biztosítom róla, ha nekiveselkedek az ügynek, nem fogok kudarcot vallani. Kétségtelen, a Földön nagyobb biztonsággal számolhatnék, mégsem tudnám hirtelenjében hol kezdeni a kutatást. A démonokat, angyalokat kihallgatni hosszadalmas folyamat lenne, s attól tartok, Drake-nek nincsenek már felesleges hónapjai hátra, hogy nyugodalmasan kieszeljük a megoldást. A Halál a nyomában van, ha megtalálja, félő, a vadászban rejlő démon problémáját csettintésre meg fogja oldani.
- A nevét legalább most már tudom. Róla is folytatok ennek fényében kutatást, a szokásosaktól eltérő gyengesége bizonyára neki is akad - bólintok egyet, rendszerezve elmémben a tennivalókat, noha félúton mintha fehér leplet borítottak volna a tudatomra, olyan hirtelenséggel hasít belém az utóbbi kijelentésében hordozott ostobaság.
- Drake… - szólítom meg elkomolyodott, mély hangon, nem tágítva róla tekintetemmel. Belátom, a démon túlélése nagy csapás lenne a világnak, de az még nagyobb nekem, ha vele együtt veszne a halandó is. Tisztában vagyok vele, lelke bizonyára a Mennybe kerülne, azonban egy ember számára mégis csak idelent valósul meg az igazi élet. A felhők között csupán tökéletesített másolatát élhetik újra az idők végezetéig, én pedig nem ezért óhajtom kockáztatni a létezésemet. - Nem fogom engedni, hogy így történjen. S amíg megoldást nem találunk, te is a „mennyei könyvtár” kínálatát fogod bújni, amint elhoztam a szükséges olvasmányokat - közlöm vele ellenvetést nem tűrő hangon. Türelmemnek hosszadalmasan szokása kitartani, fölényesen viselkedni sem szívlelek, ellenére annak, létezésem hosszát egy halandó sem bírná ésszel, viszont, amennyiben valami a céljaim elérésének útjába áll, nem vagyok kegyelmes. Drake halála, sőt, már pusztán a gondolata is akadályként manifesztálódik tudatomban, nyilvánvaló, elfogadni nem fogom.
Sokáig azért mégsem tartanék ki szigorral telt megnyilvánulásaim mellett, haragra gerjeszteni cseppet sem szeretném Wallenberget, ennek dacára újabb feleletét hallva megül bennem a hitetlenkedés.
- Hogy érted ezt? Amíg okosabbak nem vagyunk, célszerű lenne elkerülnöd a találkozást a Lovassal - pislogok rá, egy pillanatig sem leplezve mélységes értetlenségemet és megrökönyödésemet a téma kapcsán. Legalábbis, míg tudatomba nem férkőzik egy igen csak emberi probléma, egyúttal indok megmagyarázhatatlannak tetsző konokságára. - Pénzügyi gondjaid volnának? - szűkítem össze szemhéjaimat, szemérmetlen kutatva Drake ábrázatát az igazság megtalálásához. Hajlamos vagyok elfeledkezni arról, a világ végének küszöbén sem tántorodnak el a halandók anyagiasságuktól, mintha a legvégén bármit is számítana, éltükben miféle vagyont kapargattak össze.

Nos, faggatózásomat még napestig folytathatnám, azért mégis tekintettel szeretnék lenni a vadász elméjére telepedett békére, s amannak jótékony hatására. Szüksége lesz az erejére, hiszen a gondoknak még csupán az elején járunk.
- Tiszteletben kívánnám tartani a nyugodalmadat - felelem, biztosítva róla, én sem szeretnék azonnal távozni, hiszen szó se róla, mindég örömmel töltöm időmet az emberek társaságában, azonban erre remélhetőleg még bőven lesz alkalmam. Természetesen az általa óhajtott egy percet még kivárom, érdeklődőn figyelve, amint ismét a szekrények között, pontosabban rajtuk kutat. Előzékenysége nem várt formát ölt, miként átnyújtja számomra az imént még ceruzával koptatott papírost. Meglepettségemet, ha kívánnám, sem tudnám leplezni, sem az utána következő, hálás mosolyomat.
- Igazán figyelmes tőled. Az egyik helyet már felfedeztem, s bár komolyabb gond nem kerekedett, szívesen elkerülném a hasonló helyzeteket - magyarázom elcsöndesedve, miközben a cetlin nyugvó neveket olvasom. - Köszönöm - tekintek végül fel Drake-re, és noha eltökéltségem, elveim másra ösztökélnek, mozdulásom mégis nehézkes.


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
spiritual, celestial being

Never have I been a calm blue sea. I have always been a storm
Vendég
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
avatar


Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Vas. Jan. 15, 2017 5:26 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Hát nem áll, de ha másképp lenne, se kérnélek meg rá – bármit érezzek is az angyalok iránt, őket se kárhoztatnám ilyen sorsra, különös tekintettel fajuk ezen tagjára. Nem hiszem biztosan, mindenféle önös érdek, komoly hátsószándék nélkül érkezett, az nyilvánvaló, segíteni vágyik valóban, ezen alapuló hálám nem is engedné hát olyan sorsra kárhoztatni, mi osztályrészül nekem jutott. A démon bennem az én felelősségem egyébként is, magamba zárása saját döntésem, nem kényszerített senki erre, nem álltak mellettem, fegyver csövét illesztve fejemhez. Meggondolatlanság volt? Hát persze, de most már mindegy, a távlatból azon hiába siránkozok, mit kellett volna inkább tennem, hasznosabb a megoldáson törni fejem.
Nem gúnyolódok – sietek védelmemre gyorsan, arckifejezése beszédes változása láttán. Hibáztatni nem tudom, ittléte alatt nem egyszer ejtettem el sértő megjegyzéseket, ezúttal azonban kizárólag őszinteséget láthat csillanni szemeimben.
Úgy gondolod? – csalódottságom elrejteni nem tudom, hiába akarom. Reménykedtem abban, jelenlétének egyéb pozitív vonzata is lesz, megoszt velem néhány hasznos információt az angyalokról például. Ujjal mutogatni, sértődöttet játszani ezúttal sincs okom, jól tudom, önön elutasító viselkedésem és Mammon állandó jelenléte épp elég ahhoz, titkolózása jogos legyen. A helyében átgondolnám én is többször, mit osztok hallgatóságommal meg, különösen, ha az nem csak rám, hanem fajom egészére jellemző, s minek tudatában bennük kárt is tehetnek.
Témánk elásását követőn, rövid időre elvesztem vendégem irányába érdeklődésem, meglepett pislogással kapom hát felé tekintetem, kérdése hallatán. Szemeim végigfutnak a közelében heverő díszeken, mik egész nyilvánvalón nem képezik tulajdonom, a szobához járó nem kívánt bónuszok mindössze, nem tudva azonban ennyiből, érdeklődése pontosan mely darabokra vonatkozott, kíváncsian emelem meg szemöldökömet. – Melyikek? – íriszeim habozás nélkül követik mutatóujja irányát, végigmérve annak vonalában terebélyesedő alaktalan akármit, minek még színvilága is egészen elképesztő mértékben nélkülözi a jó ízlés leghalványabb hányadát is. – Attól tartok pedig, a készítője épp ilyen célt szánt neki – szórakozottan felhorkantva nézek végig ismételten a kínálaton, miket minden kétséget kizárólag ugyanazon, művésznek csúfolt alak készíthetett, figyelembe véve egyazon különbséget köztük és minden között, mi szépnek nevezhető. – A tiéd lehet bármelyik – teszem még hozzá, igyekezvén rendkívül nagylelkűnek látszódni, s nem mutatni azt, repesnék örömömben, ha néhány darab nem olyan rejtélyes körülmények között felszívódna.
Némán figyelem Őt néhány másodpercig, emésztve szavait, mielőtt apró, de határozott bólintással jelezném megértésemet. Egyet vele tökéletesen továbbra se értek bár, időnket pazarolni elvetélt, felesleges ellenkezésre nem célom, ha segítsége hasznosnak bizonyul majd, örülnöm kell egyébként is idővel annak, áldozatom lényegesnek tartotta, nem pedig bárki által bevállaltnak, ahogy azt tettem én magam.
Pecsétje rég nem élvezhetett nyugalommal áld meg, ha másért nem is, már ezért megérte beengednem otthonomba, akárcsak az, előlegesen szavaztam annyi bizalmat neki, hogy hagytam falamra rajzolgatni. Motoszkálását, fiókjaim mozgásának jellegzetes zaját hallom bár, ezzel a legcsekélyebb mértékben se foglalkozok most, még csak ki se mutatom, feltűnt volna ebből bármi. Érdekeset, értékeset ott úgyse talál, s azt egyébként se gondolom, mindezt mindössze azért tette, hogy kényelmesen meglophasson. Jelenlétét kizárva elmémből teljesen, lehunyt szemekkel élvezem hát ezen ritka, már–már tökéletes perceket.
Milyen kényelmes – dörmögöm szinte elégedetten, hallatán annak, ha szükségem lenne ismételten a csendre, mihez Mammon ideiglenes háttérbe szorításával juthatok csak, lévén a jelet nem kértem, elég csak szólítanom az angyalt. Sokat használni ezen lehetőséget szándékomban nem áll, megakadályozván bármiféle függőség kialakulását, megkönnyebbülés, hosszú köröket futnom nem kell, ha úgy érzem majd, józan eszem megtartásához éppen ez kell.
Nem kifejezetten a hála a lényeges, inkább a nyugalom, meg a kevesebb veszély – biztos vagyok benne persze, nagyobb arányú tapasztalat nélkül is, előbbi is megéri a tőlem való távolság tartását, utóbbi kettő se elhanyagolható tényező, ha valaki normális, vagy annak ható életre vágyik.
Jó. Tudni szeretnék minden fontos lépésről mindazonáltal, már ami előtte nem titok – mutatóujjammal homlokomra koppintok, jelezve ekképp, bár kíváncsi vagyok összes megsegítésemre tett mozzanatra, ostoba teljesen nem vagyok, jól tudom, akadhatnak olyan részletek, mik jobb, ha Mammon fülébe nem jutnak el. Pillanatnyilag bár átvenni az uralmat fölöttem nem képes, megváltozhat ez bármikor, a megszerzett információkkal visszaélni pedig nem lenne rest. – Nem szokásod csapatban dolgozni? – hagyom felszínre bukkanni kíváncsiságom, miután kifejezéséből való olvasásra tett minden próbálkozásom kudarcra ítéltetett. Nehéz dolgunk lesz különösen, ha ebben nem tévedek, lévén magam is jobb szeretem egyedül intézni dolgaimat.
Ezt nem vitatom – dörmögöm csendesen, néhány másodpercig szemezve még a mély vágással kezén, de nem merülve el gondolataim kavargó folyamában ismételten, így ezt követőn újabb felszólítás nélkül is megkezdem végre tényleges kezelését kezének. – Bocsánat – izmai rándulását, szisszenését érzékelvén reflexszerű bocsánatkérésem mellett meglepetten rezzenek össze. Tudtam persze jól, kegyetlenül csíp a fertőtlenítő, azt hittem valamiért mégis, zavarni Őt ez nem fogja úgy, ahogy egy embert tenné. Kellemetlenségét enyhítendő, s próbálandó jóvátenni némiképp újabb jelét felelőtlen előítéletességemnek, előre dőlök, miközben kezét ajkaim felé mozdítom. Óvatosan fújok bőrére, gyorsítva a folyadék száradását, a maró hatás múlását, újra és újra megismételve ezt, míg végére nem érek a seb tisztításának.
Igyekezzünk információt szerezni máshonnan akkor – mindenáron elérni, visszamenjen a Mennybe, nem akarom, különösen, ha veszély fenyegeti ott. Jobb ötletem ennél nem volt ugyan arra, miként indul be gépezetünk, az is igaz, ilyen mélyreszántó kutatást, mire most lenne szükségünk, eddig nem végeztem még, akadhat hát rengeteg lehetőségünk, mire nem gondoltam eddig.
A démonról én se tudok sokat, folyamatosan jár a szája ugyan, de egyből cipzár van a száján, ha valami fontosról kellene beszámolnia. Rólam tőlem is informálódhatsz, nem áll szándékomban titkolózni. Jól véled. Mammonnak pusztulnia kell, ha ez csak a halálommal megoldható, hát legyen – abban a pillanatban, hogy vadásznak álltam, elfogadtam, csendesen megöregedni, ágyban, párnák közt elmenni lehetőségem nem lesz. Sokaknak ez a vágya talán, hazugság lenne részemről azt állítani, bánom, hogy így alakult. – Nem mehetek el innen csak úgy – megértem bár álláspontját, s igazat is kell adnom neki, a legokosabb lépés az lenne, ha rögvest szedném sátorfámat, meg se kockáztatva az összefutást a Halállal. Ez azonban ideiglenes megoldásnál nem lenne több, a Lovas megtalálna ismételten úgy is, hátralévő életemben menekülni pedig nem vagyok hajlandó.
Köszönetét biccentéssel fogadom, arcáról nem véve le pillantásom, páholyból nézem hát végig, ahogy megérti, szobám tisztasága mindössze kifogás volt és pajzs, hogy bevallanom ne kelljen, sebe ellátására okom véletlenül se az volt, hogy megakadályozzam egyébként is koszos bútoraim és szőnyegem összevérzését.  
Remélem, igazad van a kedvező hatással kapcsolatban – magamra nem szívesen gondolok gyenge porhüvelyként, hitem elvesztésére hiába volt már példa, ugyanakkor, bár előszeretettel vágok ezzel vissza neki, jól tudom azt is, Mammon se a tehetetlen démonok táborát erősíti. Bízok abban mégis, erejét vissza nem nyerte annyira, hogy azzal a pecsét hatásának idejére negatívan hasson.
Nem akarlak mindenáron kidobni innen, de ha mégis menni szeretnél, legalább egy percet várj – felállok ismételten, de ezúttal másik szekrényt célzok meg, s annak is tetején turkálok, míg rá nem akadok egy viszonylag használhatónak ható papírfecnire. Néhány szót firkantok rá rögvest, kihasználva a keresgélésnek köszönhetőn kialakult apró sima felület nyújtotta kényelmet, vissza az angyalhoz ezt követőn lépek csak.
Tessék. A vadászok többsége ezeken a helyeken tölti a szabadidejét, ha lehet, kerüld el őket – nagy segítségnek magam se nevezném ezt, ennél többet jelenleg érte nem tehetek. Reménykedek benne mégis, a rövid lista figyelembevételével elkerülheti azt, hogy valamely túlbuzgó vadász felnyársalja, mikor épp másfelé kacsintgat. 
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Cassael


☩ Történetem :
☩ Reagok :
264
☩ Rang :
Szeráf
☩ Play by :
Misha Collins
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Szomb. Dec. 17, 2016 8:07 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next


Drake & Cassael
Feathers appear when angels are near
Visszakérdezésének okán egy tiszavirág éltű momentum erejéig kizökkenek tanácstalanságom mélységeiből, s látva, az előbbinél béketűrőbb arckifejezést hordoz magán, bennem is megül némi nyugodalom; bátorsággal oszthatom meg legőszintébb gondolataimat vele a haragvása keltette tűz további táplálása nélkül. Ám ennél nagyobbat nem is tévedhettem volna, dühe szinte életre kelve kezd pulzálni lénye körül, én pedig egyszerűen nem értem az okát.
- Én úgy vé- - szavaim, melyek a tények tisztázása végett fogannának, játszi könnyedséggel rekednek bennem kioktatásom további szegmentumainak köszönhetően. Bizton veszem, míg szánalmat érezhetnék ellenségeim iránt, megértést pedig legfeljebb opcionálisan, a szimpátiát velük kapcsolatban még sosem tapasztaltam. Igyekezetem azonban nem ölthet formát, kijelentése egy pillanatra belém szorítja a levegőt, amely rekeszizmom erőteljes prése okán szabadulhat csak ki egy türelmetlen, vagy inkább tanácstalan fújtatás képében. Tekintetemet némi zaklatottsággal vetem oldalra, mielőtt legyűrvén a zavarodottságomból fogant kisebb káoszt, szóra nem nyitnám ajkaimat.
- Ha módomban állna, átvenném terhedet - közlöm vele rendületlen, egy hétköznapi tett súlyával mérve össze a lehetőséget hangszínem által, s mindeközben egymáséba akasztva pillantásaink újfent, amennyiben ő sem kerüli látványomat. Többet viszont nem kívánok szólni a téma kapcsán, ha jelzéseit nem is értem meg kiváltképpen, a köröttünk lengedező hangulat arra enged következtetni, nem kíván többet hallani tán az egyik legemberibbnek értékelhető vonásomról. Nem hibáztathatom végtére is, tisztában vagyok vele, a megértés, s mindezen érzéseinknek közvetítése egy másik egyén számára két különböző dolog, a leheletnyi finomságok érzékelésére egyszerűen, mint a példa is mutatja, egyelőre képtelen vagyok.
Alig ölt értelmet mindez tudatomban, mikor Wallenberg újfent megtisztel szavaival, ezúttal éppen azt méltatva, amelyet cseppet sem érzek tulajdonomnak. Szemöldökeimet összevonva, számat pedig enyhén összeszorítva méregetem ábrázatát, igyekezvén felismerni a gúny halovány szikráit, azonban a tárgyilagosságon kívül többet nem vélek felfedezni íriszei, vonásai mögött. Ekképpen nem is felelek rá, hagyom, hogy értetlenségem könnyeden szálljon tova, s koncentrációmat visszanyervén végre arra összpontosítsak, amely kiváltképp fontos az ügyünk szempontjából.
- Hmm… - némi töprengéssel vetem oldalra tekintetemet, összegezve magamban Drake rövides leírását a fajunkat illetően. Hiányok bőséggel akadnak még tudásában, ám úgy vélem, egyelőre tényleg nem szükségeltetik többet elárulnom, nem árt olykor, ha még ő maga sincs tisztában mindennemű trükkel, ami a tarsolyunkban leledzik. Amennyiben a szerencse a mi oldalunknak kedvez, még a testét parazitaként használó démonnak is okozhatok meglepetéseket. - Ez éppen elég - konstatálom tömören, hajlandóságom hiányát a mélyebb értekezésekhez nyíltan kimutatva, amint újonnan kélt érdeklődésemet lelve a polcokon nyugvó esetleges tárgyak, könyvek iránt, útnak indulok a megszemlélésükre. Mutatóujjamat sem átallom végighúzni egy-egy díszen, melyek egyértelmű hasztalanságuk okán úgy vélem, nem a vadász tulajdonát képezik. Persze, tanulmányaim közben képes vagyok válaszra méltatni Drake-et az indíttatásomról, de miként neki sem akadnak további kérdései, úgy én sem beszélek róluk.
- Mi célt szolgálnak ezek a tárgyak? - adok hangot kíváncsiságomnak, görnyedt tartásomból kiegyenesedvén egy momentumra, hogy hátrapillanthassak a férfire, s egyúttal mutatóujjam határozott irányával jelezhessem, épp melyik képződmény keltette fel az érdeklődésemet. A különböző, élénk színekben játszó szoborszerűséget, melynek formái egészen felismerhetetlenek, nem igazán tudom hova tenni. - Úgy vélem, az esztétikáét nem igazán… - fordulok vissza a tárgyhoz, elcsöndesült hangon formálva megállapításomat, és adózok még néhány pillanatnyi vizsgálódással a furcsaságnak, mielőtt ismét Wallenbergnek szentelném figyelmem egészét.
- Ha nem lenne lényeges az áldozatod, én sem kívánnék segíteni - közlöm vele az egyszerű tényt, nem látva értelmet abban, tettét kevesebbnek mutassa, mint ami. Sok mindent elárul róla az eset, ha belátja, ha nem, s ezen információk egyikét sem tartom kevésbé csodálatraméltónak, mint a végeredményt magát. Viszont itt fel is hagyok győzködésével, amúgy is kívánok némi csenddel adózni az elméjére telepedett nyugalom érdekében, s bár a szoba nagyját már a legelső alkalommal feltérképeztem, szívesen kutakodok tovább, kinyitogatva egy-egy fiókot, meglesve, miféle tartalommal ruházzák fel őket a halandók. Mindeddig még nem volt alkalmam effajta megfigyeléseket tenni, pedig roppant mód érdekel, milyen rendszert foganatosítanak az emberek, vagy éppen, hogy milyen eszközökkel teszik mindennapi életüket egyszerűbbé. Olybá tűnik számomra, Wallenberg ebben nem fog hasznomra válni, ugyanis egyértelmű, ő már a termodinamika csúcsára érkezett, az abszolút rendetlenség állapotába.
- Ahogy kívánod. Amennyiben szükséged volna rá, s nem vagyok a közelben, elég a nevemet mondanod - tudatom vele, úgy ítélve, az imádkozás kifejezés kevésbé lenne ínyére való. Az utóbbi évszázadokban csökkenő tendenciát mutatott a vallásosság, de mióta testvéreim zöme a bolygó nyomorítására érkezett, a hit szinte bűnös fogalommá avanzsált. Mégis, a szükség utolsó pillanataiban mindenki fohászkodásra hajtja a fejét, remélem, eme ösztöne a vadásznak is megvan.
- Azt mondod, nem volt még sok részed benne, mégis arra ösztökélnél inkább, válasszak egyéb elfoglaltságot a hála érdekében? - teszem fel a kérdést, amely valahogy nem kíván összeállni az elmémben. Zavartságomat nem leplezvén, finoman oldalra billentem a fejemet, míg tekintetemmel a szekrényben történő kutakodását követem nyomon, révén, a magam felfedezéseivel egyelőre felhagytam. Értetlenségem addig fel sem oldódik bennem, míg világossá nem válik, parancsnak ható óhaja és a fémdobozka nem egyéb célt szolgál, mint a jóllétem biztosítását. És persze a szobájának alig mérhető tisztaságához való hozzájárulást.
Kérdése mindezektől függetlenül váratlan ér, mégis, látva kérészéltű, őszinte vigyorát, amely ezekben a komor s erőt próbáló időkben valódi fénysugárként hat rám, nem tudok mást tenni, minthogy bizonytalan ugyan, de viszonozzam mosolyát értetlenségben fogant kérdésem helyett.
- Semmi - bólintok egyet, mielőtt még komolyra fordulna a szó kettőnk között. Míg ki nem javít, fel sem tűnik, automatikusan magamra vállaltam a megmentésével járó nehézségeket, noha igaz, én több kockázatot és áldozatot vállalhatok lényemből fakadóan. Kezdve azzal, testem bár sérülékeny, messze nem olyan esendő, mint a halandóké.
- Természetesen. Ígéretem inkább azon szegmentumaira vonatkozott megmentésednek, amelyekben te nem tudsz közretenni - bólintok egyet a megnyugtatása érdekében, és, hogy tisztázhassam vele a szándékaimat. Ettől függetlenül abba valóban nem gondoltam bele, mindez idáig magányos farkasként küzdöttem jóformán a sors és a világ ellen, kezdve azon, immáron szinte lehetetlennek ható küldetésemmel, melybe Atyánk megtalálásáért ártottam magamat. Olyanok, kik támogatták volna elképzeléseimet, nem akadtak, meglehet, mindvégig nekik volt igazuk, ám azt sem szabad szem elől téveszteni, rögeszmémnek köszönhető, hogy tudomásomra jutott Drake Wallenberg esete. Összegezve, megszokni egy partner jelenlétét s igényét az együttműködésre teljesen újszerű tapasztalás lesz, főként, halandó léténél fogva még csak azt sem tudom, mire számíthatok tőle.
Gondolataimnak mélyen szántó medréből végül a jó néhány másodperce beállt csönd szakít ki, és révén, Drake még mindig távoli vizeken mereng, a kötözés félbemaradásának tényével kívánom visszahívni a jelenbe.
- Szükség volt a vérre - állapítom meg a puszta tényt s okot, miért is merítettem olyan mélyre bőrömben a kést. Az effajta fájdalom már egészen megszokott érzés a testemen, harcosként, ki mások szerint állandó jelleggel a bajt keresi, csodaszámba is menne, ha egy könnyed vágás komoly hátrányt jelentene, viszont a fertőtlenítő okozta erőteljes, maró érzés már egészen más eset. Izmaim egy pillanatra összerándulnak, míg szemöldökeim mély barázdákat képeznek egymás között. Ajkaim mögül is előbújik egy nem kívánatos szisszenés, de a vattapamacs újabb érintésénél már jobban viselem a csípést.
- Nem, a Mennyek jó ideje nem sorolható a biztonságos helyek közé, legalábbis egy magamfajta számára - pillantok fel rá elkomolyodva, talán némi fanyarral a hangomban, ugyanis épp azért kárhoztattak száműzetésre, mert Isten és a Mennyek javát szolgálom. - Persze… - szólalok meg újfent, visszaeresztve tekintetemet ügyködő kezeire. - Amennyiben végkép szükségeltetik, odafent is informálódhatok kevésbé radikális fivéreimtől - teszem hozzá, mert ha ez kell Wallenberg problémájának megoldásához, nem lehetek gyáva. Jártam már ott Gabriel távozása óta, lehetetlennek egyáltalán nem nevezném a látogatásaimat, sokkal inkább frusztrálónak s elszomorítónak, amiért saját otthonomban tolvajként kell lopakodnom.
- Előbb inkább körbejárnám a problémát. A Halál nem nevezett meg túl sok részletet sem a démonról, ki benned lakozik, s voltaképpen rólad sincsenek beható ismereteim. Tudni kívánnám azt is, milyen kimenetelt remélsz, bár úgy vélem, a démon kiűzetésével te sem elégednél meg - osztom meg vele meglátásaimat, amelyek talán ostoba s felesleges szócséplésnek hatnak, mégis, néha a legapróbb részletek járulnak hozzá a megoldáshoz. - Igaz is, a legfontosabb tennivalód jelen pillanatban nem más, mint eltűnni a környékről, mihamarabb - közlöm, remélve, nem száll vitába ezen meglátásommal.
Végszóra a kötés is elkészül, bár ha nem figyelmeztet rá, észre sem veszem, olyannyira elmerültem gondolataimban, ismételten.
- Nem hiszem - tekintek le az alkaromra, amely a sérülés látványa nélkül egészen elfogadható küllemben tetszeleg. - Köszönöm, még ha csupán a szobád biztonságát is óvtad - jegyzem meg eleinte rezzenéstelen arccal, ám hamarost lesütöm pillantásomat, aprónyi mosollyal tudatva vele, végre megértettem valódi indítékát. Sokáig mégsem merülhetek el a felszabadult mementóban, a démon említésére egyhamar visszakucorodnak ábrázatomra a szinte védjegyéül szolgáló szarkalábak, egyéb, többnyire az aggodalom és értetlenség mélyítette ráncok.
- Egyénfüggő. Nem használtam sokat, komoly indíték nem lévén, de a leghosszabb időmennyiség, amelyet tapasztaltam, fél óra volt. Múlik azon, mennyire erős a démon, s mennyire gyenge a porhüvelye. Láttam már megtörni embereket a legegyszerűbb pokolfajzat behatására, egyszerűen jellemük rendkívüli gyengesége okán. A te esetedben úgy remélem, kedvező lesz a hatás - tudatom vele, nem térítve vakvágányra hasztalan ígéretek révén. Igyekszem kitartani őszinteségem mellett, bármiről is legyen szó. - Úgy vélem az a helyes, ha ezt az időt a magad kedvére fordítod. Távozok, ha azt szeretnéd, majd értesítesz, amennyiben kész vagy az értekezésre - ajánlom fel, emlékeztetve magamat arra, az emberek nagyra értékelik az előzékenységet, s a legapróbb figyelmességet is, ami mentes mindennemű hátsószándéktól. Távozásomra felkészülvén, el is lépek a közeléből, de addig nem mozdulok komolyan, míg arra nem kér.


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
spiritual, celestial being

Never have I been a calm blue sea. I have always been a storm
Vendég
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
avatar


Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Szer. Dec. 14, 2016 10:44 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2, 3, 4, 5  NextAzta, ez aztán a hangulatingadozás. Ha nem lennék tisztában az ellenkezőjével, még azt hinném, épp menstruálsz. De mielőtt még félreértesz, ellentétben a mókás kis szárnyassal, én odáig vagyok ezért a jelenetért. Nézd csak meg az arcát, mentek kiesnek a szemei. Vajon képesek lennének kipattanni az üregükből pusztán a döbbenet következményeként? Kíváncsi lennék rá, történt–e már valami ehhez hasonló korábban. Nézzünk majd utána, ha a csibe végre elhúzta a csíkot innen, tollastul, glóriástul, fényestül. A képtelennek ható, bizarr képnek és az angyal őszintének tűnő megjegyzésének együttes ereje elég ahhoz, hogy idegességem méteres hullámai centinyi méretűre zsugorodva szinte már ártalmatlan mellreszívás látszatát keltsék, képessé téve arra tulajdonosukat, személyes sérelmeit háttérbe szorítva koncentrálhasson a korrigálás további fázisaira.
Úgy véled…? – némiképp nyugodtabban, ez igaz, de továbbra is szúrósan méregetem, kiélezetten figyelve, megjelenik–e bármilyen kedvemre nem való kifejezés ismételten arcán. Csöppnyi tanácstalansága, igyekezete halovány együttérzést lobbant fel bennem, mi el is tűnik azon nyomban, hogy a férfi kifejti, érzései bár nem illethetők szánalom névvel, ahhoz nagyon is hasonlók, csupán csinosabb köntösbe bújtak. – Marhára ugyanaz – horkantok fel ismételten, kevésbé hevesen ugyan, de azért épp eléggé morcosan. – Majd akkor omlaszd rám a megértésed, meg szimpátiád, ha te is egy szófosásos démont dédelgetsz magadban.Egek, nem csak beletaposol mindössze szóvirágként létező lelkembe, elég szívtelen vagy ahhoz is, hogy ugrándozz rajta. Mégiscsak képes vagy a fejlődésre, nem igaz? Imádom, ha kedvem szerint alakulnak az események, ilyen mértékű kielégülést jelenthet szüzek vérében fürdőzni is. Nem gondolod? Szándékomban áll végszónak kinevezni utolsó mondatomat, s mögé biggyesztett horkantásomat, reménykedve abban, partneremnek szintén nem az minden vágya, hogy még mélyebbre ássunk ezen kérdésben, különösen annak figyelembe vételével, mennyire vékony talajon jártunk már eddig is, s hogy valóban nem sok választott el attól, mindent berekesztve, tetteimmel kérjem meg, távozzon közelebbről, minél hamarabb, minél messzebbre.
Biztosan van még mit tanulnod, de ahhoz képest, ami vagy, egészen jól imitálod az embert – se sértegetni, se dicsérni nem áll szándékomban, kijelentésem leszögezni óhajtja csak, angyal létére egyszerűbb szót érteni vele, mint gondoltam volna valaha, s még néhány valódi halandót is messze leköröz.
Megszokásból, talán – érdektelenül rántom meg vállaimat, ellentétben vele, fenn ezen az apróságon nem akadok, természetesnek érzem mélyről gyökerező kételyem. Azt ennek ellenére nem állítanám, váratlanul ér azonnali faggatózása. – Tulajdonképpen nem sokat – ismerem be csöppnyi szünet után, úgy döntve, titkolóznom ezzel kapcsolatban felesleges. – Tudom, hogy képesek vagytok meggyógyítani magatokat, habár példát erre nem láttam még, tudok a helyváltoztató szokásaitokról, az emberekénél nagyobb fizikai erőtökről és arról, hogy kitörölhettek emlékeket, ha úgy akarjátok. Ismerem a fontosabb gyengeségeiteket, a pecsétet, amivel időlegesen megszabadulhatok tőletek és azt is, hogy milyen penge végez veletek. Ennél szélesebb körű tudásra nem volt eddig szükségemMilyen érdekes, én valahogy másképp emlékszek. Lehetséges, hogy a kor utolért engem is és kihagy a memóriám, de mintha majd meggyulladtál volna, mert nem mutattam hajlandóságot többet elárulni neked a glóriás ostobákról. Bármit mondjon is a démon, most már valóban nem foglalkoztat különösebben további információ az angyalokkal kapcsolatban, végső soron hát nem hazudtam, nem is kerülget emiatt lelkiismeret furdalás. S hogy véleményem miért változtattam meg? Ráeszméltem, hiába táplálok heves ellenérzéseket a hárfázó népség iránt, vadászhadjáratot indítani ellenük terveim között nem szerepel, ahhoz pedig elég annyi is, mit innen – onnan összeszedtem, hallomásból leginkább, hogy szembeszálljak a magányosabb példányokkal, ha olyasmibe ütik orrukat, amibe nem kellene.
Érdeklődőn hallgatva Cassael válaszát, megmozdul bennem némi együttérzés is irányába, amint feszültségem visszatéve a polcra egy rövid időre, rájövök, élete közel se lehet egyszerű. Nehéz döntést hozott meg, kezdem belátni ezt, s még csak biztos se lehet abban, valaha kifizetődik választása, hogy eredménye több lesz egyszer majd fejére hozott bajnál, nehézségnél. Micsoda imádnivaló önfeláldozás. Mindjárt hányok.Különös egy angyal vagy – fürkészőn méregetem némaságba burkolózva, mintha külsejéből bármit is kiolvashatnék. A látszattól eltérőn azonban, ha képes lennék erre valóban, is kudarcot vallanék ezúttal, hiszen nem is látom igazán, mi van előttem, gondolataim sebesen kavargó örvényében veszek egy időre el, elraktározva gondosan azon szokatlan véleményemet, nem ugyanolyan ellenszenvesen megvetendő talán minden egyes angyal. Megfigyelésem megtartom magamnak persze, meg se kísérelvén kockázatát annak, egy óvatlan pillanatában elbízza vendégem magát.
- Talán, de ez igazán nem lényeges márSzentségtelen Lucifer! Néha még a sirató asszonyokat is, akik egyébként rendkívül szórakoztatóak tudnak lenni, lekörözöd ezzel az érfelvágós, legszívesebben lelógatnám magam a plafonról, kisugárzástól csöpögő hozzáállásoddal. Ha így folytatod, még a végén engem is elkap a depresszió, az meg hogy nézne már ki? Egyébként is, mi a francot vagy úgy oda? Nekem köszönheted, hogy normális vadász lett belőled, nélkülem még mindig macskamentés a fáról szintű ökörségekkel pazarolnád az idődet, ami, bármilyen irányból szemléljük is, kicsit se dicsekvésre méltó elfoglaltság. Érdektelenségem nyomatékosítva, mind a, más is bevállalta volna, amit én, feltételezés, mind Mammon hadovája irányában, vállaim is megrántom. Bele abba akkor, mikor a démont magamba zártam, nem gondoltam, ki tenné meg még ugyanezt, agyam eltelült azzal, megszökni, az irányítást átvenni felettem, hagyni, hogy kedvére kitombolja magát, nem szabad, más helyesebb, jobb ötlet lévén pedig azt tettem, amit, utólag pedig végképp felesleges olyasmiken rugózni, mik cseppet se viszik előrébb ügyünk.
Falamra pingált pecsétjének meglep elsöprő hatása, túlságosan is maga alá temet a kellemes megnyugvás ahhoz azonban, hogy ezen sokat kattogtassam fogaskerekeimet. Mit érdekel engem ismeretlensége, ha olyasmit kaphatok meg általa, miben azt hittem, életem hátralévő részeiben már csak álmaimban lehet részem. Természetes paranoiám nem enged ilyen mértékű ellazulást általában, most mégis háttérbe szorul minden, mi ugyanannyiszor mentette meg életem, mint ahányszor kellemetlenséget okozott nekem.
Rendkívül vonzó az ajánlatod, de jobb, ha nem kapom meg a pecsétet. Nem akarok még egy függőséget beújítani – mentálisan erősnek tartom magam, jól tudom, hosszú ideig képes lennék ellenállni a késztetésnek, hogy újra és újra felhasználjam a tanult jelkép erejét, de nem kevés az esélye annak, idővel megtörne ellenállásom, ezt pedig pillanatnyilag óriási felelőtlenség lenne megkockáztatni. A legmegbízhatóbb megoldás, bármily hülyén hangozzon is ez bizalmatlanságom ismerete tükrében az, ha Cassael marad az egyetlen, ki tudását felhasználva néha képes lesz elcsendesíteni a duruzsolást elmémben.
Hálával adózom többek között az angyal figyelmességéért is, azért, hajlandó beszüntetni beszédét arra a röpke időre, míg magam átadom teljesen a néma élvezeteknek, s annak, végre nem hallok mást fejemben, csak saját, ezúttal szokatlanul virágos gondolataimat. Sokáig nem tétlenkedek persze, félő lenne, el is szundítanék abban az esetben, visszakanyarítom hamarost figyelmem a beszélgetés még előttünk álló hányadára, miközben ülepem felemelve kemény székemről az egyik megviselt szekrény felé indulok.
Nem a legjobb személynek teszed fel ezt a kérdés, sose volt részem túlzottan sok hálában – emlékeim szerint a frászt hozom az emberekre leginkább, gyanakvó méregetésük megszokottabb jóval, mint akár csak egy apró köszönöm is, fogalmam sincs hát, mihez lehet kezdeni a hálával. Annyi persze bizonyos, az angyal élete jóval nyugalmasabb, s minden bizonnyal veszélytelenebb is lenne, ha hétköznapjai megszínesítésnek érdekében valami más küldetés után nézne. Míg ezen merengek halkan hümmögve, meglelem elsősegélycsomagomat, mi ugyan meglehetősen hiányos legutóbbi emlékeim szerint, egy egyszerű kötéshez szükséges felszerelés akad benne talán. Vissza is szambázok az asztalhoz hát, minek neki is döntöm csípőmet, Cassael mellett fékezve le. Parancsnak is elmenő felszólítással kiegészítve felé nyújtom kezemet, végtelen türelmemmel várva, megeméssze a fejleményeket és eldöntse, hajlandó–e eleget tenni vágyamnak. Az én ötletem volt ugyan ellátása, őszintén elképedek mégis, mikor végül rám bízza karját, biztos voltam benne szinte teljesen, visszautasít majd, de tévedésem különös mód jó érzéssel tölt most el.
Semmi megjegyzés arra vonatkozóan, hogy nincs is nagyon mit bekoszolni már? – hamar felszívódó, de valódi vigyor kúszik arcomra, egyértelművé téve még számára is talán, tökéletesen tisztában vagyok azzal magam is, a motelszoba közelről se felel meg a higiénia egyetlen tételének se.
Mármint együtt teszünk meg mindent, igaz? Egészen meggyőző indokaid vannak ugyan, ez mégiscsak az én problémám elsősorban, nem fogok rád testálni mindent – döntésemnek bizalomhiány is oka részben, ez azonban kivételesen elhanyagolható mennyiségben van jelen. Okom sokkal inkább az, rosszul érezném magam, ha az összes ezzel kapcsolatos súlyt csak úgy hagynám vállaira nehezedni, na meg, bár az én életutam jóval rövidebb, alapvető tudásom is kevesebb, közös munkával mégiscsak többre megyünk talán.
Gondolataim egy darabig ezen téma körül kavarognak, de hamar áttérnek valami másra, szinte észrevétlen, vagy meg is szűnnek teljesen? A valóságtól elszakadva, megfeledkezve mindenről, mit tenni akartam, támasztom az asztalt, különös békét eregetve a semmibe, míg az angyal távolinak ható hangja vissza nem terel a már félig kitaposott mederbe.
Ó, igen… bocsánat – mintha kábulatból ébrednék, úgy rezdülök váratlan figyelmeztetésére. Szaporán pislogva rázom meg fejem ezt követően, majd halovány, bocsánatkérő mosollyal folytatom, mit elkezdtem. Kezét combom tartására bízva elengedem, hogy hatékonyabban nyúlhassak az elsősegély felszereléseket rejtő dobozba, fertőtlenítő, vatta, kötszer, ragasztó felkutatását tervezvén. Sok mindent ezeken kívül nem rejt a fém tartó, feladatom hamar bevégzem hát, nincs semmi már, mi visszatarthatna attól, lekezeljem sebét. – Ez egy kicsit fájni fog. Nem kímélted magad – homlokom ráncolva vizsgálom meg vágását közelebbről is, mielőtt némi fertőtlenítővel átitatott vattát kezdenék széle mentén bőréhez nyomkodni, ujjaimmal ismételten közrefogva csuklóját, egy helyben tartva így karját.
Nos, Cass, mi lesz a következő lépés? Mész és áttúrod a mennyei könyvtárat, vagy mi? – ha úgy is tűnik némiképp talán, gúnynak nyoma sincs kérdésemben, kíváncsiságomnak adok hangot csupán, semmi másnak. Ötletem nem sok akad arra vonatkozón, hogyan szándékozik nekikezdeni megsegítésemnek, különösen annak figyelembevételével, én se üldögéltem babérjaimon lábaim lóbálva, megpróbálkoztam mindennel, ami csak eszembe jutott.
Komoly, s némiképp kellemetlen témánk visszatértével ezúttal nem állnak le kezeim se, oda se kell figyelnem, ösztönösen teszik dolgukat, tapasztalt mozdulatokkal látják a sérülést el, tökéletesen rögzítve a gézt az alkaron. – Kész is vagyunk. Nem túl szoros? Igaz is, meddig él a pecsét nagyjából? – hátrány nem lehet, ha tudom, mikortól kezdjek számítani arra, felcsendül fejemben a már jól ismert hang, minek eszében se lesz elhallgatni ezek után jó ideig, már csak azért se, hogy alaposan megbüntessen az erőszakos elnémítás miatt.


 
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Cassael


☩ Történetem :
☩ Reagok :
264
☩ Rang :
Szeráf
☩ Play by :
Misha Collins
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Hétf. Dec. 12, 2016 12:04 am
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next


Drake & Cassael
Feathers appear when angels are near
- Hogyne - biccentek egyet, tiszteletben tartva óhaját közlekedésem módjának, s amaz rokon értelmű technikájának részletezésére, pontosabban ezen okfejtésem elhallgatására. Döntése nem kiváltképp fakaszt megilletődésre, a halandók zöme valamiképpen ösztönösen elutasítja a létüket szolgáltató világ mélyebb megértését, tán, mert tudatuk nem elég fejlett hozzá, vagy csupán belefáradtak az univerzum nagyságának firtatásába. Csakugyan, a több millió éves lények csatározása immáron mindennapos tapasztalássá vált szemernyi életükben, volna még, ami meglephetné őket? Nos, számomra mindenképpen akad ilyesmi, jelen helyzetben a vadász ripakodása, mely a téves értelmezéséből fogant sérelemtől súlyos. Ábrázatomra a megértés helyett a döbbenettel elegyedett melankólia társul, hiszen mindeddig kiváltképpen büszke voltam az emberi érzelmek leképzésében elért sikereimre, azonban Drake Wallenberg sorra elutasítja ezen irányú törekvéseimet, mintha csak tudatni kívánná velem, cseppet sem hasonulunk egymáshoz. Ezt viszont nem fogadhatom el, túlzóan hosszú utat tettem meg szürke létem halovány megszínezéséig, testvéreimen látom, alapvető formánk többé nem szolgálja e világ előnyeit.
- Nem, ezt semmiképpen sem akarom - tudatom vele, mielőtt megkísérelném megfogalmazni azt, amit én magam is nehezen értek meg. - De tudnod kell, szánalmat nem érzek. Úgy vélem… - tekintek fel egy pillanat erejéig a plafon irányába, igyekezve előre elkülöníteni magamban a megannyi rokon értelmű kifejezést, amelyek árnyalatai megértéséhez nem több kell, mint embernek lenni. Legutóbbi tapasztalataim s megfigyeléseim alapján ezen állapotomat még annak ellenére sem értem el, hosszadalmas ideje mellőzöm a Mennyek jótékony oltalmát. - Megértést és szimpátiát inkább, hiszen ti, halandók így mutatjátok ki a helyzet konstatálását, s csakugyan nem kívánnék neked az elhasznált porhüvelyekéhez hasonlatos véget - fogalmazom meg gondolataimat a lehető legprecízebb módon, méregetve közben smaragdjainak szigorú, dühödt villanásait. Nehéz megállapítanom, személyiségjegyeinek egyike csupán türelmetlenségének foka, vagy sokkalta inkább írandó a démon számlájára önkontrolljának hirtelen kélt hiánya? Rákérdezni úgy vélem, nem lenne most tanácsos, nem tehetek többet, minthogy megvárjam, leülepedjen a haragvása keltette porfelhő.
Azonban nyugtalanságának állandó jelenléte mellett igazán bonyodalmas eldöntenem, mikor lenne idomos szót emelnem, s míg hol Wallenberget, hol pedig a padlót mustrálva tűnődök a megfelelő alkalmon, egy kérdése elhangzik. Erre csupán beszédtémánk változásakor döbbenek, de miként nem volt szívügyem engedni a vadászt a részletekbe bepillantani, bátorkodom tudatlanságot mímelni az eset felett.
- Ohh, értem - nyílnak ki szemeim egy pillanatra magyarázata okán, s tüstént memorizálom magamban a frázis pontos voltát. - Még bőven van mit tanulnom tőletek - biccentek felé köszönetem jeléül, amiért ily türelemmel adózik felém. Effajta megértést egyedül Coralyntól nyerhettem, beszédpartnereim zöme hamar ráun kommunikációbéli nehézségeinkre, önhittségükből fakadóan rögvest elkönyvelve magukban gyengeelméjűnek. Csodálatraméltó, miféle magabiztosságot öltöttek magukra a halandók az évezredek alatt, függetlenül attól, rám nézve olykor lekicsinylőek ezen vonásaik. Ám haragot nem tudnék érezni, persze hazudnék, ha emellé türelmetlenségemet is sorolnám, ugyanis néha elragad a meg nem értettségből fakadó frusztráció, viszont ezt soha nem ereszteném rájuk.
Amiképpen most sem teszem, pedig leendő védencem újonnan fogant kijelentése már kevésbé árulkodik magyarázataim megértéséről.
- Miért feltételezed rögtön, hogy nem tudnám? - tekintek rá újfent, kutatva lélektükreinek igazát. - Mondd, Drake, mit tudsz az angyalokról? Úgy értem, a képességeikről - kérdezem őszintén, véletlenül sem, hogy számon kérjem, ugyanis lehetek rá dühös, ha közben fogalma sincs mindazon tudásról és lehetőségről, amelyeknek hordozói vagyunk. Igaz, talán jobb is, ha nem tud oly’ sokat, annál több marad leplezett a benne rejtező démon előtt, aki, noha korának okán temérdek információ birtokában lehet rólunk, mégsem hinném, mindennel tisztában volna. Tán Isten az utóbbi időben nem épp arról tanúskodik, túl nagy odafigyeléssel és gondoskodással fordulna teremtményei iránt, de amiképpen az emberek védelméről is kezeskedett egy időre általunk, úgy a miénket se feledte hatékonyságunk érdekében.
Nos, válasza mindenképpen tanulságos lesz, amennyiben méltat rá, s míg feleletét várom, jómagam bizalma kicsiny szegletének elnyerésén fáradozok. Véremet sosem féltem ontani, révén, gyógyulásomat könnyű szerrel el tudom érni a megfelelő körülmények birtokában, tehát most sem sajnálom bőrömet mélyen szántani a kölcsönzött késsel, hogy a pecsét teljéhez elegendővé váljék.
Kérdése mindeközben váratlansággal ér, olyannyira, a lehetőség gondolatába egy pillanat erejéig bele is borzongok. Minden porcikámmal igyekszem hinni, az Úr a végső szükségben nem hagyná cserben mindeddig oly’ körültekintően dédelgetett világát, viszont, ha mégis bebizonyosodna…
- Csalódott leszek, ez bizonyos, azonban nem hinném, felhagynék a világának szolgálatával, míg az létezik. Úgy kívánta egykoron, szeressük teremtését, de én már nem csupán óhajáért cselekszem. Már most is olyan érzés, mint az árral szemben úszni, ahogy mondjátok, ellenben kitartóan hiszem, megéri minden fáradtságomat - magyarázom, tán bővebben, mint kellett volna, azonban akadnak momentumok, mikor nehéz magamba fojtani hosszú idők óta érlelődő szavaimat. Ki nem kérdezi, azt még én sem traktálnám egy egyszerű angyal terheivel.
- Ebben nem értünk egyet. Sokan nem tették volna, ezt elhiheted nekem - teszem hozzá, mielőtt működésre bíztatnám a pecsétet, s várnám amannak jótékony hatását. Nos, úgy vélem elég egy pillantást intéznem Drake arcára, hogy tudjam, rövides időre megszabadult az elméjét kínzó hangtól.
Örömén osztozva, s miután közelebb lépdeltem hozzá, őszinte mosolyra fakadok, kiélvezve az apró segítségért járó jutalmat, amely megkönnyebbülésben és a hasznosság érzetében ölt formát bensőmben.
- Bármikor - biccentek felé elkomolyodva, láthassa, ígéretem nem puszta halandzsa. - Ha kívánod, papírra vethetem a pecsétet, hogy magad is tudd alkalmazni, amennyiben békére vágynál - ajánlom fel, majd realizálva megnyugvásának vélhetően rég várt pillanatait, egy kis időre csendbe burkolózom, addig mindenképpen, amíg úgy nem vélem, korábbi válaszom második felére fel nem készült. Felelete persze nem lep meg, sőt, érdekes kérdéseket vet fel, például, mire lehetnék még képes létemből fakadóan, mindazonáltal a halandók megsegítésénél nemesebb feladatot aligha tudnék képzelni. Talán nem jár érte dicsfény, sokszor a hála leghaloványabb szikráját sem kapom a fajtám egyre kellemetlenebb hírneve okán, mégis elég tudnom, hogy helyesen cselekszem.
- S mit nyernék a hálával? - teszem fel a kérdést, miközben figyelem mozdulatainak legapróbb megnyilvánulásait, egyúttal pedig odébb lépek útjából, kedvére járhasson-kelhessen szobájának csöppet zsúfolt voltában. Miként ismét felém halad, ösztönösen helyezkednék óhajára, ám látva, célja ezúttal nem az ülőhelyének visszafoglalása, ellenben az asztal támasztása, maradok egyhelyben. Felszólítására azonban nem számítok, néhány kérészéltű momentum erejéig nem is teszek mást, mint felém nyújtott kezét vizslatom szemhéjaimnak kicsinyre szűkült résén keresztül. Végül mégsem kérdőjelezem meg kívánságát, hát odanyújtom neki karom, meglehet, véremet tudja még valamire hasznosítani. Szó viszont erről nincsen, gesztusa emiatt, s mert nem vártam volna tőle túl nagy törődést, halovány megilletődést vált ki belőlem.
- Hogyne, a szükségesnél jobban nem kívánnám bemocskolni a lakhelyedet - bólintok megértésem jeléül, csendben figyelve közben mozdulatait. Mit mondhatnék, atyánk gondoskodásként értékelt parancsai és útmutatásai óta nem igazán volt részem effajta figyelemben, így kimondottan megbecsülöm a pillanatot, s Wallenberg kezének munkáját. Voltaképpen úgy érzem, számára sem mindennapi cselekedet ez, amely még inkább arra ösztönöz, sose feledjem bizalmának legelső szikráját, és soha el ne áruljam amazt.
- Megértem… és köszönöm az esélyt. Igyekszem minden tőlem telhetőt megtenni annak érdekében, hogy megszabadulhass a démontól, és az se kísértse tovább az embereket - teszem meg őszinte ígéretemet, amelyhez innentől kezdve foggal-körömmel ragaszkodni óhajtok. Üres szavakat a világba szülni pusztán az éltető levegő pazarlása. - A kötés… - figyelmeztetem hirtelen, cselekedete félbe maradt, igaz, a pillanat meghittségében és különleges színben játszó íriszeinek megfigyelésében én is könnyedén elvesztem.


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
spiritual, celestial being

Never have I been a calm blue sea. I have always been a storm
Vendég
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
avatar


Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Vas. Dec. 11, 2016 9:22 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2, 3, 4, 5  NextKezdtem azt hinni bőszen, az átéltek után nem akadhat semmi már, mi meglepne, az ismeretlen, különös alak megjelente elég mégis, hogy feltételezésem darabokra robbanva átértékelődjön rögvest. Látogatóra se számítottam a közeli jövőben, szemeim elé táruló jelenet pedig álmaimban se sejlett fel soha, nem is tudom hirtelen, miféle reakció produkálása lenne a leghelyesebb, marad hát a szokásos, tömény elutasítás, az eddig mindig bevált.
Ajtómban szobrozót homlokom ráncolva méregetem néhány pillanatig, próbálván kitalálni, gúnyolódik–e vajon, vagy komolyan gondolja szavait. Emberismeretben nem jeleskedtem sose, most mégis hiszek zsigereimnek, melyek azt súgják, ártó szándék belőle nem árad, s ez bár bizalmam parázslásához se elég, ahhoz igen, szabad bebocsátást nyújtva neki arrébb húzódjak, hajlandón meghallgatni és megfontolni, önként felajánlott segítsége megéri–e pénzét.
Talán majd legközelebb, egyelőre maradjunk az eredeti beszédtémánál – nem foglalkoztat a repülés, teleportálás vagy mifene mechanikája, s időm ilyen jelentéktelen társalgásra, még ha érdekesnek tűnik is némiképp, nincs. Jobban járna mindenki, ha hamar végére járnánk problémánknak, meg is osztom hát vele a pecséttel és a démonnal kapcsolatos legnagyobb kínomat. Reakcióját meglepőnek nem nevezném, amúgy se fényes hangulatom megcsappanását hozza magával mégis.
Vakard le a képedről ezt a kifejezést, ha nem akarod, hogy kihajítsalak a picsába innen! Nincs szükségem a szánalmadra – dühödten villannak szemeim, uralkodni magamon képtelen vagyok. Ha valami, hát akkor a sajnálat gond nélkül ránt béketűrésből ki. Nem jó az semmire, mindössze arra, a másik az addiginál is apróbbnak, tehetetlenebbnek érezze magát. Mit vagy úgy oda? Ha tetszik, ha nem, sajnálatra méltó vagy, több szempontból is.
Halk sóhajjal összekapcsolt bólintással vagyok kénytelen egyetérteni kijelentésével. Én is úgy hiszem, a kommunikáció, amellett, roppant bosszantó, negatív jövőképet vetít előre. Tudom jól, a végtelenségig nem tarthatom a démont vissza teljesen, idővel kiheveri gyengesége alapvető okát, megerősödik annyira, hogy még ha a pecsétet egyedül feltörni ne is tudja majd, az irányítást magához ragadni egyszer–egyszer képes legyen. Zene füleimnek gondolatod, akárcsak a tollas szavai, s csak hogy lásd, kivel van dolgod, időben figyelmeztetlek, jobb lesz, ha siettek, nem kell már sok, hogy elég erőt gyűjtsek az elnyomásodhoz. Ahogy most állsz, nem jelent majd problémát a sötétségbe löknöm téged, sajnálnám, ha esélyed se lenne küzdeni ellenem, abban nem lenne semmi érdekes és épp elég unalomban volt már így is részem. Azt akarom, hogy harcolj, hogy tegyél meg mindent a legyőzésem érdekében, érezni akarom, ahogy összeroppansz, ahogy belátod végül, ellenem a legtöbb, amire képes vagy, is kevés. Megborzongva köszörülöm meg torkom, képtelenül arra, szavait figyelmen kívül hagyjam. Ismerem már annyira ugyan, hogy meglepetésként vágya ne érjen, monológja előtt is biztos voltam abban, az tenné elégedetté igazán, ha nehéz dolga lenne, ha darabjaimra szakíthatna teljesen, s ezt bár megadni neki nem vagyok hajlandó, kedvére vagyok kénytelen tenni azzal, a küzdelmet abba nem hagyom, míg a hosszú, sötét alagút végén halovány fény is pislákol.
Ki az a más? Szóval ebben igaza volt, pazar – elhasználódott levegőm mély sóhajjal ürítem tüdőmből ki, majd hagyom létfontosságú szervemet oxigénért szomjazni néhány másodpercig, mielőtt szúró kérésének eleget téve megtölteném vele. Van nagyobb gondom is ennél természetesen, sokkal sürgetőbb, fojtogatóbb, a ténynek mégse örülök, ilyen könnyedén megérezhető a bennem terpeszkedő lovas.
Ne törődj vele, ez csak olyan mondásféle, nem kell szó szerint venni – legyintek elnézően, mosolyt is megeresztve felé pluszban. Aranyos egészen értetlensége tulajdonképpen, mit be akkor se vallanék persze, ha módszeresen kezdenék leengedni összes vérem. – Segített volna, ha tudom, legalább valamilyen terved van, de igazad van neked is részben, idegesített volna legalább ennyire, ha minden további lépésem előre meghatározva bukkantál volna fel – úgy tűnhet most talán, tipikus példája vagyok azoknak, kik nem elégedettek semmivel, ez azonban nem igaz. A kérdés csak túl összetett, kusza ahhoz, hogy határozottan állást vállalhassak, hogy biztosan megmondhassam, mely vonal nyújtana nagyobb kifizetődést. Egyik se valószínűleg, tervvel, s anélkül is magasra csap bizalmatlanságom, melynek szintjét csökkenteni nem egyszerű művelet.
Amivel semmire se mész, ha nem tudod átültetni a gyakorlatba – beismerem, elméletek embere közel se vagyok, jobb szeretem, a kevés merengés, több tett, irányvonalat, értékelni se tudom hát igazán, ha valaki tudásával dicsekedik, de mást ezen kívül felmutatni nem akar, vagy tud.
Fogalmam sincs bár, mire készül, mivel szándékozik magáévá tenni némi bizalmam, átnyújtom késem neki. Meg nem sértődök kérdésem figyelmen kívül hagyásának okából, érdeklődve figyelem inkább vendégem mozdulatait, készen arra, közbelépjek, ha tanújává válnék bármi veszélyesen gyanúsnak.
Ezzel egyet kell értenem – nem szeretőn, idegesen horkantok, mely csak részben szól az angyalnak, másik felét boldogan szövegelő potyautasomnak szánom. Olálá! Nincs is kellemesebb, mintha bebizonyosodik a démon igaza. Astarte jelenléte csupa jót jelent, persze még véletlenül se neked.
Igen. Miért? – kérdőm emelem meg szemöldököm, nyomatékosítva, kíváncsi vagyok indokaira valóban, hiszen nem éppen egyszerű feladatot vállalt magára, látszólag híján mindenféle külső utasításnak. Válaszát csendesen hallgatom, becsülendő hűségének adózva leküzdöm minden horkantó, fintorgó késztetésem, meg vele azt sem osztom, kételkedek abban erősen, Istent foglalkoztatja még valóban, mi történik velünk. Ugyan kérlek. A naivitásnak nincsenek határai? Az Istenetek leugrott egy körre, aztán baszott visszamenni. Komolyan azt gondolod, hogy nem tesz magasról arra, ami a világban folyik?  Már ha életben van még egyáltalán. Talán rég egy árokban rohad valahol a sivatagban. Nos, nem kár érte persze, nekem biztosan nem fog hiányozni. A bennem élő démon megközelítőleg se jólnevelt azonban, többször is megköszönöm hát gondolatban, szavait kizárólag én hallom, mert bár különösen bizakodónak nem nevezném magam, azt mégse akarom, hogy idő előtt elüldözze az egyetlent, aki talán tényleg segíteni tud. – Mi lesz akkor, ha tévedsz? Ha kiderül, hogy Isten mindent akar, csak az embereken segíteni nem? – gúnynak hangomban nyoma sincs ezúttal, puszta előrelátásként kerülget a kíváncsiság azzal kapcsolatban, terveit mennyiben befolyásolja, ha visszatérő Atyja kijelenti, a halandókat jobb lenni hagyni, elpusztulni. – Csak azt tettem, amit a legjobbnak gondoltam, bárki ugyanígy cselekedett volna a helyemben – leplezetlen zavarral legyintek aprót, kimutatva akaratlan is, nem hiszem, sokan illetnének még különleges vagy erős jelzővel, nagyobb előszeretettel használnák feltételezésem szerint a bolond és társai, szintén rendkívül beszédes mellékneveket. Mit álszenteskedsz? Te is nagyon jól tudod, hogy a többség nem lett volna ennyire ostoba. Mi a fasz? Az a rohadt ki… Meglepetten pislogok a démon váratlan elhallgatására, mielőtt azonban belelovalhatnám magam a merengésbe igazán, Cassael magyarázata megvilágítja az okokat.
Nem is rémlett már szinte, milyen, ha csönd van a fejemben. Köszönöm – őszinte hálával telt pillantással mérem vonásait végig, mielőtt élvezetemre tanúbizonyságot is adva lehunyt szemmel dörzsölgetném meg halántékomat, kimutatva mindezzel azt is, a pecsétnek köszönhetőn megérdemel némi bizalmat.
Választása előtt nem csak megkönnyebbült elégedettséggel, elismeréssel is adózok. Jobb mód mellett nem is dönthetett volna segítsége elfogadásának esélyének növelésére, hiszen ezzel nem csak a rég vágyott némaságot adta meg nekem egy rövid időre, a démon szövegelésével együtt megtelepedő állandó idegességem szintjét is csökkentette sikeresen.
Találhattál volna magadnak kevésbé hálátlan feladatot is, amitől úgy érezheted, célja van a létezésednek – aprót rántva vállamon, sóhajtva tápászkodok fel. Az egyik közeli szekrényhez lépek, kihúzom felső fiókját, honnan kis kotorászást követőn fémdobozt rántok elő. Magamhoz szorítva azt, térek az angyalhoz vissza, de ahelyett, székem felé fordulnék, mellé lépek, nekitámaszkodva az asztalnak.
Mutasd a karod! – felé nyújtom kezem, kifejezéstelenül, türelmesen várva, eleget tesz–e kérésemnek. Visszautasításra nem zuhanok magamba, hagyom akkor az egészet, ha valamiért mégis megbízik bennem ennyire, csuklóját óvatosan közrefogom szabad kezemmel, alkarja sértetlen oldalát megemelt combomra fektetve. – Gondolom, idővel úgyis meggyógyítod magad, de addig is bekötözlek, hogy ne vérezz össze nekem itt mindent – nem érdekel tulajdonképpen, mit ken össze és mit nem, épp elég a kosz itt, hogy némi pluszt észrevenni se lehessen, tettem sokkal inkább fakad az irányú hálámból, ha csak néhány percre is, de végre csönd van fejemben. – Nem mondom, hogy minden bizalmam a tiéd, ahhoz azért ennél több kell, de talán tehetünk egy próbát – elképzelni se tudja talán, mekkora erőfeszítés nekem meghozni ezt a döntést, félve attól, végül minden hiábavalónak bizonyul, felélesztett reményem jéghidegen, holtan zuhan vissza a semmibe, ráeszmélve, a pecséttel fejemre hozott fellegeket elmozdítani nem lehet, azt hiszem azonban, a siker ígérete egy misét a kétségek ellenére is megér. 
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Cassael


☩ Történetem :
☩ Reagok :
264
☩ Rang :
Szeráf
☩ Play by :
Misha Collins
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Vas. Dec. 04, 2016 3:11 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next


Drake & Cassael
Feathers appear when angels are near
Általában véve sem mondhatnám, kimondottan nagy hozzáértésem volna az emberekhez, ennyi év után is még csak a felszínt kapargatom, de az utóbbi időkben úgy érzem, sikeredett egy-két réteggel közelebb férkőznöm hozzájuk. Ám Drake Wallenberg… Ismét a kezdetek vehemens, kiszámíthatatlan örvényében érzem magamat hánykolódni általa, szavai mintha egy számomra idegen nyelven hagynák el ajkait, nem értem, hogyan kapaszkodhatna össze kijelentése a tényekkel. Szemhéjaimat újfent összehúzva, őszinte értetlenséggel mérem végig ábrázatát, igyekezve megfejteni, miféle erők munkálkodnak a háttérben, amelyek ilyen mértékű elutasítást eredményeznek az irányomban.
- Nem, nem sejtem - vallom meg nyíltan, többet mégsem teszek hozzá, úgy érezve, felesleges volna beszéddel győzködnöm a vadászt. Bizalmatlansága még előttem is kendőzetlen, nyilvánvalóan bizonyítékokra, tettekre van szüksége, hogy elfogadásának legcsekélyebb jelét tanúsítsa, netán megfontolja segítő kezem akceptálását. Ettől függetlenül próbálom kérdéseit a tőlem telhető legnagyobb őszinteséggel és precizitással megválaszolni, hátha egy ponton győzedelmeskedik a megértés a kétely felett.
Úgy vélem, a hit feltételezése már több mint amannak hiánya, kijelentése okán tehát bizakodva biccentek egyet felé, várva kíváncsiságának, faggatózásának további megnyilvánulásait. Nem éppen ide jövetelem módjának részletezésére számítottam, azonban ha ez érdekli, szíves örömest megfelelem fél-kijelentését, kérdését.
- Nem egészen. A teleportáció az azt végző számára is azonnali változás, míg én megélem az utazás hosszát, csupán képes vagyok mindezt egy pillanatnak érzékeltetni a külvilág számára. Ezáltal nem veszítem el a repüléssel járó időt. Ha kívánod, részletesebben is elmagyarázhatom - tekintek rá egy pillanat erejéig, mielőtt visszafüggeszteném pillantásomat a monitoron éktelenkedő képekre. Újdonsült megjegyzésére megint csak hunyorítanom kell, úgy hiszem, soha nem fogom megérteni a halandók gondolkozásmódját. Amennyiben nem kérésnek szánta kijelentését, hát miért érzékeltette annak? Mintha állandó jelleggel önmaguk ellen dolgoznának, majd rácsodálkozással szemlélik a végeredmény számukra nem várt kimenetelét. Kétség sem férhet hozzá, megannyi tekintetben nevezhetőek bonyolult lényeknek, ám ez esetben pusztán logikátlannak minősíteném őket. Nem is fecsérlek ekképpen rá szót, jobban érdekel a démon ráhatása Wallenberg személyére.
Vallomását hallva szimpátia ülepedik a bensőmre, halovány együttérzéssel fordítom tekintetemet a vadászra, s csak elképzeléseim lehetnek róla, miféle kínnal járhat állandó jelleggel egy teljesen idegen hangot hallani az elméjében. Tapasztalataim szerint a megszállt emberek, amennyiben meg is szabadulnak a démontól, túl hosszas tartózkodásuk okán könnyedén átbillennek az őrület határán, s legfeljebb az Úr, ki segíthetne rajtuk. Kétség sem férhet hozzá, mihamarabb meg kell szabadítani Wallenberg testét az őt nyomorító gonosztól, addig, míg komolyabb károkat nem okoz halandó lényében.
- Remélhetőleg a pecsét kellő ideig kitart, azonban attól tartok, ha már kommunikálni képes, idővel még többet tehet - állapítom meg, vagy éppen mondom ki, amit vélhetően Drake nem igazán mer. Tisztában vagyok vele, megnyugtatásának nem ez a legjobb s legfőbb módja, de nem is azért érkeztem, hogy vállamat kínáljam, hol könnyek formájában megkönnyebbülhet, hanem, hogy végső megoldást találjak, nyújtsak a problémájára. Azonban mindehhez az ő hozzájárulása is szükségeltetik, újabb kérdéseit hallva pedig bizton veszem, a bizalomtól még rendkívül távol állunk.
- Nekem viszont más igen. Másrészt, a démon még elnyomott állapotában is megérezhető - felelem, egyelőre nem terítve ki, honnét és milyen formában érkezett hozzám az információ. Addig nem, míg halovány együttműködéséről nem tanúsít, máskülönben félek, rögvest az ellenséget látva bennem, angyalpengét állítana a mellkasomba. Az elmúlást kevésbé félem, noha hosszadalmas létem ellenére még szívesen kiélvezném a Föld nyújtotta csodákat, viszont önhitten ki merném jelenteni, nélkülem több segítsége nem akadna a Pokol szolgái ellen. Az pedig, hogy miért viselem ekképpen szívemen a sorsát, még számomra sem tiszta egészen.
A bizalomhoz ráadásul még mindig nem jutottunk közelebb, sőt, cinizmusa s gúnyos megjegyzései arra engednek következtetni, a látszólagos érdeklődése könnyed halállal távozott beszélgetésünkből.
- Miféle levesben…? - bukik ki belőlem egy elhaló suttogás formájában, mielőtt félresöpörvén értetlenségemet, s összeszedvén határozottságomat, folytatnám a beszédet. - Ne írj le ily’ hamar. Érkezhettem volna minden részletében kidolgozott tervvel, de mi értelme, ha semmi nem hasznosítható belőle? Nem ismerlek, nem tudom, a démon miképpen hat rád, s mondd, nem rémítene, ha valaki sorsodnak precíz tervezetével érkezne? - billentem oldalra a fejemet enyhén, szó nélkül hagyva lekezelését. Nem úgy, mint további kérdését, melyre óhatatlan egy türelmetlen sóhajjal felelek.
- A tudásom, Drake Wallenberg - válaszolom higgadtan, majd egy újabb biccentéssel átvéve kését, kíváncsiságát pedig felelet nélkül hagyva, elkezdem feltűrni bézs szín kabátom, és az alatta nyugvó fehér ing ujját a bal alkaromon. S míg az előkészítéssel foglalkozom, azért vetek egy-két pillantást a megviselt lélekre, szimpátiám viszont ezúttal nem tör elő némi bosszúságom okán mérhetetlen bizalmatlansága végett. Nem is azért, mert belém nem vet elég hitet, hanem mert úgy tapasztalom, önmaga iránt is haloványodik elkötelezettsége. Remélem, csupán rosszul értelmezem kimerültségének jeleit.
- Nem ember beszélte, hanem maga a Halál. Nála megbízhatóbb forrást aligha tudnék képzelni - felelem, ezúttal hagyva a félrebeszélést, s miután alkarom szabaddá válik, rezzenéstelen ejtek rajta mély vágást, hogy az előserkenő életnedv elégséges mennyiségben patakozzon elő. A kést ezután visszahelyezem az asztalra, majd egy könnyen elérhető falrészlethez lépdelek, hova nincs egyéb célom, mint felfesteni egy szimbólumot.
- Hogy miért? - állok meg egy pillanat erejéig, félig a vadász felé fordulván. - Mert úgy hiszem, Isten nem ezt óhajtotta szeretett világának. Nem tudom, miért nem tér vissza, miért nem tesz rendet, de azt tudom, hogy valakinek az embereket is segítenie kell. Nem a fivéreim ellen történő háború folytán, hanem apró csodákkal, jelentéktelennek ható segítséggel - felelem, majd visszafordulva folytatom a véremmel történő mázolást. - Amint tudomásomra jutott a történeted, csodálatot éreztem. Különleges és erős halandó vagy, Drake Wallenberg, valaki, akiért megéri harcolni - fejezem be a magyarázatot, remélve, kielégítette kíváncsiságát, s mire a beszéddel végzek, addigra az ábra is elkészül. Nem is fecsérlem az időt, tenyeremet a kellős közepébe nyomom, aminek hatására pirosasan felizzik a pecsét, jelezvén, működőképessé lett.
- A démon kiűzéséhez nem tesz hozzá semmit ez a pecsét, de úgy vélem, számodra nyújthat néhány percnyi felüdülést. Míg fénylenek vonalai, a démon képtelen a kommunikációra, s nem is hallja beszédünket, gondolataidat - fordulok felé. - Persze később kiolvashatja emlékeid közül az elhangzottakat, így sajnos a titkok megőrzésére képtelen - lépdelek hozzá vissza lassacskán, remélve, az apró hozzájárulás kényelméhez tesz valamit a nyugalmáért, szemernyi bizalmáért. Várok néhány pillanatot, mielőtt ismét szót emelnék, addig is a kezemből szivárgó vért figyelem. Jól ismerem gyógyulásom módját, ám szárnyaim kitárása olyasmi, amelyet nem szívesen gyakorlok mások előtt.
- Ha mindenáron hasznot keresel tetteim mögött… Vedd úgy, ezáltal célra találtam ebben a kaotikus világban. Segíteni neked egy újabb ok a létezésre, s a reményre, egyszer visszaáll a rend - tekintek fel rá alkaromról, kutatva zöldjeiben esetleges bizalmát.


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
spiritual, celestial being

Never have I been a calm blue sea. I have always been a storm
Vendég
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
avatar


Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Pént. Dec. 02, 2016 3:29 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Ezzel csak rontasz az esélyeiden, remélem sejted – fejem csöppnyit megcsóválva horkantok, majd végigmérem ismételten, ha lehetséges, korábbinál is több bizalmatlanságot sűrítve bele pillantásomba. Nem mintha tévedne. Tökéletesen egyértelművé sikerült válnia annak végezetül, egyedül a problémát megoldani, amibe magamat kevertem, nem tudom, hogy ez mindössze ideiglenes megoldásként hasznosítható és annak is meglehetősen silányul szuperál. Szükségem van segítségre, bárkiére, akiben megbízhatok, aki többet ért ehhez az egészhez, mint én, vagy nagyobb információforrás áll rendelkezésére. Kételkedem abban azonban, úgy hiszem, természetes mód, épp ez a váratlanul betoppant, magát bosszantóan magabiztosnak láttató, különös alak lehetne támaszom. Valahol egészen mélyen, elrejtve lelkemben vágytam arra talán, meggyőzzenek érvei, bebizonyítsa igazát, de fajának említése minden ehhez hasonlatos érzelmet kitöröl belőlem. Szívesebben úszkálnék cápákkal teli akváriumban, minthogy összeszűrjem a levet egy angyallal. Olyan lénnyel, melynek jóságában, kegyelmességében milliárdok hittek, s mi figyelmen kívül hagyva mindezt, az emberek közé pusztítani érkezett. Nem mind ugyanolyan talán, meglehet, akadnak, kik különböznek, mégis akadálytalanul vágom fejéhez kétségeimből fakadó, de egyáltalán nem alaptalan vádjaimat. Nem pusztán hírekre támaszkodok, saját szemeimmel láttam gyilkolni fajtáját. Hidegvérűn, habozás leghalványabb jele nélkül, kegyetlenül.
Visszatakarodhatnál mondjuk a padlásra, vagy csatlakozhatnál a többi anyaszomorítóhoz, beszállva egymás kiirtásának magasságos küldetésébe. Sose hittem volna, hogy ezt mondom, de a tetőtéri lakosságnak végre valami haszna is van.
Feltételezzük, hogy hiszek neked – jutok döntésre végül, némi önkényesen kivett merengési szünetet követően, nem foglalkozva se a démon korábbi szavaival, se gúnyos morgásával, mihez kétségtelenül társulna heves szemforgatás is, ha lennének ilyen szervei. Bizalmatlan vagyok persze én is, a legrosszabbra számítok töretlenül, úgy hiszem mégis, baj abból nem lehet, ha egyelőre úgy döntök, ártani valóban nem akar nekem és hagyom, elárulja, mi is jövetele oka valójában.
Szóval teleportáltál – feltételezésem kijelentésnek hangozhat nagyrészt ugyan, belevinnem némi kérdő hangsúlyt is sikerül. Nem, te hülye, repült. Vagy valami ahhoz hasonló.Jól van, tegezni foglak – aprót biccentek, egy még ennél is mikroszkopikusabb mosollyal is megpróbálkozva, s nem strapálva magam azzal, eláruljam, mondatom, melyet Ő magázásra váltásom kezdetének vett, másnak szántam.
Ez valójában nem kérés volt, de lekötelezel.Bár lenne, de ez a rohadt pecsét minden kísérletem meghiúsította, egyelőre legalábbis. Előbb vagy utóbb megszerzem a hatalmat és akkor többet fogok tenni a vadászka csinos testében, mint néhány kép nézegetése. – Hogy? – meglepetten pislogok, mielőtt hevesen megráznám fejemet, mindkettőjük feltételezését egyszerre reagálva le.  – Dehogy, tökéletesen elzártam. Egy ügyhöz kellettek volna, de mint kiderült, nincs semmiféle ügy, ezért is érek rá cseverészni veled. Valójában talán mégse zár a pecsét olyan tökéletesen, mint reméltem. Ahhoz eléggé el van nyomva, hogy ne vehesse át az irányítást felettem, de legnagyobb kínomra kommunikálni képes velemMicsoda szívtelen kölyök vagy te. Hagynád, hogy kussban rágjam nem létező körmeimet, míg kitalálom, miként szabaduljak ki innen, hogy aztán kitéphessem a nyelved a szemtelenséged miatt? – magam se tudom biztosan, miért tettem ezt, miért osztottam meg vele egyikét bizalmasabb információimnak, mielőtt akár csak el is kezdte volna bebizonyítani, hihetek neki, célja valóban segíteni, nem pedig kiiktatni, az egyszerűbb utat választva. A démon kommunikációja egyike azonban azon problémáimnak, mik különösen aggasztanak, gondolkozás nélkül csúszott hát ki számon, amint kiderült, tud a bennem elzártról, eltitkolnom előle ezt, bevetve minden erőm, nem kell. Na, várjunk csak egy kicsit. Tisztában van Mammon jelenlétével, biztos benne, itt van, nem puszta ráhibázás, tipp volt ez részéről. Ez pedig igencsak fontos kérdést vet fel.
Honnan tudsz róla? Nem beszéltem erről soha, senkinek.Mégis mit gondolsz honnan, te észkombájn? Ez egy kibaszott angyal, én pedig nem csak egy átlagos feketeszemű vagyok. Hiába vesztettem el az erőm nagy részét, esélytelen, hogy ne érzett volna meg. Igaza lehet, úgy hiszem, figyelembe véve azt, kevésbé egyszerű fajtársainak is fel–fel tűnik jelenléte, ha épp alulról akarják szagoltatni az ibolyát velem.
Szóval, habár idejöttél azzal, hogy segíteni akarsz, valójában fingod sincs, hogyan kezdj hozzá ehhez. Hasznosnak hangzol, mondhatom, és nem tudom, mi változást okozna a jelenléted, azon kívül, hogy ketten főnénk a levesben ezutánMicsoda bűbájos kép. – szemöldököm hitetlenkedve emelkedik a magasba, pillanatok alatt világgá reppen minden reményem, s értetlenség környékez meg ismételten. – Impresszív a korod, tényleg, de mi köze ennek bármihez? – korábbinál kisebb mértékben jelen lévő kíváncsisággal várom válaszát, megpróbálván nem foglalkozni Mammon csúfolódó énekével, s legyőzni a késztetést, közöljem vele, Ő se épp a fiatalság mintaképe.
Mit tervezel a késemmel? Bármit is, nyilván nem az ereit fogja felvágni vele, úgyhogy egyértelműen unalmas lesz. Azért add csak oda, hátha. Sóhajtva nyújtom át fegyverem, ellenérzéseimmel mit se törődve, nem azért, mert reménykedek benne én is, vendégem ártani fog magának vele, sokkal inkább hajt kíváncsiság. Érdekel, mit tervez, mivel áll szándékában elérni, tervek hiányában is úgy gondoljam, képes lesz segíteni nekem.
Csodás – kelletlenül dörgölöm meg orrnyergemet, megpróbálván elhárítani kezdődő fejfájásom. Tettem nyilvánvalóan sikert nem fog elérni, előre érzem a lüktetést koponyámban, mely fokozatosan éri majd el tetőpontját, ha Mammon a hír hallatán bezsongva elkezdi ecsetelni azt, megmondta, hogy nem feledkeznek meg róla, előbb vagy utóbb érte jönnek majd.  – Biztos vagy benne, hogy hihető forrástól származik az információd? Az emberek sok mindent beszélnek – próbálkozok ugyan, hinni abban nem tudok igazán, híre valóban fals lenne, sejtem azóta, idővel a helyzet még bonyolultabbá válik, mióta rájöttem, ki is az, akit magamba zártam.
Miért akarsz segíteni nekem? Mi hasznod származna belőle?Ugyan már, még én is beismerem, hogy egyedi eset vagy. Nem mindennap jut eszébe valakinek bezárni egy démont, különösen egy hozzám hasonlót nem. Megoldani a kis kínodat, elpusztítani az egyik lovast szépen feljebb tornázná a tollasok ranglistáján. Nehogy azt hidd, hogy csupa jó szándék és szeretet vezérli. Az angyalok ugyanúgy érdektelenek irányotokba és szívtelenek, akárcsak mi, démonok, mindössze a marketingjük jobb. Én se hiszem, Cassael jelenlétének oka puszta jó szándék lenne, ne rejtegetne önös érdekeket, legalább egy keveset, kíváncsi vagyok arra mégis, mit válaszol erre, mennyire kísérel meg elbújni szép, de üres szavak mögé. 
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Cassael


☩ Történetem :
☩ Reagok :
264
☩ Rang :
Szeráf
☩ Play by :
Misha Collins
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Szomb. Nov. 26, 2016 1:58 am
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next


Drake & Cassael
Feathers appear when angels are near
Kezdeti értetlenségemet, a vadász szemöldökeinek ívelt mozzanata okán már nem is tartom oly számottevőnek az övéhez képest, kitartó mustrálása ráadásképp arra ösztökél, suhintsam el minden kétségét segítő szándékommal kapcsolatban, s gyújtsak világosságot gondolatvilágában, azonban szavaim elmémmel hadakozva végezetül úgy döntenek, inkább megmaradnak kimondatlan. Szegényes, a Földön tett tapasztalataim alapján a halandók nem szívlelik a töretlen szemkontaktust, ez a vadász viszont éppen maga gyakorolja, amit bennem megannyiszor tartanak kéretlennek. Nehéz hát ezután nem adózni néma csenddel egymás kölcsönös megfigyelésének, ám előbb-utóbb kénytelen leszek válasszal szolgálni kérdésére, hacsak nem kívánom azonnali hatállyal bizalmát veszíteni.
Arcizmaimat hagyom ellazulni, őszinte nyíltsággal, mégis holmi együttérzéssel futatom végig tekintetemet utoljára a férfi bizalmatlan smaragdjain, majd ekképpen szólok;
- Nem kell gondoljam, tudom. Amiképpen te is - ennél többet egyelőre nem kívánok megosztani vele, nem itt, szélesre tárt ajtajának peremén, hol bárki fültanújává válhat kényes megvitatni valónknak. Ezért sem időzök tovább odakint, invitálásának első jelére a motelszobába sétálok, majd udvariatlanságomat orvosolandó pótlom bemutatkozásomat. Azonban a mellékelt, kimutatásra alig kerülő lelkesedésemből fakadó mosolyom egyhamar cserbenhagyja ábrázatomat, heves visszakérdezése konkrétumok nélkül is előrevetíti a rólunk alkotott véleményét, noha igaz, ebben a világban, s vadász létére nem kellene, hogy mindez meglepjen. Igyekeznék én tüstént túllendülni a kényelmetlen, gyermeteg érzeten, mit vélhetően súlyos bizalmatlansága okoz, mégsem számolok a továbbiakban elhangzó vádakkal.
Számat szinte rögvest szólásra nyitom, ám épp olyan hamar be is zárom, többedszerre is megfontolva, mit engedjek ki rajta. Megdöbbenésemet azonban nem kell hangoztatnom, óhajom nélkül ülepedik le arcomon, pedig jobban tudhatnám ennél, vádjai egyáltalán nem alaptalanok. Megannyi fivérem s nővérem szolgált rossz hírnevünkre, elsőként egyenest Gábriel, az arkangyal, kit évszázadokon át oly’ nagy elánnal imádtak a halandó lelkek. És most épp ő kínál számukra kíméletlenséget, megvetést, könyörtelen halált, mit cseppet sem érdemelnének. De nem mind vagyunk ilyenek, hinnem kell ebben.
- Tennem sok mindent kellene sok mindenki szerint, ám én az Úr szavánál egyébre nem hallgatok. S nélküle egyedül a magaméban bízhatok, amely soha nem kérné, oltsak ki életeket - felelem elkomolyodva, elhagyva mélységes döbbenetemet, hogy kétsége se legyen vallomásom igazáról. Míg erről nem biztosít, el sem emelem róla pillantásomat, azonban kis idő múltán felsejlő mosolyát látva úgy vélem, ő is megértette, ártó szándékom legfeljebb a benne lakozó démon iránt lehet. Tüstént vissza is költözik belém a nyugalom, olyannyira, szabadon mozogva fedezem fel szerény hajlékának egy-egy szegmentumát, jelen esetben az asztalán pihenő szerkezetet.
- Nem volt olyan messze, a tér s idő kontinuumának változtatása a ti szavaitokkal élve nagy csodákra képes. Másrészt, tegezz nyugodt lélekkel - magyarázom, figyelmem lényegi részét ugyan a vadászon tartva, ám szemeimmel inkább a fémeszköznek adózok kitartással. Persze nem nyújtom hosszadalmasra a bámészkodást, főként, újdonsült felfedezésem a pecséteket illetően ismét teljes koncentrációt kíván meg tőlem. Wallenberg válasza még sem hat rám meglepetésként, csupán bólintok egyet kérésére.
- Hogyne, nem haragszom - biztosítom szavaimmal is, mielőtt visszatekintenék a laptopra. - Igen csak fertelmes betegség volt idejében, s most sem különb… - állapítom meg, átfutva még egyszer a képeket. - A pecsét ellenére van hatalma feletted a démonnak, s ezért nézegetsz ilyesmit? - fordulok felé újfent, enyhe hunyorral méregetve arckifejezésének váltakozásait, bár nem tudom, kit szeretnék álltatni, hozzáértésem kimondottan silány a halandók nonverbális kommunikációjának megértésében. Persze több mint a temérdeknyi kétértelmű kifejezésük megfejtésében, az bizonyos. Ettől függetlenül tudni óhajtom, miféle állapotban leledzik Wallenberg, fertőzi-e a démon az elméjét, netán már elkezdte befeketíteni a lelkét? Tisztában kell lennem vele, milyen mértékű nehézségekkel kell szembenéznem, ha valóban neki ajánlom kitartó s töretlen segítségemet, ezáltal hűségemet.
- Ezt még magam sem tudnám pontosan megválaszolni - vallom be őszintén, hiszen való igaz, konkrét, méretre szabott tervvel nem készültem, révén féltem, kifutok az időből. Talán már így is megesett, nem tudhatom biztosra. - Azt viszont igen, miért éppen én lehetnék hasznodra. Az idők kezdete óta létezem, démonoknak előtte - osztom meg vele, figyelve minden léptét, míg mellém nem telepedik a székére. A bizalom jeleként értékelem cselekedetét, noha az azt megelőző levegőbe legyintése valamiképpen kitűnt a sorból. - Ekképpen szolgálhatok sok mindennel, ha esetleg megengeded, hogy használjam a késedet, mutathatok is valamit - ajánlom fel önzetlen, mutatóujjammal lazán a tárgyra bökve, még ha egy röpke mozdulat okán magaménak is tudhatnám a pengét máskülönben. Ilyesmivel azonban nem óhajtom aláásni létezésében is kétségbe vonható bizalmát, bölcsebbnek találom a halandók útján, kérés által megkaparintani az eszközt egy roppant mód egyszerű bemutató erejéig.
- Másrészt információm van. A benned lakozó társai már közel járnak - közlöm vele, arra viszont nem ismerek praktikát, hogy mindezt a démontól egy időben elhallgassam. Benne vélhetőleg reményt, míg a vadászban meglehet, aggodalmat fogok kelteni, de jobb tudnia, mi vár rá, mint hirtelenjében szembesülnie a Halál női testet öltött alakjával.


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
spiritual, celestial being

Never have I been a calm blue sea. I have always been a storm
Vendég
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
avatar


Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Szer. Nov. 23, 2016 10:35 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2, 3, 4, 5  NextMammon betegségek irányába tanúsított gusztustalan imádatának szóban történő kifejeződését, mi nem kéne, hogy meglepjen, határozott kopogtatás zaja szakítja félbe. Jó nem sült még ki ilyesmiből ugyan, általános paranoiám ellenére fellelkesedek mégis egészen, mert ha mást nem is, legalább ennek az egyre borzasztóbbá váló beszélgetésnek megúszom a folytatását.
Az ajtót egyből ki nem nyitom persze, a már említett üldözési mániának és az évek során rám rétegződött elővigyázatosságnak köszönhetően a legrosszabbra számítva felkészülök előbb. Fegyverrel kezemben lépek csak a bejárathoz, majd a kopogtató arcberendezését ellenőrizendő kipislogok a leselkedőn, ajtóm résnyire csak ezután nyitom, az iránt érdeklődve rögvest, mi fújta ide.
Miből gondolod, hogy segítségre lenne szükségem?Hidd el, hogy van, nem is kevés. Kész csoda, hogy a sok fejedben kevergő–kavargó érzelgős marhaságnak köszönhetően nem kötötted fel magad valamelyik lepukkant motel még szánalmasabb szobájának egyik csillárjára. Szemöldököm őszinte meglepettséggel vonom fel, amíg csak tehetem, – szokásomhoz híven annál is kevesebb időt pazarolva Mammon szavaira, mint egy légy duruzsolására – udvariasnál jóval hosszabban méregetve váratlan vendégemet, kivel biztosan nem találkoztam még. Rengeteg archoz van szerencsém nap, nap után, miknek elhanyagolható hányadát jegyzem csak meg, úgy érzem most mégis, ha vele ezelőtt is összefutottam volna, tudnék róla.
Homlokráncok csatlakoznak felhúzott szemöldökömhöz azon megjegyzésemre szolgáltatott reakciójára, elárulom, a keresett személy vagyok–e, ha megosztja velem nevét. Nem várom azt el, az igazit adja meg, manapság oly könnyedén lehet hamis személyazonossághoz jutni, mint egy kiló kenyérhez, csupán tudni kell, merre keresd, megelégednék azzal is, ha jövetele okának némi részletét húzná el orrom előtt mézesmadzagként. Meg ezt nem kapom, beeresztem mégis, teret adva házi démonom tanácsának, s önön kíváncsiságomnak.
Angyal? – heves torokköszörülő rohamom után ismétlem csak meg bemutatkozása figyelmem leginkább megragadó, nem is olyan jelentéktelen részletét. Ujjaim korábbinál is szorosabban markolják továbbra is hátam mögött rejtegetett késemet, készen állva arra, nekiugorjak a tollasnak, ha akár csak egyetlen apró gyanús mozdulata is van. A fejemben visszhangzó csend fel csak ekkor tűnik. Bármit megtettem volna korábban ennyi némaságért, most mégis rosszul érint a váratlan hallgatás, bár legalább ez abban megerősít, vendégem nem hazudik, valóban a meglógott magasságos egyik bábújához van szerencsém. – Mit keresel itt? Nem épp embereket kellene öldökölnöd valahol? Vagy épp a vadászok következtek a listádon? – a démonokat is gyűlölöm, az angyalokat elviselni még inkább nehezemre esik. Felbukkanásuk pillanatáig nem hittem bennük igazán talán, valódi vallásosságtól messze álltam legalábbis, azt gondoltam mégis, ha léteznek, a jó oldalt képviselik. Tévedtem, méghozzá nem is kicsit. Rosszabbak talán, mint a démonok, kik magukat jóságosnak beállítani nem próbálták soha.
Remélem, nem vagy akkora barom, hogy hiszel az ezredek óta duzzogó nagytestvér állapotban leledző mennyei seregek egyik díszpintyének. Francért akarna segíteni épp neked. És mielőtt még azt mondanád, hogy nem fájhat, ha meghallgatod, emlékeztetnélek arra a bizonyos két héttel ezelőtti esetre, mikor ugyanezen okos gondolatod követően majdnem megsütöttek. Ami hidegen hagyna persze, ha nem lenne kurvára kellemetlen számomra is a hülyeséged. Jómagam is elképesztem vele, halovány mosoly szökik arcomra mégis, Mammon ismételten megeredő nyelvére. Kedves kis gondolatnak nem mondanám ugyan, de Ő az egyetlen biztos pont az életemben, megingathatatlan idegtépősége ellenére megnyugtat, ha azt mondja, ami az elmúlt idő tapasztalata alapján elvárható tőle.
Meghallgatnám azért, ha már eljött idáig. –  Én aztán leszarom, de ne siránkozz, ha mindkettőnket megpróbál leküldeni a Pokolba, amikor épp nem figyelsz.Szolgáld csak ki magad – szavaim ezúttal laptopom méregető Őtollasságának szánom. Nem zavar ezen tette valójában, hangomból kivehető csöppnyi gúny ellenére se, addig legalább, míg mással foglakozik, végigmérhetem alaposabban, mint arra lehetőségem volt mostanáig.
–  Magamnál tartanám inkább, ha nem haragszol, csak a biztonság kedvéért.  – Mert aztán tényleg rengeteget érne ellene ez a rozsdásodó disznóbökő. Ne légy már ilyen naiv barom. Csináld ki, amíg nincs ereje teljében, hála nekem, mert te ugye túl sötét vagy ahhoz is, hogy normálisan utána nézz egy egyszerű kis pecsétnek. Nem vagy kíváncsi rá, hogy nézhet ki belülről? Csak egy kis vágás ott, egy másik amott, meg egy mondjuk az ágyékától a nyakáig és máris eggyel kevesebb kétszínű rohadék repked a világban. Hazudnék, ha azt állítanám, rossz lenne állományuk megritkítani ismételten, támadni szándékomban egyelőre mégse áll. Ki tudja, talán hasznát veszem valóban, egy ilyen ritka lehetőséget elszalasztani pedig minden lenne, éppen csak okos lépés nem. Várok hát, míg kiderül érkezése oka, döntést hozni véglegesen utána is ráérek.
Szóval, azt állítod, segíteni akarsz. Mégis hogy tudnál és miben? Arról nem is szólva, hogy mit gondolsz, mért épp egy magadfajtának hagynám? Van így is épp elég bajom.Amit csak fokozni fog az a szinte tiszteletet érdemlő idiotizmusod, ami megint megcsillogtatta hatalmát. Horkantva legyintek egyet ugyan, nem téve úgy ezúttal, mintha bosszantó hallucináció lenne csak a démoni hang, de érdeklődőn várakozó pillantásom az angyalról nem veszem le. Az ajtó közelét elhagyom azonban, sőt, vendégemhez közelebb lépve visszaülök az asztalhoz, korábbi helyemre, késem jól látható, könnyen elérhető helyre magam elé ejtve. 
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Cassael


☩ Történetem :
☩ Reagok :
264
☩ Rang :
Szeráf
☩ Play by :
Misha Collins
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Kedd Nov. 22, 2016 8:59 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next


Drake & Cassael
Feathers appear when angels are near
Számoltam vele, hogy fogadtatásom nem lesz azonnali, annak ellenére sem, hogy kiválóan hallom az ajtó mögötti finom neszezést. S mióta tudom, mi célt szolgál a bejárati alkalmatosság felső harmadán, máskülönben középvonalában helyezkedő aprócska lyuk, szinte már kényszeresen igyekszem elkerülni a szemkontaktust vele várakozásom idejére. Helyette a gyengéd, enyhe idő melengette szél által legyezgetett fákat mustrálom, amelyek változatos színkompozícióval idézik a lassan múló őszt, vagy éppen az ég kékjén lomhán bolyongó felhőpamacsokat, amelyek a Mennyek légies emlékét csalogatják elő bennem. Egy kérészéltű momentum erejéig majdhogynem el is feledkezem ittlétem okáról, olyannyira elmerülök a belvárossal erőteljes kontrasztot képező környék nyugalmában, azonban a zár ékelt kattanása baráti figyelmeztetőül szolgál álmélkodásom szüneteltetésére.
Ábrázatomat kimért mozdulattal fordítom az ajtó felé, aminek fél-takarásában végre valahára megjelenik a vadász. Arcvonásaiból nem állna módomban megállapítani kilétét, ám a benne rejlő démonnak még emígy is súlyos kisugárzása hamar tisztázza minden kételyemet az irányában. Kérdése igaz, ettől függetlenül váratlan ér, szemöldökeimet enyhén közelítve egymáshoz, finoman oldalra biccentem fejemet, s lázas töprengésbe kezdek; vajon miből következtet arra, hogy segítségre szorulok? Éppen fordított indokból ácsorgok motelszobájának ajtaja előtt. Mielőtt mindezt tudatnám vele is, vetek egy gyors pillantást ruházatom állapotára, de amazt nem csúfítja démonok vére, sem egyéb, kelletlen szennyeződés, mi okot adhatna aggodalmára.
- Úgy vélem, inkább én segíthetnék - jelentem ki komolyan, visszafogott mértékben engedve világgá hangomat, amelynek ugyan különösebb oka nincsen, én jobban szívlelem a csendes beszédet. Csupán eztán realizálódik bennem, szívéjes mosolyát elfeledtem viszonozni, tehát igyekezve gyors korrekciót szolgáltatni hibámnak, leheletnyi mosolyt engedek az ajkaimra kúszni.
- Ohh, igen… - megint elfelejtettem bemutatkozni. Néma frusztrációmat leküzdendő, lesütöm egy pillanatra tekintetemet, kissé fészkelődve is mindemellé, mintha nem igazán férnék önnön magam bőrébe, majd ismét felkeresem a vadász zöldjeit. Addigra viszont már az ajtó teljes szélességében szabaddá vált előttem, s Wallenberg karjának léha mozdulata arra sarkall, minden további nélkül besétáljak ideiglenes lakhelyére. Az első a bizalom.
- Köszönöm - biccentek felé, miként a szoba gyors szemrevételezése után újfent tekintete után kutatok. - Bocsásd meg faragatlanságomat. Cassael vagyok, az Úr egyik angyala - mutatkozok be nyíltan, mindennemű hazugságot elkerülendő, és ezúttal már nem felejtek gyengéd mosolyt intézni szavaim mellé. Ám, amilyen könnyedén kapaszkodott fel ábrázatomra, oly’ hamar tova is andalog róla a vadász kérdését hallva.
- Akarni? Legfeljebb meghallgatást. A segítségedre érkeztem - közlöm vele egyszerű természetességgel, mialatt beljebb lépdelek a szobában, egészen az asztalig, ahol egy, a halandók által gyakorta használt eszköz pihen. Egyszer megkíséreltem alkalmazni, azonban úgy vélem, a könyvek továbbra is több hasznot ígérnek holmi fémhalmaznál. Érdeklődésem ettől függetlenül töretlen, enyhén közelebb hajolva a kivetítő részhez, hunyorogva szemlélem meg a látványukban visszataszítónak minősíthető képeket. S csupán ekkor, a helyiségnek szinte közepén időzve érzem meg, hogy mennyei erőm egy része elhagyott, vélhetően a vadász felkészültségének hála.
- A hátad mögött rejtegetett kés a pecsétek okán egészen szükségtelen - egyenesedek fel, pillantásomat Drake-re szegezve, már amennyiben mindeddig hagyott békésen szemlélődni életterén, s nem kísérelt meg rögvest lecsapni rám.


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
spiritual, celestial being

Never have I been a calm blue sea. I have always been a storm
Vendég
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
avatar


Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Hétf. Nov. 21, 2016 9:34 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2, 3, 4, 5  NextEz nem pestis, te idióta! Jobb kezem megdermed az egéren, bal pedig, mivel mostanáig régi újságot igyekeztem apró fecnikre szabdalni, ugyancsak mozdulatlanná válik, szorosan markolva a zörgő papírdarabot. Az utóbbi néhány napban nem történt semmi érdekes, úgy határoztam hát, korábbi, különösnek tűnő események után kutatok, hátha köztük akad valami, mi felkelti érdeklődésem. Találtam is egy ilyet, érdekes, ismerős haláleseteket, mielőtt azonban belelendülhettem volna igazán, Mammon szokásához híven letöri lelkesedésemet.
Miért? Mi a különbség? – megadva magam kezeim ölembe ejtem, s hátradőlve a kényelmetlen, kemény és kissé labilis székben, felkészülök egy minden bizonnyal kellemetlen mesélésre, mi szokás szerint egyetlen másodpercet se várat magára. A dögvész ennél az olcsó utánzatnál sokkal előkelőbb, már ami a kedvenc formámat illeti. Nincs is jobb egy ilyen járványnál, ha valódi rettegésre vágysz. Az emberek félnek, mindentől és mindenkitől, egymásra nézni se mernek. Gyilkolnak, hogy túléljék, de mily ironikus, ezzel csak még rosszabbá tesznek mindent. S ha a pszichológia terror nem lenne elég, ott van még maga a betegség. A láz, a vérzés, az érzékenység, a testeken megjelenő kínzó, fájó, egyre növekvő, sötét kelések. A beteg halált kíván, de az addig elvezető út még több szenvedéssel szolgál, s ha valódi szerencséd van, teljes őrületnek is szemtanúja lehetsz.
Oké, elég – védekezőn emelem magam elé kezeimet, megértésem jelezvén. Ennyi elbeszélés sok volt már nekem, bőven elég képet kaptam, mi egyértelművé tette azt, tévedtem valóban, s bár a hír kétségbeejtően szomorú, utána néznem felesleges. Most mi bajod? Te kérdezted. Pedig milyen szép idők voltak azok, de a rohadt védőoltások, meg az a flancos higiénia tönkretettek mindent, a rengeteg pluszmunkáról már nem is beszélve.
Vérzik érted a szívem – horkantom együttérzésem leghalványabb jele nélkül, gúnytól csöpögő hangon, mielőtt azonban gondolatban kitéphetnénk egymás légcsövét, hangos kopogtatás ráz vissza a valóságba. Ösztönösen nyúlok fegyverem irányába, nyirkosodó ujjaim rámarkolnak. Az ismerős súly és hőmérséklet egyből visszaadja nyugalmamat, úgy érzem hirtelen, mintha egy egész sereg állna mögöttem. Az ajtóhoz lépek hát, ellenőrizve az érkező kilétét a leselkedőn át, mielőtt egyáltalán megfordulna fejemben kinyitni azt. A látványra meglepetten ráncolom homlokomat, fogalmam sincs, ki lehet a férfi, márpedig sok ismeretlen ide nem érkezik, ha pedig mégis, azoknak konkrét és általában nekem nem tetsző okuk van. Ellenérzéseim ellenére szabaddá teszem a bejáratot mégis, miután fegyverem késre cseréltem, mit hátam mögött elrejteni könnyebb, s hirtelen baj esetén is jobb szolgálatot tesz.
Segíthetek valamiben?Szerinted? Nyilván igen. Mégis ki lenne akkora idióta, hogy véletlenül keveredik egy ilyen helyre? Bár persze már önmagában megkérdőjelezhető annak az értelmi szintje, aki egyáltalán megközelít egy ilyen ocsmány porfészket. Arckifejezésem változatlan, érdeklődő mosolyom is a helyén van, annak, nem stimmelne valami velem, semmi jelét nem mutatom, s ez így van jól. Belegondolni se akarok, milyen reakcióban lenne részem, ha nekiállnék veszekedni a fejemben szóló, mások számára észlelhetetlen hanggal.
Attól függ, ki kérdeziJaj, Ördög és Pokol, minek keménykedsz? Örülhetnél inkább, hogy valaki véletlenül téged keres. Miért nem invitálod be, mint egy jó kis házigazda? Úgysincs jobb dolgod, csak lógatod a lábad, én meg, ha lenne hajam, kitépkedtem volna mindet unalmamban. Aprót szusszantva állok el az útból végül, szabad kezemmel a szoba belseje felé legyintve. A nagyszájú marhának igaza van, semmi feladatom nem volt mostanában, s ideiglenes otthonom egyébként is fel van szerelve minden lehetséges, vagy legalábbis általam ismert lény ellen.
Igen, én vagyok Drake. Mit akarsz tőlem? – mostanáig nem igen használt, csálén álló, üres szék felé intek, de meg akkor se sértődök, ha marad állva inkább. Helyében pontosan ezt tenném én is. 
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Cassael


☩ Történetem :
☩ Reagok :
264
☩ Rang :
Szeráf
☩ Play by :
Misha Collins
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Vas. Nov. 20, 2016 4:27 pm
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next


Drake & Cassael
Feathers appear when angels are near
Mikor lettem én ilyenné, ó Uram? Üldözötté testvéreim, üldözötté a Pokol szolgái, üldözötté végtelen szeretetedből fogant teremtményeid által? Mondd hát, még mindég a jó úton haladok, valóban a tisztaság kristállyal övezett tégláit taposom, vagy valahol éppúgy eltévelyedtem, mint meggyötört fivéreim s nővéreim? Helyes-e, hogy érted jöttem, mégis egy halandót tervezek hát szárnyam alá venni? Ez lenne eltűnted végső kiteljesedése, lépteid nyomonkövetése által törékeny gyermekeid védelmét szolgálni? Bárcsak biztos lehetnék benne, bárcsak küldenél vajmi jelet, hogy ne mardossa lelkemet a kétkedés, ám jelenléted legcsekélyebb bizonyságát sem kínálod.
Üldözötté lettem, torkomat a magány eddig nem tapasztalt jelensége szorongatja, emberi testemet belülről akarja szétmarcangolni a tanácstalanság. Eddig oly’ biztos voltam küldetésemben, Téged kerestelek minduntalan, kikerülve testvéreim értelmetlen vérengzését, igyekezve megérteni világodat, mégsem túlzottan belefolyni amannak történéseibe, s most mégis azon kapom magamat, jó ideje formálok emberi és angyali sorsokat. Ha nem szólsz hozzám, segíteni fogok továbbra is, meglelésed helyett teremtményeid menekítését fogom szem elé helyezni. Csupán remélni merem, így lesz helyes cselekednem.

Apró sóhajt fújva ki ajkaim közül, ujjaimat összekulcsolom térdeimen pihentetve, háborgó bensőmet a csodálatraméltó halandók megfigyelésével csillapítva egy árva padon ücsörögve. Meglehet, a nem régen esett, kocsmai történéseknek hála vadászok zöme kívánja halálomat, s tán a Halál is megneszelte ellenlábasságomat, mikor a különös vadászról mesélt, ám mindezen problémák fényében sem lennék képes elfordulni Isten nyájától. Létem végének pillanatáig örömömet fogom lelni a gyermeki ártatlanságban, a szoros kötelékekben, amelyekkel egymásba kapaszkodnak ezek az esendő lények, s bizony most, hogy csupán ide-oda sétáló alakjukat figyelem, megnyugvás kerít hatalmába. Leheletnyi mosollyal adózok ajándékuk előtt, melynek köszönhetően kusza gondolataim s céljaim közül az égen tündöklő Napnál is világosabban emelkedik ki a jelen legfontosabb küldetése, melyben magában foglalatik Drake Wallenberg neve.

Vizsgálódó tekintetemet az oldalvást fekvő motelra vezetem, tudva lévén, amannak egyik szobájában a pórul járt, mégis eltökélt s bátor vadász rejtezik. A legkevesebb, mit tehetek halandó lelkéért, hogy felajánlom szolgálatomat, és némi szerencsével, kellő utánajárással talán még a démontól is megszabadíthatom. Ilyen távlatokba azonban még kár lenne bocsátkozni, elébb meg kell tudnom, hajlandó-e velem megosztani terhét.
Ezen elgondolásom előtt fejet hajtván végül felkelek a padról, és higgadt, biztos lépteimmel, a parkoló járművek között lavírozva sétálok az ajtóhoz, amely mögött a pletykák szerint megtalálható remélhetőleges védencem.
Két erőteljes, hangzatos kopogás, s a szívem azonnal a torkomban kezd lüktetni. Ennyi idő, és még mindig nehezen szokom az új ismeretségeket, a változatos lehetőségeket a mivoltomra adott reakciókban, vagy épp az azonnali elutasítást, hiszen azokból is akadt már bőven. Egyáltalában azt sem tudom, hogyan fogjak hozzá… Az Astarte által tanultakat alkalmazva leplezzem angyal létemet? Sohasem volt erényem a hazugság, a legcsekélyebb mértékben sem, bizton veszem, ha megkísérelném alkalmazni, rögvest lebuknék. Másrészt jól tudom, a bizalom az őszinteségen alapul, ettől nemes egyszerűséggel nem foszthatom meg sem a vadászt, se magamat.
Effajta gondolatokkal és kétségekkel ölelkezve várom, hogy kinyissa az ajtaját, s megbizonyosodhassak róla, valóban a megfelelő halandót zargatom.
- Drake Wallenberg? - szólalok meg, adva némi löketet a fogadásom esélyének azáltal, tudatom vele, legalább a nevét ismerem.


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
spiritual, celestial being

Never have I been a calm blue sea. I have always been a storm
Ajánlott tartalom
reveal your secrets

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear


Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt
Következő oldal Ugrás a következő oldalra : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next


 
Előző téma megtekintése Következő téma megtekintése Vissza az elejére 
4 / 5 oldalUgrás a következő oldalra : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
-
Ugrás:  Árnyak Mögött
Belépett TagjainkFajaink létszáma

Belépett tagok az oldalon


●●●●●●●●●●●●
Jelenleg 35 felhasználó van itt :: 13 regisztrált, 0 rejtett és 22 vendég :: 1 Bot
• Fajaink száma •
Arkangyal
8/4
Leviatán
8/1
Angyal
6
Démon
11
Bukott Angyal
3
Ember
2
Félvér
3
Harcos Angyal
4
Vadász
9
Nephilim
6