Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Raiden


Vlad Tumblr_pxmsqfELRn1wqzz0io1_540
I spent my whole life chained to the wall
Hungry for more.
I had to cut a man down to get where. And someone had to stand
Vlad Tumblr_pxmsqfELRn1wqzz0io4_540
☩ Történetem :
☩ Keresett személy :
☾ Anael
☩ Reagok :
78
☩ Rang :
☾ Michael's EX Iphraem
☩ Play by :
☾ Jason Momoa
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Hétf. Május 07, 2018 10:20 pm
Következő oldal


Gratulálunk, elfogadva!
Üdvözlünk a Hell Or Heaven FRPG oldalán

kedves Vlad!  affraid

Nem is tudom, hogy hol kezdjem. A karakter teljesen magával ragadott. Az egyedi Pb használat, a különleges név, és egy rettegett ember története. Minden nagyon szépen összeállt, és remélem még többet olvashatok tőled.  study

Történeted aprólékosan kidolgoztad, mindenbe betekintést nyerhettünk. Élveztem a különböző embereket, a történelmi momentumokat. Csodálatos. Szeretem a felépített ET-ket, s ez remekül vissza adta, amit annyira imádok.  cheers
Csodálatos módon illesztetted be a mi világunkba ezt a történelemben inkább vámpírként emlegetett, férfit. Nagyon tetszett. Írásod is csodálatos, egyre jobb és jobb leszel, nagyon élvezem látni, ahogyan kibontakozol mindegyik karakteredben. És nagyon élvezem látni,hogy ennyire szeretsz minket, hogy megörvendeztetsz bennünket még egy csodás karakterrel. Foglalj, és játssz! :3333333


Hell Or Heaven FRPG
- CAELO VEL IN INFERNO -


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○I’m here to rumble
I’ve got danger in my favor like a razor

Choose Hell, or Heaven
If you live it right, nothing to fear
Vlad


Vlad Tenor
☩ Történetem :
☩ Reagok :
40
☩ Rang :
Választott
☩ Képességem :
Démoni képességek
☩ Multi :
Phanuel
☩ Play by :
Tom Riley
☩ Korom :
588
Hell or Heaven Frpg

- CAELO VEL IN INFERNO -
Utolsó Poszt Hétf. Május 07, 2018 7:11 pm
Következő oldal


A halál megváltás
Saját
587


III. Vlad  Tepes  
Karakter információ
Család - Ohh, ez egy régi história. Családom a Basarab dinasztia.
Anyám: Cneajna, moldvai hercegnő
Apám: II. Vlad Dracul
Nagyapám I. Öreg Mircea
Bátyám: II. Mircea
Öcsém: III. "Szép" Radu
Gyermekeim: vannak, ne akard tudni, a történelem csak egyet említ, I. Mihnea
Ezen kívül a démonokat is családomnak tekintem.

Mi a beosztásod – Választott vagyok, vissza akarok jutni majd a kastélyomba. Nagyobb hatalomra szert tenni.

Melyik oldalon állsz? -Vlad, de most Lucifer

Városod - Mindig a démonokkal, ahová ők mennek, oda megyek én is. Most New Orleans

Szakadár infó –

Porhüvelyem neve – Valamilyen Royce volt, vagy nem is tudom. Nem szoktam megkérdezni a tárgyak nevét, mielőtt használom őket.
Pb alany
Kereső neve
Választott
Démon
user neve
user kora

Karakter képességeinek leírása

Az okkult tudásom mesteri szinten van, ezen kívül egyéb démoni képességeim vannak. Na meg persze rendkívül találékony vagyok a kínzások terén, de ha veszed a fáradtságot és kinyitsz egy könyvet (csak ne a Bram Stoker förmedvényét) ezt megtudhatod. Jó stratéga vagyok, és meg tudom győzni a lényeket, hogy kövessenek engem.
Minden történet rejthet titkokat
Figyelem! Az előtörténet nyomokban szexuális utalásokat, és egyéb 18 éven felülieknek/erős idegzetűeknek szánt jeleneteket tartalmazhat.1431. november 8.

Keservesen szenvedő női sikongatás töltötte meg Segesvár erődjének falait. A cselédek izgatottak voltak, sürögtek forogtak, mindent megtettek, hogy segíteni tudjanak a fejedelem feleségének a szülésben. Cneajna asszony újra felordított, és erőlködött, ahogyan az asszony utasította, aki levezette a szülést.
A fejedelem felesége arca eltorzult az erőlködéstől, mikor felkiáltott a bábaasszony.
– Még egyet toljon, nagyasszonyom, már látom a feje búbját! – utasította ismét az asszony. Újabb ordítás, és gyermeksírás pattant vissza az enyhén dohos szoba rideg kőfalairól.
– Kisfiú! – mondta felsóhajtva a hófehér bőrű asszony, kinek haja kendőbe folt fogva. – Hála az Úristennek!
A nagyasszony is örült neki, a tiszta fehér törölközőbe tekert vérmocskos csöppséget magához szorítva örömkönnyek jelentek meg az arcán.
– Vlad, kisfiam – elgyengült hangon mondta, ahogyan nézte a kíváncsi gesztenyebarna szemeket.
A dajkák elvették az anyától a gyermeket, s levelet írtak a fejedelemnek, aki éppen Luxemburgi Zsigmond királynál vendégeskedett, Nürnbergben. Mint az később kiderült, a fejedelmet beavatták Zsigmond magyar király rendjébe, a Sárkány lovagrendbe. II Vlad így kapta meg a Dracul becenevet, ami a draco latin szóból származott, azaz sárkány.

1436

Az immár öt éves Vlad bátyjával, Mirceaval gyakorolta a kardforgatást. A gyakorlókardok minden összeütközésnél felcsengtek. Mircea már kilenc éves volt, de öccse méltó ellenfele volt. A másodszülött fiút nem rég kenték fel a Sárkánylovagrend tagjává, így apróddá vált, s nekilátott tanulásának, hogy megfelelő lovag legyen belőle.
El sem tudta volna képzelni, hogy ő fejedelem legyen, hszen bátyja, az elsőszülött volt esélyes az öröklésre. A fiúk apja a háttérben figyelte gyermekeit Târgoviște  erődjének gyakorlóterén, nem fedve fel magát nekik.
A kisebb termetű barna hajú Vlad egyszer csak megfogta kardjának pengéjét, és a markolattal kirántotta bátyja lábát. Mircea nagy puffanással hullott a porba, majd Vlad átvetette lábait bátyja mellkasán, és kicsi ökleivel elkezdte sorozni fivére arcát.
Erre a mozzanatra édesapjuk kilépett rejtekéből és tapsba kezdett. Lassú, ütemes tapsba, s közben közelebb lépkedett hozzájuk. Az arcán elégedett mosoly foglalt helyet.
– Praeclarus! – mondta félig nevetve a fejedelem, aki most szerezte csak vissza a hatalmat hazája felett. Anno oszmánpárti bojárok elűzték hazájából Vlad születése előtt nem sokkal, de a magyar király jóvoltából Erdélyben tanyázhattak családjával. – Praeclarus, Vlad! Remek lovag leszel. Kellően ádáz vagy a harcban, nem úgy mint a bátyád, fél megütni téged – morgott a végén valami káromkodást a fejedelem, nem kedvelte az elsőszülöttet, ám mégis ő volt az örökös, a primogenitúra meg szent dolog. Próbált egy piciny értelmet verni a fejébe, kicsit keményebbé tenni, hogy méltó utód legyen. Azt akarta, hogy ne az ő gyermeke legyen a szégyenfolt a Basarab dinasztia történetében. Milyen szégyen lenne az neki, ha I. öreg Mircea után egy gyenge Mircea ülne a vezetésre.
Vlad – mialatt apja dicsérte, és bátyját szidalmazta – halványan elmosolyodott. Utálta a bátyját, mert az ő árnyékában kellett élnie. Az anyjuk és az apjuk is előbbre tartotta őt, pusztán a születés miatt.
Ebben az évben, II. Vlad ismét Havasalföld uralkodójává vált, fiaival és feleségével együtt a fejedelem Târgoviștébeköltözött, s onnan irányított.
Vlad egyre többet sündörgött atyja körül, rengeteg dolgot próbált ellesni tőle, nagy vágya volt, hogy ő uralkodhasson hazájában.
Egy évvel az apja uralkodásának kezdete után megszületett az öccse is, Radu.

1442

Atyja uralkodásának hatodik évében egyre jobban szorult a hurok Sárkányos Vlad nyaka körül. Az Oszmán birodalom terjeszkedni kívánt, invázióval fenyegette Valachia földét. II. Vlad székhelyére török követ érkezett.
A turbános férfi lassú léptekkel ballagott a fejedelem felé. Amint odaért közel a trónushoz, melyen II. Vlad ült, és körülötte fiai, kissé ügyetlenül meghajolt.
– Nagyságos fejedelem – mondta kiegyenesedve – a fenséges Murád, aki Allah akaratából az oszmán nép ura, küldött engem hozzád.
Sárkányos Vlad próbálta elrejteni az arcára készülő grimaszt. Tudta, hogy mit jelentenek a török követek.
– Mondd hát, mit akar a te urad? – kérdezte Vlad dracul, ahogy végignézett fiain. Ifjabb Vlad kérdőn nézett hol testvéreire, hol a törökre.
– Nagyságos uram ajánlatot kíván tenni néked, fejedelem. Azt akarja, hogy fordíts hátat a magyar királyságnak, légy a vazallusa, s megmaradhatsz trónodon. Amennyiben, úgy döntesz, hogy ezt az ajánlatot elutasítod… Allah kegyelmezzen neked, s házad népének. De ha elfogadod, akkor annak a megtiszteltetésnek, hogy hűbérese lehetsz, ára van.
A fejedelem keze ökölbe szorult, tudta, hogy mire akar kilyukadni a török. Ismerte már őket. Az apa ránézett a fiaira. Három gyönyörű fiúgyermek, és választania kell majd, hogy melyiket adja oda. Ezt az áldozatot meg kellett hoznia, hogy hazája a megfelelő kezekben maradjon. Rábólintott az ajánlatra.
– Remek! – heherészett a küldött. – Egy láda aranypénz, és a két fiatalabbik gyermekedet kéri a szultán. Katonának neveli őket, s ők lesznek hűséged záloga.
A követ kivillantotta sárga, néhol már rothadó fogait a fiúkra a másodszülött Vlad idegesen nézett hol öccsére, hol apjára. Az apja visszapislogott rá, és egy intéssel elbocsájtotta a török követet.
– Holnap indulhatsz is vissza fiaimmal, és a pénzzel – szólt utána. A szultánról tudta, hogy nem szeret várni, tehát minél hamarabb kell megtörténnie, aminek meg kell.
Estefelé, mikor a középső fiúgyermek nekilátott elrakodni, az édesanyja állított be hozzá, könnyekkel a szemében.
– Ne sírjon, anyám! A hazámért képes vagyok erre – nyugtatta az anyját, bár az ekkor maga is ideges volt. Az anya csak fejére helyezte a kezét, beletúrt a hajába, s csókot nyomott a homlokára.
– Édes fiam, bátor vagy – szipogott a fejedelemasszony, és egy mellényt nyújtott felé. – Ezt tedd el, vidd magaddal, ha erő kell, csak hasítsd fel a szövetjét, de csak a legvégső esetben!
A fejedelemasszonytól Vlad átvette a piros anyagból készült, díszesnek legkevésbé sem mondható mellényt, és elrakta utazóládájába.
Másnap reggel szekérre is ültek, és elindultak Törökország felé, s az apja immár a szultán hűbérese volt.

1443

Vladot a törökök képezték katonának, a leendő szultánnal együtt. Vlad remek harcosnak bizonyult, azonban egy picit kegyetlen, és engedetlen volt. Egyszer megesett, hogy egy katona megkérte, hogy csináljon meg helyette valamit.
– Csináld magad, török kutya – morogta vissza törökül Vlad. Utálta, amikor neki akartak parancsolni.
– Nekem mondod ezt? – kérdezte idegesen ökölbe szorult kézzel, majd meg se várva a választ odaugrott hozzá, és az egyik fekvőhelyre lökte.  – Na megtanítalak én az alázatra!
A török fél kézzel lefogta Vladot, mivel jóval erősebb volt nála. A szerencsétlen fiú próbált szabadulni a szorításból, de nem sikerült neki, a török csak erősebben szorította. Bántalmazója a szabad kezével letépte róla a nadrágot. Vlad ekkor már félt, s félelme hamarosan beigazolódott. A török kegyetlenül hatolt belé. Vlad a fájdalomtól és a megalázottságtól a párnába temette könnyes arcát, és minden fájdalmával azt ordította tele.
Mocskosnak érezte magát, a történtek után az ég tudja, hogy meddig sikálta magát, de folyamatosan ragacsosnak és mocskosnak érezte a meggyötört testét. Nem egy véraláfutás jelezte, hogy valaki ellátta a baját, de a valódi bántalmazásról senkinek sem beszélt, csak az tűnt fel, hogy engedelmes lett. Nem ellenkezett, nem szájalt, szó nélkül tette, amit tennie kellett.

1448.

Vlad hírül kapta, hogy apja és bátyja összeesküvés áldozata lett egy rokonuk parancsára, így Vlad tudta, hogy jog szerint ő Havaselve fejedelme, III. Vlad. A szultántól kért kölcsön sereget, II. Vladiszlávot eltüntesse a vezetésről, a szultán örömmel meg is adta neki, amire vágyott, s törökökből álló sereggel vonult 16-7 évesen saját hazája ellen.
Kiváló katona, vezető és stratégát neveltek belőle a törökök, elérte, hogy katonái őt szolgálják, és csak az ő parancsának engedelmeskedjenek.
Egyik este, ahogyan Havasalföld felé vonultak, Vlad végigvonult a táboron. A tekintete megakadt az egyik katonán. Ismerős volt neki, s pár pillanatnyi gondolkodás után rájött, hogy honnan ismeri. Vlad nem szólt semmi, csak tovább ment. A táborukban lévő szerzetestől kért bizonyos főzetet, s a müezzin pillanatok alatt megcsinálta neki, másnapra készen volt.
Ahogy nála volt a főzet, behívatta azt a katonát a sátrába. A sátrában egy szék volt csak az asztal előtt. Vlad felkelt a székből, amint kettő őr meghozta a katonát. A baka kissé kellemetlenül érezte magát, mikor a parancsnok azt parancsolta neki, hogy üljön a székre. A katona leült.
– Miért hívatott, uram? – kérdezte némi remegéssel a hangjában. Vlad arcára ördögi vigyor kúszott.
– Kötözzétek meg! – parancsolta pattogó hangon, s a két őr, már le is fogta a társukat, s megkötözték kicsiny erőfeszítés által. Vlad hálásan nézett rájuk, és egy intéssel elbocsájtotta őket, így csak ő, és a gúzsba kötött török maradtak ott.
Szerencsétlen katona nagyon szánalmasan nézett ki félelemmel a szemében. Vlad egy lépéssel előtte termett, és megitatta a katonát a főzettel. Egyszerűen leerőszakolta a torkán a folyadékot.
– Méreggel ölsz meg? Gyáva! – kiáltott rá a katona. Vlad csak odalépett hozzá, és kipeckelte a száját az alaposan kikötözött embernek.
– Nem méreg ez, hamarosan érzed a hatását – mondta hátat fordítva az áldozatnak, az asztalon lévő késeket nézegetve. Egy idő válogatás után Vlad visszafordult a kiválasztott késsel.
Vigyorogva figyelte, hogy a férfi már megtudta a főzet hatását.
– Tudod, barátom, a főzet amit kaptál erős afrodiziákum, de már biztosan rájöttél – mutatott kuncogva a másik férfi merev nemi szerve felé, mely állapota ruhán keresztül is megállapítható volt. Vlad elé telepedett a késsel kezében.
– Köszönöm a pár évvel ezelőtt kapott leckét, valóban megtanultam, hogy engedelmesnek kell lenni. Most engedd meg, hogy én tanítsalak téged. Megtanítom neked a kegyelem értékét, és valódi fogalmát.
Vlad a késsel, ami kezében volt elvágta a nadrágot, és lefejtette áldozatáról a ruhadarabot. Rámarkolt a szabad kezével a hímtagra, és szemébe nézve vigyorgott „tanítványára”, és a kezével kétszer-háromszor végigcsúszott azon, majd a jéghideg kést az áldozat herezacskójához szorította. A hadfi ordítani próbált, de ugyebár az ordítást csak Vlad hallotta, hisz csak morgás lett belőle a szájpecek miatt.
Vlad a késsel felmetszette a vékony bőr, éppen csak két ujjnyi metszést csinált, s benyúlt a sebbe. A férfi szemeiből már ömlött a könny, s mikor Vlad a seben kivette az egyik herét, és az eret – ami azt tartotta – Elkezdte lassan sodorni, megfeszíteni, pengetni, majd miután a török odavizelt saját magára, Vlad kitépte erestől.
A férfi elájult, de Vlad felpofozgatta, mire észhez tért.
– Ne ájulj el, most jön a legjobb rész! – nyúlt hátra egy kisebb adag sóér. A sóval bedörzsölte a sebet, és a sebbe bele is szórt egy kicsit. Hagyta az áldozatot szenvedni egy darabig, majd egy gyors mozdulattal lemetszette a férfiasságát.
– És most megkegyelmezek neked – mondta, s szíven szúrta a törököt, aki azonnal örök álomra hajtotta fejét.
A hullát Vlad elkapartatta valahol a tábor területén kívül az éj leple alatt, ez a kegyetlen tett nem tudódott.
Az elkövetkezendő napokban a harmincezer fős sereggel betört Havaselve területére, hosszas harc után elvesztették a csatát. Nem szenvedett el túl sok kárt hadereje, időben visszafordult. Tiszta volt előtte, hogy lehetetlen győznie. Ekkor egy régi emlékfoszlány jelent meg előtte, és sietősen a következő táborverés után kibontotta a ládáját.
A ládája alján talált egy mellényt. A mellény már borzasztóan feslett volt, Vlad felhasította az anyagot, mire a mellényből kiesett egy összehajtogatott papírlap.
Egy furcsa szimbólum volt a képen, és némi szöveg, de csupán pár mondat általa ismert nyelven. A mondatok alapján rájött, hogy mi ez a lap, egy nagy erejű lény segítségét lehet vele kérni. Vlad a papíron lévő kört felfestette a földre, és beszerezte a hozzávalókat, majd kántálásba kezdett.
Vlad, akkor, azon a napon eladta a lelkét egy démonnak. Az alku tárgya az volt, hogy segítsen neki megszerezni a hatalmat, s olyan erőssé válni, mint a démon, de azonnal.
Vlad az alku megkötése után holtan esett össze, majd másnapra, ahogy az alku megkövetelte, már vissza is tért a testébe, egy új személyiségként.
Vlad újonnan szerzett erejével könnyen pusztította az ellenséges erőket, így megszerezte Havasalföld trónját. Igaz, csak egy hónapig, de ezeket már a történelemkönyvekből tudhatjuk, mint azt is, hogy gyermeke is született, igaz, hogy amikor Vlad elhagyta eredeti testét abba költözött át. Egész idő alatt a démon fel-fel járt hozzá, és tanította, hiszen ez is a démon kötelessége volt. A démon elárulta neki, hogy ő anyai ágról a nagyapja.

1700-as évek.

Néhány századig a földön élt, majd a pokolba hívatták. Mint kiderült számára, az egyik választottat elpusztították, és Lucifer őt megfelelőnek tartotta, hiszen bemutatta rátermettségét. Így Vlad elfoglalta helyét a pokol egyik régiójának trónján, és vezette azt, néha feljárva a földre szórakoztatni az embereket, riogatva őket.
Vlad ebben az időben tette meg egyik óvintézkedését, eredeti testének csontjait darabokra törte és szétszórta egy folyóban, így bebiztosítva életét.

1899.

Vlad egyik földön tett kikapcsolódása ideje alatt hallott egy regényről, mely róla szólt. Bram Stoker  Drakulájáról. Vlad kíváncsiságában elolvasta a regényt. Vlad kiolvasás után a tűzbe dobta a könyvet. Abszurd volt számára, hogy természetfeletti erejével kellett szembeszállnia egy férfival, hogy megszerezze a nőt, akit akar, na meg az is, hogy szerelmes volt feleségébe. Egész életében ha kellett neki valaki, akkor megszállta a hozzá legközelebb lévő embert, és annak az alakjában feküdt össze vele, így sok félvért nemzve. Na meg a feleségébe nem volt szerelmes, érdekházasság volt, nyilván ezért lett öngyilkos Szilágyi Ilona, az asszonya.
Azóta is dühös, hogy az ő személye, mint Drakula így robbant be a köztudatba.

Napjainkban.

Vladot és seregét, mint sok más démont kivetette a pokol. A káosz kitörése óta ez volt a démonoknak a legnagyobb érvágás. De Vlad továbbra is azt teheti, amit a legjobban szeret, uralkodhat, vezetheti a hadsereget, kínozhat élőlényeket, vagy éppen kiszórakozhatja magát.
Jelenleg első számú célja a pokolba való visszajutást. Hiányzik neki a kastélya, na meg tudja jól, hogy az alvilág bezárulása nem a legjobb dolog.
Nehéz belenyugodnia, hogy együtt kell dolgozni apuci hátrahagyott pici fiaival, de nincs mit tenni, ha a Sátán ezt mondta, akkor ezt mondta. Követi a parancsokat, amíg nem lát esélyt nagyobb hatalomhoz jutásra, és leküzdi a néhány tollas megkopasztására való ingert.  
Hell Or Heaven FRPG
- CAELO VEL IN INFERNO -
 
Előző téma megtekintése Következő téma megtekintése Vissza az elejére 
1 / 1 oldal

Permissions in this forum:Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
-
Ugrás:  Árnyak Mögött
Belépett tagjainkFajaink létszáma

Belépett tagok az oldalon


●●●●●●●●●●●●
Jelenleg 12 felhasználó van itt :: 3 regisztrált, 0 rejtett és 9 vendég :: 1 Bot
• Fajaink száma •
Arkangyal
8/4
Leviatán
8/3
Angyal
5
Démon
10
Bukott Angyal
2
Ember
2
Félvér
3
Harcos Angyal
5
Vadász
8
Nephilim
5